220.000 burn-out’s in 2013

9,6 procent van de werknemers en 10,2 procent van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen kampten in 2013 met acute psychische vermoeidheid of burn-outklachten. Dat komt overeen met ongeveer 220.000 werknemers en 33.000 zelfstandige ondernemers. Dat staat te lezen in het rapport 'Knipperlicht voor burn-out' van de Stichting Innovatie & Arbeid.

19 december 2014

Delen

"Werknemers die niet goed gecoacht worden door hun leidinggevende maken twee keer zoveel kans om burn-outsymptomen te ontwikkelen.”

Wie symptomen van psychische vermoeidheid of burn-outklachten vertoont, is nog aan het werk maar slaagt er niet meer in om 100 procent te functioneren in zijn job. Werknemers met burn-outsymptomen rapporteren hogere verzuimcijfers. Ze zijn frequenter en langduriger afwezig.

Bovendien overwegen deze werknemers vaker ander werk te zoeken en vrezen ze meer dan anderen dat ze hun werk niet zullen volhouden tot de pensioenleeftijd. Dat laatste geldt ook voor zelfstandige ondernemers. Daarenboven zijn zelfstandige ondernemers met burn-outsymptomen vaker ontevreden met hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap.

Meer vrouwen

Bij de -30-jarigen kampt reeds 7,5 procent van de werknemers met burn-outklachten. Bij de 50-plussers loopt dit aandeel op tot meer dan 10 procent. Burn-outklachten komen dus voor in alle leeftijdsgroepen, maar de kans hierop neemt toe met de leeftijd.

De percentages burn-outklachten bij werknemers liggen hoger bij vrouwen (10,1%) dan bij mannen (9,1%). Voltijdse werknemers signaleren deze klachten vaker (10,0%) dan wie deeltijds werkt (8,7%). Ook bij (midden)kaders (12,1%) en onderwijsmedewerkers (11,9%) ligt dit percentage beduidend hoger dan bij de andere beroepsgroepen.

Hoge werkdruk

Voor het ontwikkelen van burn-outklachten blijkt – van alle onderzochte risico’s op de werkplek – vooral de hoge arbeidsbelasting zwaar door te wegen. Het gaat hier volgens de Stichting Innovatie & Arbeid vooral over de belasting op kwantitatief vlak (hoge werkdruk) maar ook over de belasting in emotionele termen (emotionele belasting), wat de relatief hoge percentages voor burn-out bij onderwijsmedewerkers zou verklaren.

Ook andere factoren op het werk kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een burn-out. Werknemers die niet goed gecoacht worden door hun leidinggevende bijvoorbeeld maken twee keer zoveel kans om burn-outsymptomen te ontwikkelen. Voor zelfstandige ondernemers is een kennistekort wat management en beheer van de organisatie betreft een belangrijke risicofactor voor burn-outklachten.

Stressbeleid

Voor haar analyse naar burn-outklachten baseerde Stichting Innovatie & Arbeid zich op gegevens uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor, een driejaarlijkse enquête bij een representatief staal van werknemers en zelfstandige ondernemers.

De onderzoekers suggereren op het einde van hun studie een aantal klemtonen voor werkgevers die een beleid willen ontwikkelen om burn-out preventief te bestrijden. Dat is belangrijk omdat burn-out vaak het gevolg is van te veel stress op de werkvloer en kan leiden tot langdurige afwezigheden.

De onderzoekers stellen dan ook dat het voorkomen van burn-out hand in hand gaat met een goed stressbeleid dat optreedt tegen een te hoge werkdruk en overdreven emotionele belasting. Ook een leeftijdsbewust hr-beleid met voldoende oog voor de rol van direct leidinggevenden kan helpen om burn-out te voorkomen.

 

(jd) – Meer info: www.werkbaarwerk.be 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.