Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 259

Volgende

Wie werkt, voelt de crisis niet

Crisis? Ja, maar wie het voorbije jaar zijn job wist te houden, moet eerlijk genoeg zijn om toe te geven dat zijn basissalaris daar amper iets van merkt. Meer nog, het afgelopen jaar steeg dat basisloon gemiddeld met maar liefst zes procent. Dat blijkt uit berekeningen van HR-specialist Hudson.
Crisis en toch opslag?
‘Een opslag van drie procent, indexering inbegrepen, zou al zeer mooi zijn. Meer hoeven we volgend jaar echt niet te verwachten’ (Brecht Decroos, Hudson)

Het grootste deel van die zes procent is uiteraard het gevolg van de torenhoge inflatie waar we eind vorig jaar mee te maken kregen en de bijhorende, eerder uitzonderlijke, indexsprong van gemiddeld 4,4 procent. Toch waren er heel wat bedrijven te vinden die daar zonder veel morren nog eens anderhalve procent bovenop legden. Tot die conclusie kwam Hudson na het jaarlijkse beloningsonderzoek waarbij dit jaar de salarisgegevens van 116.903 werknemers werden bevraagd.

‘Loonsverhogingen bij promoties variëren sterk’

“Omdat dit onderzoek een indicatie wil geven van de gemiddelde loonstijging focussen we ons op mensen die dit jaar binnen hetzelfde bedrijf dezelfde job uitoefenden als vorig jaar.” 22.000 werknemers voldeden daaraan. “Door zo te werken, vermijden we dat hoge startlonen, ontslagen of exuberante promoties onze resultaten beïnvloeden.”, legt Brecht Decroos, associate director organisational talent management bij Hudson, uit.

Grafief gemiddelde loonsverhoging tijdens de voorbije acht jaar              

“Bovendien is het moeilijk om een lijn te trekken in de loonsverhogingen die bij promoties worden toegekend. Dat varieert echt van nul procent, omdat iemand zich eerst moet bewijzen in zijn nieuwe job, tot surplussen van twintig procent.”

Tachtig procent van bedrijven verwacht komende maanden geen beterschap

Dat heel wat bedrijven, ondanks een zich aankondigende recessie, eind 2008 nog de ruimte vonden voor loonsopslag bovenop een toch al gulle indexering, is op zich niet zo vreemd. Zuiver economisch gezien was 2008 immers helemaal geen slecht jaar. In de eerste jaarhelft was er van een crisis nog geen sprake en toen 2008 op zijn laatste benen liep, was het effect ervan binnen veel sectoren nog te marginaal om van echt tegenvallende bedrijfsresultaten te spreken.

Grafiek gemiddelde verhoging (2008-2009) van het basissalarisper sector          

Volgens Decroos verklaart dat ook waarom het variabel loon minder gedaald is dan verwacht. Maar dat er zich economische donderwolken samenpakten boven 2009 was ook eind 2008 al overduidelijk. Inmiddels geven, zo blijkt uit de bevraging, zeven op de tien bedrijven ook toe de negatieve gevolgen van de crisis te voelen en is tachtig procent ervan overtuigd dat de komende maanden geen beterschap beloven.

Voor Decroos kwam de anderhalve procent opslag bovenop de indexering als een verrassing. “Overal hoor je dat salarissen worden bevroren, dat bedrijven in de problemen zitten, met herstructureringen bezig zijn en dat de budgetten beperkt zijn. Het zou me niet verbazen moest de anderhalve procent waarvan sprake een iets te rooskleurige weergave van de werkelijkheid zijn. Waarom toont zich dat niet in deze studie? Omdat bedrijven die salarissen bevriezen of zwaar herstructureren minder geneigd zullen zijn om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek.”

Een op vijf kreeg geen opslag

Toch liggen ook bij die bedrijven de loonsverhogingen duidelijk lager dan een jaar geleden. Kregen bedienden toen nog 2 procent extra (bovenop de index), was dat begin dit jaar nog maar 1,2 procent. Hetzelfde fenomeen doet zich trouwens voor onder alle rangen van het personeel. Net als de bedienden levert ook het senior management ongeveer één procent opslag in. Een terugval die zowel voor het basissalaris als voor de total cash (inclusief variabel loon) geldt.

Grafiek gemiddelde toename van een salaris tijdens de voorbije acht jaar     

Veel opvallender, maar daarom niet verrassend, is de grote stijging van het aantal werknemers dat eind vorig jaar helemaal geen opslag kreeg bovenop de indexering. Dit scenario, dat van toepassing is op een vijfde van de werknemers, gold vorig jaar maar voor 1,5 procent van het personeel.

Een op vijf vindt Decroos overigens helemaal niet zoveel. “Zelf had ik iets meer verwacht. Zeker als je rekening houdt met andere vaststellingen uit ons onderzoek: meer dan twaalf procent van de bedrijven heeft alle salarissen bevroren en zeven procent heeft dat gedaan voor meer dan negentig procent van hun werknemers.”

Hudson specialiseert zich in rekrutering, selectie en talent management. Als marktleider op het vlak van salarisstudies presenteert Hudson jaarlijkse een uitgebreide databank over beloningspraktijken en loontrends in België. Dit jaar omvat deze databank 116.903 individuele salarisgegevens uit 739 deelnemende bedrijven voor 172 referentiefuncties. Meer info en de uitgebreide resultaten van deze studie vind je op belgie.hudson.com.    

12 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Wie werkt, voelt de crisis niet

Crisis? Ja, maar wie het voorbije jaar zijn job wist te houden, moet eerlijk genoeg zijn om toe te geven dat zijn basissalaris daar amper iets van merkt. Meer nog, het afgelopen jaar steeg dat basisloon gemiddeld met maar liefst zes procent. Dat blijkt uit berekeningen van HR-specialist Hudson.
Crisis en toch opslag?
‘Een opslag van drie procent, indexering inbegrepen, zou al zeer mooi zijn. Meer hoeven we volgend jaar echt niet te verwachten’ (Brecht Decroos, Hudson)

Het grootste deel van die zes procent is uiteraard het gevolg van de torenhoge inflatie waar we eind vorig jaar mee te maken kregen en de bijhorende, eerder uitzonderlijke, indexsprong van gemiddeld 4,4 procent. Toch waren er heel wat bedrijven te vinden die daar zonder veel morren nog eens anderhalve procent bovenop legden. Tot die conclusie kwam Hudson na het jaarlijkse beloningsonderzoek waarbij dit jaar de salarisgegevens van 116.903 werknemers werden bevraagd.

‘Loonsverhogingen bij promoties variëren sterk’

“Omdat dit onderzoek een indicatie wil geven van de gemiddelde loonstijging focussen we ons op mensen die dit jaar binnen hetzelfde bedrijf dezelfde job uitoefenden als vorig jaar.” 22.000 werknemers voldeden daaraan. “Door zo te werken, vermijden we dat hoge startlonen, ontslagen of exuberante promoties onze resultaten beïnvloeden.”, legt Brecht Decroos, associate director organisational talent management bij Hudson, uit.

Grafief gemiddelde loonsverhoging tijdens de voorbije acht jaar              

“Bovendien is het moeilijk om een lijn te trekken in de loonsverhogingen die bij promoties worden toegekend. Dat varieert echt van nul procent, omdat iemand zich eerst moet bewijzen in zijn nieuwe job, tot surplussen van twintig procent.”

Tachtig procent van bedrijven verwacht komende maanden geen beterschap

Dat heel wat bedrijven, ondanks een zich aankondigende recessie, eind 2008 nog de ruimte vonden voor loonsopslag bovenop een toch al gulle indexering, is op zich niet zo vreemd. Zuiver economisch gezien was 2008 immers helemaal geen slecht jaar. In de eerste jaarhelft was er van een crisis nog geen sprake en toen 2008 op zijn laatste benen liep, was het effect ervan binnen veel sectoren nog te marginaal om van echt tegenvallende bedrijfsresultaten te spreken.

Grafiek gemiddelde verhoging (2008-2009) van het basissalarisper sector          

Volgens Decroos verklaart dat ook waarom het variabel loon minder gedaald is dan verwacht. Maar dat er zich economische donderwolken samenpakten boven 2009 was ook eind 2008 al overduidelijk. Inmiddels geven, zo blijkt uit de bevraging, zeven op de tien bedrijven ook toe de negatieve gevolgen van de crisis te voelen en is tachtig procent ervan overtuigd dat de komende maanden geen beterschap beloven.

Voor Decroos kwam de anderhalve procent opslag bovenop de indexering als een verrassing. “Overal hoor je dat salarissen worden bevroren, dat bedrijven in de problemen zitten, met herstructureringen bezig zijn en dat de budgetten beperkt zijn. Het zou me niet verbazen moest de anderhalve procent waarvan sprake een iets te rooskleurige weergave van de werkelijkheid zijn. Waarom toont zich dat niet in deze studie? Omdat bedrijven die salarissen bevriezen of zwaar herstructureren minder geneigd zullen zijn om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek.”

Een op vijf kreeg geen opslag

Toch liggen ook bij die bedrijven de loonsverhogingen duidelijk lager dan een jaar geleden. Kregen bedienden toen nog 2 procent extra (bovenop de index), was dat begin dit jaar nog maar 1,2 procent. Hetzelfde fenomeen doet zich trouwens voor onder alle rangen van het personeel. Net als de bedienden levert ook het senior management ongeveer één procent opslag in. Een terugval die zowel voor het basissalaris als voor de total cash (inclusief variabel loon) geldt.

Grafiek gemiddelde toename van een salaris tijdens de voorbije acht jaar     

Veel opvallender, maar daarom niet verrassend, is de grote stijging van het aantal werknemers dat eind vorig jaar helemaal geen opslag kreeg bovenop de indexering. Dit scenario, dat van toepassing is op een vijfde van de werknemers, gold vorig jaar maar voor 1,5 procent van het personeel.

Een op vijf vindt Decroos overigens helemaal niet zoveel. “Zelf had ik iets meer verwacht. Zeker als je rekening houdt met andere vaststellingen uit ons onderzoek: meer dan twaalf procent van de bedrijven heeft alle salarissen bevroren en zeven procent heeft dat gedaan voor meer dan negentig procent van hun werknemers.”

Hudson specialiseert zich in rekrutering, selectie en talent management. Als marktleider op het vlak van salarisstudies presenteert Hudson jaarlijkse een uitgebreide databank over beloningspraktijken en loontrends in België. Dit jaar omvat deze databank 116.903 individuele salarisgegevens uit 739 deelnemende bedrijven voor 172 referentiefuncties. Meer info en de uitgebreide resultaten van deze studie vind je op belgie.hudson.com.    

12 augustus 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook