Variabel loon Vorige

1 van 52

Volgende

Kan ik mijn bonus via aandelenopties uitbetaald krijgen?

Mijn werkgever wil mijn bonus niet cash, maar via aandelenopties uitbetalen. Kan dat?

12 augustus 2019

Delen

Kan ik mijn bonus via aandelenopties uitbetaald krijgen?

De vervanging van een cashbonus door aandelenopties is een wijziging die jouw akkoord vereist. De cashbonus bied je immers een zeker voordeel, aandeelopties doen dat niet. Een aandelenoptie laat je toe om na het verstrijken van een vastgestelde termijn (meestal 3 tot 5 jaar) tegen betaling van een vooraf overeengekomen prijs (de uitoefenprijs) de optie uit te oefenen en de aandelen te verwerven. Deze aandelen kan je dan verkopen tegen de dan geldende marktwaarde. Belastingen worden berekend op basis van 15 procent (of onder voorwaarden 7,5 procent) van de waarde van de onderliggende aandelen op het tijdstip van toekenning van de aandelenopties.

Als de aandelenkoers stijgt, wordt de meerwaarde die je realiseert bij de achtereenvolgende uitoefening van de aandelenoptie en verkoop van het verkregen aandeel niet belast.

Indien je akkoord gaat om in plaats van een bonus aandelenopties te betalen, moet je werkgever eerst je recht op de cashbonus beëindigen. Sociale zekerheidsbijdragen blijven immers verschuldigd zolang een recht op een bonus bestaat, ook al wordt er geen bonus meer betaald. Het is daarom uit den boze om een verworven bonus om te zetten in aandelenopties. De toekenning van de aandelenopties is enkel mogelijk voor de komende bonusjaren. Zo’n vervanging is met jouw akkoord mogelijk. En als de aandelenkoers belooft te stijgen, is een aandelenoptie een veel aantrekkelijker voordeel dan een cashbonus.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian).   

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?