Variabel loon Vorige

1 van 52

Volgende

Wat is een loonbonus?

Een bedrijf kan beslissen om een loonbonus uit te betalen aan zijn personeel. Dat extraatje is fiscaal voordelig voor werknemer en werkgever. Het maximaal vrijgestelde bedrag voor 2011 bedraagt 2.358 euro. In 2010 was dat nog 2.299 euro.

12 augustus 2019

Delen

De werkgever kan een loonbonus toekennen, het is geen verplichting. Het “niet-recurrente resultaatgebonden voordeel”, zoals de officiële benaming luidt, bestaat sinds 1 januari 2008.

De toekenning van een loonbonus moet gekoppeld worden aan de verwezenlijking van collectieve doelstellingen en moet door de werkgever ingevoerd worden voor alle werknemers van zijn onderneming of een welbepaalde groep, bijvoorbeeld een afdeling.

Die collectieve doelstellingen kunnen heel divers zijn. Het kan gaan om financiële doelstellingen (bv. een omzetstijging of een kostenvermindering) of om niet-financiële doelstellingen (bv. een verkorting van de leveringstermijnen, een vermindering van de klantenklachten, een vermindering van productieafval of een daling van het ziekteverzuim).

Motiveren van werknemers

De verwezenlijking van die targets mag niet vooraf al zeker zijn. Het is de bedoeling dat de werknemers gemotiveerd worden om samen een collectieve doelstelling te bereiken. De loonbonus mag dus niet ingevoerd worden om individueel werknemers te belonen. Het heeft dan ook geen zin om hierover met je baas te onderhandelen. De werkgever is ook niet verplicht om elk jaar een loonbonus uit te keren.

De loonbonus mag in principe geen bestaande loonsbestanddelen, premies of andere bestaande voordelen vervangen (zoals maaltijdcheques of een eindejaarspremie).

De doelstellingen en de berekeningswijze van de loonbonus moeten concreet, transparant en duidelijk geformuleerd worden. Het al dan niet behalen van de targets moet meetbaar zijn. De werkgever moet zijn werknemers finaal informeren of het resultaat al dan niet behaald werd en het daaraan gekoppelde bedrag van de loonbonus meedelen.

Bruto is netto

Het bonusbedrag dat op de loonbrief van de werknemers staat, is volledig netto. Er gaat niets meer af voor de belastingen of de sociale zekerheid.

De loonbonus heeft geen gevolgen voor de berekening van het feestdagenloon, het gewaarborgd loon en de opzeggingsvergoeding.

Voor de resultaatgebonden bonussen, met betaling in 2011, bedraagt de maximale vrijstelling 2.358 euro, ongeacht op welke periode het plan betrekking heeft. In 2010 bedroeg dit nog 2.299 euro.

De loonbonus kost ook de werkgever veel minder dan gewoon loon. De werkgever betaalt op de loonbonus minder bijzondere sociale zekerheidsbijdrage (33 %). Bovendien zijn zowel het bedrag van de loonbonus als de sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgever fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast. Deze aftrekbaarheid geldt uiteraard slechts voor het maximale bedrag van 2.299 euro in 2010 en 2.358 euro in 2011.

in samenwerking met Securex   

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?