Solliciteren
Vorige

1 van 563

Volgende

Visie op toekomst Zuid-West-Vlaanderen: ‘Elk talent telt om arbeidskrapte te counteren’

resoc

“Zuid-West-Vlaanderen zet best verder in op instroomtrajecten voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.” (Stefaan Verhamme van Resoc)

Wie zijn geschiedenis niet kent, weet niets over de toekomst. Maar ook een blik op de toekomst werpen, kan best leerzaam zijn. Studaxen Stefaan Verhamme en Ines Verhalle deden het namens het streekplatform Resoc Zuid-West-Vlaanderen en keken vooruit naar het komende decennium 2020-2030. “Er wachten de West-Vlaamse bedrijven veel HR-uitdagingen.”

“Drie pijlers zijn cruciaal wil Zuid-West-Vlaanderen zijn welvaart behouden”, stelt Stefaan Verhamme. “Eén: groei en transformatie maximaal stimuleren. Twee: de arbeidsmarkt onder controle krijgen. Drie: innovatie aanmoedigen op alle niveaus.”

Hoe zien jullie de arbeidsmarkt evolueren? Ondernemers klagen al jaren dat ze geen werkkrachten vinden.

Stefaan Verhamme: “De structurele arbeidsmarktkrapte noodzaakt de activering en inschakeling van elk talent. Bovendien is werk een belangrijke sleutel tot maatschappelijke integratie. Om die inschakeling mogelijk te maken, zet Zuid-West-Vlaanderen best verder in op instroomtrajecten voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de socio-economische analyse blijkt dat vooral laaggeschoolden en personen met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast ontwikkelt de regio innovatieve trajecten om talenten die zich vandaag niet aandienen op de arbeidsmarkt, toch te activeren.”

“Ook het hoge aantal niet beroepsactieven biedt Zuid-West-Vlaanderen een pool aan talent dat (her)opgeleid en ingezet kan worden. Denk daarbij vooral aan een reïntegratiebeleid voor langdurig zieken, maar ook aan verborgen talent bij onvrijwillig deeltijds werkenden en bij de zogenaamde NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training). Het is zaak om in de regio alle talenten langer in gezonde werkomstandigheden aan het werk te houden en zo een vroegtijdige uitstroom te voorkomen. We moeten sowieso inzetten op werkbaar werk dat rekening houdt met de diverse levensfasen van werknemers.”

Zij die afhaken op de arbeidsmarkt zijn vaak diegenen die niet mee kunnen met vernieuwing, toch?

Verhamme: “Technologie en digitalisering mogen niet langer beschouwd worden als jobbedreigend, maar als een collaboratieve ondersteuning om mensen langer inzetbaar te houden. In de industrie 5.0, waar mens en machine intens en geïntegreerd samenwerken, dragen nieuwe technologische toepassingen zoals cobots en digitale netwerken bij tot de kwaliteit van werk. Hierdoor kunnen ook lager geschoolden complexere taken uitvoeren en worden jobs ergonomisch gezonder.”

Wat kunnen bedrijven doen?

“Bedrijven dienen door middel van innovatieve arbeidsorganisatie werk te maken van kwaliteitsvolle tewerkstelling, stressreductie en mentale fitheid op het werk. Tegelijk moet talentmanagement verder ingang vinden in de Zuid-West-Vlaamse bedrijven. De selectie dient meer te focussen op startcompetenties en groeimogelijkheden, die vervolgens verder ontwikkeld kunnen worden door middel van opleiding op de werkvloer.”

Is internationale migratie een bedreiging of een opportuniteit?

“De talentkrapte dreigt op termijn een rem te zetten op investeringen en delokalisatie in de hand te werken. Wanneer in de regio onvoldoende endogeen talent aanwezig is, moet de regio zijn rekruteringsratio verruimen en talent van buitenaf aantrekken. Zuid-West-Vlaanderen mikt hierbij zowel op een instroom uit aanpalende regio’s die een hogere werkloosheidsgraad kennen, zoals Noord-Frankrijk en Wallonië, als op arbeidsmigratie uit andere landen in en buiten Europa. Belangrijk is dat de migratie op een respectvolle manier gebeurt, rekening houdend met de socio-economische situatie van de herkomstlanden.”

“Tevens moet de regio de noodzakelijke context creëren om arbeidsmigranten gepast te ontvangen en een vlotte integratie op de werkvloer en in de Zuid-West-Vlaamse samenleving te bewerkstelligen. Zo vormen taalopleiding en kwalitatieve huisvesting belangrijke voorwaarden om volwaardig te kunnen participeren aan onze samenleving. En ook het woon-werkverkeer dient op een betaalbare en duurzame manier te kunnen verlopen.”

(kc)

27 juni 2019
Aanbevolen jobs

Visie op toekomst Zuid-West-Vlaanderen: ‘Elk talent telt om arbeidskrapte te counteren’

resoc

“Zuid-West-Vlaanderen zet best verder in op instroomtrajecten voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.” (Stefaan Verhamme van Resoc)

Wie zijn geschiedenis niet kent, weet niets over de toekomst. Maar ook een blik op de toekomst werpen, kan best leerzaam zijn. Studaxen Stefaan Verhamme en Ines Verhalle deden het namens het streekplatform Resoc Zuid-West-Vlaanderen en keken vooruit naar het komende decennium 2020-2030. “Er wachten de West-Vlaamse bedrijven veel HR-uitdagingen.”

“Drie pijlers zijn cruciaal wil Zuid-West-Vlaanderen zijn welvaart behouden”, stelt Stefaan Verhamme. “Eén: groei en transformatie maximaal stimuleren. Twee: de arbeidsmarkt onder controle krijgen. Drie: innovatie aanmoedigen op alle niveaus.”

Hoe zien jullie de arbeidsmarkt evolueren? Ondernemers klagen al jaren dat ze geen werkkrachten vinden.

Stefaan Verhamme: “De structurele arbeidsmarktkrapte noodzaakt de activering en inschakeling van elk talent. Bovendien is werk een belangrijke sleutel tot maatschappelijke integratie. Om die inschakeling mogelijk te maken, zet Zuid-West-Vlaanderen best verder in op instroomtrajecten voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de socio-economische analyse blijkt dat vooral laaggeschoolden en personen met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast ontwikkelt de regio innovatieve trajecten om talenten die zich vandaag niet aandienen op de arbeidsmarkt, toch te activeren.”

“Ook het hoge aantal niet beroepsactieven biedt Zuid-West-Vlaanderen een pool aan talent dat (her)opgeleid en ingezet kan worden. Denk daarbij vooral aan een reïntegratiebeleid voor langdurig zieken, maar ook aan verborgen talent bij onvrijwillig deeltijds werkenden en bij de zogenaamde NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training). Het is zaak om in de regio alle talenten langer in gezonde werkomstandigheden aan het werk te houden en zo een vroegtijdige uitstroom te voorkomen. We moeten sowieso inzetten op werkbaar werk dat rekening houdt met de diverse levensfasen van werknemers.”

Zij die afhaken op de arbeidsmarkt zijn vaak diegenen die niet mee kunnen met vernieuwing, toch?

Verhamme: “Technologie en digitalisering mogen niet langer beschouwd worden als jobbedreigend, maar als een collaboratieve ondersteuning om mensen langer inzetbaar te houden. In de industrie 5.0, waar mens en machine intens en geïntegreerd samenwerken, dragen nieuwe technologische toepassingen zoals cobots en digitale netwerken bij tot de kwaliteit van werk. Hierdoor kunnen ook lager geschoolden complexere taken uitvoeren en worden jobs ergonomisch gezonder.”

Wat kunnen bedrijven doen?

“Bedrijven dienen door middel van innovatieve arbeidsorganisatie werk te maken van kwaliteitsvolle tewerkstelling, stressreductie en mentale fitheid op het werk. Tegelijk moet talentmanagement verder ingang vinden in de Zuid-West-Vlaamse bedrijven. De selectie dient meer te focussen op startcompetenties en groeimogelijkheden, die vervolgens verder ontwikkeld kunnen worden door middel van opleiding op de werkvloer.”

Is internationale migratie een bedreiging of een opportuniteit?

“De talentkrapte dreigt op termijn een rem te zetten op investeringen en delokalisatie in de hand te werken. Wanneer in de regio onvoldoende endogeen talent aanwezig is, moet de regio zijn rekruteringsratio verruimen en talent van buitenaf aantrekken. Zuid-West-Vlaanderen mikt hierbij zowel op een instroom uit aanpalende regio’s die een hogere werkloosheidsgraad kennen, zoals Noord-Frankrijk en Wallonië, als op arbeidsmigratie uit andere landen in en buiten Europa. Belangrijk is dat de migratie op een respectvolle manier gebeurt, rekening houdend met de socio-economische situatie van de herkomstlanden.”

“Tevens moet de regio de noodzakelijke context creëren om arbeidsmigranten gepast te ontvangen en een vlotte integratie op de werkvloer en in de Zuid-West-Vlaamse samenleving te bewerkstelligen. Zo vormen taalopleiding en kwalitatieve huisvesting belangrijke voorwaarden om volwaardig te kunnen participeren aan onze samenleving. En ook het woon-werkverkeer dient op een betaalbare en duurzame manier te kunnen verlopen.”

(kc)

27 juni 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook