Vakantiegeld
Vorige

1 van 20

Volgende

Hoeveel vakantiegeld krijgen bedienden?

Tijdens je verlof verlies je als werknemer je loon of salaris uiteraard niet. Je krijgt rond de vakantieperiode zelfs vakantiegeld, om zo de kosten van je verlof draaglijker te maken. Bedienden krijgen dubbel vakantiegeld, arbeiders enkel vakantiegeld. In dit artikel leggen we uit hoe de regeling en berekening van het vakantiegeld voor bedienden in elkaar zit.

De termen 'dubbel vakantiegeld' en 'enkel vakantiegeld' heb je waarschijnlijk al gehoord, maar wat betekenen ze? Op welk vakantiegeld heb je recht als bediende? Zoë Baats van het Juridisch Kenniscentrum SD Worx geeft antwoord.

Salaris loopt door als je verlof neemt

Neem je verlof, dan zal je daar op je loonbriefje aan het einde van de maand niets van merken. Je loon loopt gewoon door. Dit is het enkelvoudig vakantiegeld. Voor bedienden die geheel of gedeeltelijk een variabel loon krijgen, moet de werkgever ook vakantiegeld betalen op het variabel deel. Men neemt het variabel loon van de laatste 12 maanden (is betrokkene minder dan 12 maanden in dienst dan neemt men een fractie van de 12 maanden in overeenstemming met de periode van tewerkstelling) en gaat daar een daggemiddelde uit filteren dat je werkgever voor elke vakantiedag extra dient uit te betalen.

Vakantiegeld: 92% van je maandloon

Jaarlijks krijg je als bediende bovenop je salaris een extraatje: je dubbel vakantiegeld. In theorie krijg je dat net voor de periode van je 'hoofdvakantie'. Dit dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van je maandloon. In de praktijk kiezen veel bedrijven om praktische redenen voor één uitbetalingstijdstip bijvoorbeeld samen met de loonberekening van de maand mei of juni. Ook hier geldt het principe dat bedienden die geheel of gedeeltelijk met variabel loon worden bezoldigd recht hebben op dubbel vakantiegeld op het gemiddeld variabel loon van de twaalf vorige maanden.

Bijzondere situaties

1. Hoe wordt je vakantiegeld berekend als je ontslag neemt?

De werkgever moet het vakantiegeld afrekenen op het moment dat de bediende uit dienst gaat, onder de wapens geroepen wordt of zijn beroepsactiviteit tijdelijk stopzet in het kader van voltijds tijdskrediet. Hij of zij moet met andere woorden het enkel én dubbel vakantiegeld betalen voor de vakantierechten die je al hebt opgebouwd voor het volgende jaar. Dit vervroegd vakantiegeld bedraagt 15,34% van het loon van het lopende kalenderjaar.

Het totale bedrag dat je krijgt eens je vertrekt (het vertrekvakantiegeld of saldo vakantiegeld), bestaat enerzijds uit het vakantiegeld voor de dagen dat je nog niet hebt opgenomen in het jaar waarin je vertrekt en anderzijds uit het vakantiegeld voor de dagen die je het jaar daarvoor verdiend hebt. Dit vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van het loon van het vorige kalenderjaar, maar moet slechts worden berekend voor zover de bediende zijn vakantierechten nog niet heeft genoten.

2. Hoe wordt het vakantiegeld berekend als je deeltijds gaat werken?

De werkgever moet het vakantiegeld afrekenen wanneer een nieuwe arbeidsovereenkomst (of een addendum) met de bediende wordt gesloten die het gemiddelde aantal uren per week verlaagt. De volledige afrekening van het vakantiegeld moet gebeuren bij de uitbetaling van het loon van de maand december van het jaar waarin deze vermindering plaatsvindt.

Bij volgende verminderingen van prestaties dient het vakantiegeld te worden afgerekend:

  • een overstap van voltijds naar deeltijds
  • overstap naar deeltijds naar een deeltijds regime met minder uren per week
  • een overstap naar deeltijds ouderschapsverlof
  • overstap naar deeltijds tijdskrediet
  • overstap naar deeltijdse themaverloven (palliatieve zorgen, medische bijstand ed)

In december moet de werkgever betalen: het vervroegd enkel en dubbel vakantiegeld dat 15,34% bedraagt van het loon van het lopende kalenderjaar en het saldo enkel en dubbel vakantiegeld dat 15,34% bedraagt van het loon van het vorige kalenderjaar, indien dit nog niet werd uitbetaald. Vaste eindejaarspremies mogen echter niet opgenomen worden in de loonbasis bij deze afrekening.

i.s.m. SD Worx

2 augustus 2019
Anderen bekeken ook