Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 379

Volgende
Volgend artikel:

Bijna 4 op de 10 wil weg uit huidige job

Flexi-job: anders voor gepensioneerden en leerkrachten?

gepensioneerde flexi-job
Vroeger kon je enkel in de horeca een flexi-job uitvoeren. Sinds 2018 kan het ook in een aantal andere sectoren. Intussen kunnen ook gepensioneerden en alle leerkrachten, ook zonder vaste benoeming, zo een centje bijverdienen.

De flexi-job is fiscaal interessant voor werknemer én werkgever. De werknemer mag tijdelijk onbeperkt bijverdienen tegen een laag minimumloon. Je wordt er als werknemer niet op belast en de werkgever betaalt alleen een werkgeversbijdrage van 25%.

De voorbije jaren is er nog serieus gesleuteld aan dit flexibele statuut. Sinds 2018 werd het systeem uitgebreid naar een aantal sectoren in de handel, zoals bakkers en slagers. Ook gepensioneerden en niet-vastbenoemde leerkrachten kunnen er intussen gebruik van maken.

Sinds 1 januari 2023 kan je bovendien ook in de sectoren sport, exploitatie van bioscoopzalen, podiumkunsten en muziek (geen artistieke functies) en de zorgsector aan de slag als flexi-jobber. 

Extra: Flexi-jobs binnenkort in alle sectoren mogelijk?

Flexibiliteit onder strikte voorwaarden

“De flexijob is fiscaal interessant, maar de wetgever legt wel een belangrijke regel op: de flexijob kan enkel om bij te verdienen bovenop je vaste job. Werklozen kunnen dus geen flexi-job doen. Maar ook niet elke werknemer kan zomaar als flexi-jobber aan de slag”, vertelt Geert Vermeir, manager van het juridisch kenniscentrum van SD Worx.

“Als je vandaag aan de slag wil als flexi-jobber moet je drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben bij een andere werkgever. Elk kwartaal opnieuw wordt deze voorwaarde gecontroleerd.”

Je kan dus werken met een flexi-job in ...

  • oktober, november & december als je minstens 4/5de werkte in de periode januari, februari & maart van datzelfde jaar
  • januari, februari & maart als je minstens 4/5de werkte in de periode april, mei & juni van het voorgaande jaar
  • etc...

Nog enkele belangrijke voorwaarden op een rij:

  • Tijdens het huidige kwartaal mag je niet 4/5de of meer aan de slag zijn in hetzelfde bedrijf onder een andere arbeidsovereenkomst.
  • Je mag niet in een opzeggingstermijn zitten of in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding.
Lees ook... Wie kan een flexi-job uitoefenen?

Andere regels voor gepensioneerden en leerkrachten

Voor gepensioneerden en leerkrachten zonder vaste benoeming was de 4/5de-regel vaak een probleem. Om hen toch toegang te geven tot het statuut, werden er aparte voorwaarden in het leven geroepen.

Gepensioneerden

Sinds 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen en zo genieten van een extra inkomen. Bruggepensioneerden (SWT'ers) kunnen nooit een flexi-job doen. Maar ben je 65 jaar of ouder op het moment dat je start als flexi-jobber, dan kan je op beide oren slapen: je bent officieel gepensioneerd en mag dus flexi-jobben.

Ben je nog geen 65, dan mag je pas als flexi-jobber aan de slag als je al gepensioneerd was op het einde van het tweede kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal van de tewerkstelling.

Concreet: wil je op 1 januari beginnen werken met een flexi-job dan moet je vóór 1 oktober van het voorgaande jaar met pensioen zijn. Je moet dus minstens een volledig kwartaal (drie maanden) op pensioen zijn. Tenzij je minstens 4/5de werkte tot 31 december, dan mag je meteen aan de slag.

Werken in een bakkerij

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een flexi-job? Neem dan contact op met de RSZ. Zij kunnen op basis van je persoonlijke gegevens (rijksregisternummer) nakijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn de contactgegevens: 02/509 59 59 of contact@rsz.fgov.be.

Leerkrachten zonder vaste benoeming

Net zoals andere ambtenaren mag ook onderwijzend personeel na de uren een flexi-job aannemen. Maar leerkrachten zonder vaste benoeming – de zogeheten contractuelen – zijn tijdens de zomervakantie officieel werkzoekend, zelfs al ontvangen ze een uitgesteld loon. Het gevolg: drie kwartalen later (in april, mei en juni van het daaropvolgende jaar) mogen ze niet werken als flexi-jobber.

“Sinds 2018 telt de RSZ voor hen de zomervakantie daarom mee als gewerkte dagen. De gelijkstelling geldt ook voor de dagen gedekt door werkloosheidsuitkeringen met vrijstelling van zoeken naar werk gedurende de zomervakantie, als de leerkracht geen uitgestelde bezoldiging kan genieten. Zo kunnen deze leerkrachten van april tot en met juni van het volgende jaar ook met een flexi-job werken”, zegt Geert Vermeir, manager van het juridisch kenniscentrum van SD Worx.

Werken in een broodjeszaak

Tot slot nog dit: de verantwoordelijkheid over het flexi-jobstatuut ligt volledig bij de werkgever. Hij moet het signaal ‘OK’ krijgen bij de Dimona-aangifte van de flexi-jobber. Schakelt de werkgever iemand in die niet aan alle spelregels voldoet, dan krijgt hij een financiële sanctie.

Ook niet onbelangrijk: werknemers of ambtenaren doen er goed aan hun werkgever te contacteren vooraleer ze een bijkomende functie zoals een flexijob beginnen. Die bijjob moet uiteraard verenigbaar zijn met de hoofdjob.

FAQ: Al jouw vragen over flexi-jobs beantwoord...

(mr)

1 januari 2023
Anderen bekeken ook