Bereken je vakantiegeld

Vakantiegeld berekenen

De meeste mensen krijgen in mei of juni een aardig bedrag extra bij hun loon, het zogenaamde (dubbel) vakantiegeld.


Opgelet: Deze berekening is enkel geldig indien je vorig jaar een volledig jaar hebt gewerkt. Voor mensen met kinderen ten laste gelden in bepaalde gevallen bijzondere verminderingen van de bedrijfsvoorheffing. Zij houden dus netto meer over. Dit is ondermeer het geval wanneer het belastbaar loon minder dan 1.623 euro bedraagt. 

Hoeveel dit voor jou is, hangt af van je brutoloon, het aantal gepresteerde dagen van vorig jaar, het aantal kinderen ten laste en je statuut.

Je bent een bediende?

Bereken hier je vakantiegeld:

 

 

 

Je bent een arbeider?

Arbeiders krijgen hun enkel en dubbel vakantiegeld samen. Het is de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of een vakantiekas die het uitbetaalt en de berekening maakt.

Meer info, vind je hier 

Lees ook:

(kv)

Meer info over Vakantiegeld , Jaarlijkse vakantie , Bereken zelf

16/10/2017