Belg is stresskip

Meer dan 40 procent van de Belgische werknemers heeft last van stress op het werk. De belangrijkste oorzaken zijn het werktempo, de werkdruk, een gebrekkige work-life balance en de emotionele druk die ze tijdens hun job ervaren.

Slechte chef!

Een slecht communicerende chef en een gebrek aan ondersteuning, verergeren het stressgevoel nog. Dat staat in een recent onderzoek van Securex.

De grootste stresskippen

Vooral voltijds werkenden, werknemers in grote organisaties, universitairen en kaderleden lijden onder stress.

Bovendien blijken Belgen in vergelijking met werknemers uit Frankrijk en Nederland opmerkelijk meer last te hebben van stress.

i.s.m. Securex

Meer info over Carrière , Stress

08/03/2012