Jobs met toekomst
Vorige

1 van 446

Volgende

Villa Clementina: geen onderscheid tussen kinderen

Villa Clementina is een kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én zonder beperking. Een multidisciplinair team met kinderverzorgers, opvoeders, een verpleegkundige, kinesitherapeut en logopedist staat in voor de dagelijkse leiding. Zij worden ondersteund door vrijwilligers. Opvoeders Veerle en Sandra vertellen over hun ervaringen. “Er is een groot tekort aan inclusieve kinderdagverblijven als het onze.”
“Er is een groot tekort aan inclusieve kinderdagverblijven zoals Villa Clementina”, Veerle Weuts, opvoeder. (Foto: Opvoeders Veerle en Sandra van kinderdagverblijf Villa Clementina.)

Na een zevende jaar kinderverzorging volgde Veerle Weuts (27) de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg in het volwassenenonderwijs. Eerst was ze aan de slag in een medisch-pedagogisch kinderdagverblijf, nu is Veerle drie jaar actief bij Villa Clementina in Zemst. “Ik sta in voor de dagelijkse opvang met basistaken als eten geven, verschonen of in bed leggen. Daarnaast stimuleren we de kinderen maximaal, zodat ze zich verder kunnen ontplooien. Normen en waarden maken hiervan deel uit: wat is goed en wat is fout, het leren delen met andere kinderen, … Je kunt dit alleen maar bereiken als je voor hen een vertrouwenspersoon bent.”

Opvangplaats niet evident

In Villa Clementina zijn zowel kinderen met een mentale als een fysieke beperking welkom. Sommige kinderen hebben een meervoudige beperking. “Het is een boeiende wereld waar ik mijn steentje aan mag bijdragen. Hoewel we als opvoeders goed voorbereid zijn, volgen we nog regelmatig studiedagen, bijvoorbeeld over zintuigen stimuleren. Dit is wel een job waar je intensief mee bezig bent, je moet er met hart en ziel bij betrokken zijn. Ook op mentaal vlak valt ons werk niet te onderschatten: je zit altijd in het lawaai van roepende of wenende kinderen. Het komt erop aan hiermee om te gaan en te genieten van de kleine dingen. Een kind met een beperking dat kleine stapjes zet of lacht, betekent al heel veel voor mij.”

Voor ouders met een kind met een beperking is het niet evident om een geschikte opvangplaats te vinden. De lange wachtlijsten zijn hiervan het trieste bewijs. “Er is een groot tekort aan inclusieve kinderdagverblijven zoals Villa Clementina. Kinderen zonder en met een beperking leren van elkaar. Elk kind heeft zijn capaciteiten en dat moet het uitgangspunt zijn, we moeten af van het hokjesdenken.”

13 jaar onthaalmoeder

Met 13 jaar ervaring als zelfstandig onthaalmoeder ging Sandra Maeckelberghe (46) aan de slag bij Villa Clementina. “Al mijn ervaringen en opleidingen als onthaalmoeder komen me goed van pas. Door alleen te werken, leer je op eigen benen te staan.”

Het welbevinden van de kinderen staat centraal in Villa Clementina: prikkeling van de zintuigen door visuele stimulatie, muziekactiviteiten, snoezelen in de snoezelruimte, contact met dieren op de zorgboerderij enzovoort. “Wij doen elke dag activiteiten met de kinderen. Via een opvolgingssysteem kunnen we de evolutie van de kinderen monitoren, zoals hun fijne of grove motoriek. We maken aandachtspunten voor elk kind en in overleg met de ouders sturen we bij waar het nodig is. We hebben wekelijks een groepsvergadering om de evolutie van de kinderen op elkaar af te stemmen. Alle teamleden moeten op dezelfde golflengte zitten.”

Rugschool

Verzorging van kinderen met een beperking vraagt vooral in de beginfase extra inzet, bijvoorbeeld voor het dragen, optillen of ondersteunen. “Kinderen met autisme vergen dan wel weer meer aandacht op het vlak van structuur en communicatie”, zegt Sandra Maeckelberghe.

Fysiek eist de job de nodige inspanningen. “Je bent altijd in beweging, je moet de kinderen vaak optillen en neerzetten en dat belast de rug. Op regelmatige basis kunnen we wel de rugschool gebruiken”, stelt ze. “Als je wilt werken in een kinderdagverblijf heb je een stevige motivatie nodig, bovenop flexibiliteit en stressbestendigheid. Je moet ook in staat zijn om diverse taken te combineren. Het belangrijkste is dat je kinderen graag ziet, de liefde moet groot zijn.”

(bv) 

13 november 2016
Aanbevolen jobs

Villa Clementina: geen onderscheid tussen kinderen

Villa Clementina is een kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én zonder beperking. Een multidisciplinair team met kinderverzorgers, opvoeders, een verpleegkundige, kinesitherapeut en logopedist staat in voor de dagelijkse leiding. Zij worden ondersteund door vrijwilligers. Opvoeders Veerle en Sandra vertellen over hun ervaringen. “Er is een groot tekort aan inclusieve kinderdagverblijven als het onze.”
“Er is een groot tekort aan inclusieve kinderdagverblijven zoals Villa Clementina”, Veerle Weuts, opvoeder. (Foto: Opvoeders Veerle en Sandra van kinderdagverblijf Villa Clementina.)

Na een zevende jaar kinderverzorging volgde Veerle Weuts (27) de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg in het volwassenenonderwijs. Eerst was ze aan de slag in een medisch-pedagogisch kinderdagverblijf, nu is Veerle drie jaar actief bij Villa Clementina in Zemst. “Ik sta in voor de dagelijkse opvang met basistaken als eten geven, verschonen of in bed leggen. Daarnaast stimuleren we de kinderen maximaal, zodat ze zich verder kunnen ontplooien. Normen en waarden maken hiervan deel uit: wat is goed en wat is fout, het leren delen met andere kinderen, … Je kunt dit alleen maar bereiken als je voor hen een vertrouwenspersoon bent.”

Opvangplaats niet evident

In Villa Clementina zijn zowel kinderen met een mentale als een fysieke beperking welkom. Sommige kinderen hebben een meervoudige beperking. “Het is een boeiende wereld waar ik mijn steentje aan mag bijdragen. Hoewel we als opvoeders goed voorbereid zijn, volgen we nog regelmatig studiedagen, bijvoorbeeld over zintuigen stimuleren. Dit is wel een job waar je intensief mee bezig bent, je moet er met hart en ziel bij betrokken zijn. Ook op mentaal vlak valt ons werk niet te onderschatten: je zit altijd in het lawaai van roepende of wenende kinderen. Het komt erop aan hiermee om te gaan en te genieten van de kleine dingen. Een kind met een beperking dat kleine stapjes zet of lacht, betekent al heel veel voor mij.”

Voor ouders met een kind met een beperking is het niet evident om een geschikte opvangplaats te vinden. De lange wachtlijsten zijn hiervan het trieste bewijs. “Er is een groot tekort aan inclusieve kinderdagverblijven zoals Villa Clementina. Kinderen zonder en met een beperking leren van elkaar. Elk kind heeft zijn capaciteiten en dat moet het uitgangspunt zijn, we moeten af van het hokjesdenken.”

13 jaar onthaalmoeder

Met 13 jaar ervaring als zelfstandig onthaalmoeder ging Sandra Maeckelberghe (46) aan de slag bij Villa Clementina. “Al mijn ervaringen en opleidingen als onthaalmoeder komen me goed van pas. Door alleen te werken, leer je op eigen benen te staan.”

Het welbevinden van de kinderen staat centraal in Villa Clementina: prikkeling van de zintuigen door visuele stimulatie, muziekactiviteiten, snoezelen in de snoezelruimte, contact met dieren op de zorgboerderij enzovoort. “Wij doen elke dag activiteiten met de kinderen. Via een opvolgingssysteem kunnen we de evolutie van de kinderen monitoren, zoals hun fijne of grove motoriek. We maken aandachtspunten voor elk kind en in overleg met de ouders sturen we bij waar het nodig is. We hebben wekelijks een groepsvergadering om de evolutie van de kinderen op elkaar af te stemmen. Alle teamleden moeten op dezelfde golflengte zitten.”

Rugschool

Verzorging van kinderen met een beperking vraagt vooral in de beginfase extra inzet, bijvoorbeeld voor het dragen, optillen of ondersteunen. “Kinderen met autisme vergen dan wel weer meer aandacht op het vlak van structuur en communicatie”, zegt Sandra Maeckelberghe.

Fysiek eist de job de nodige inspanningen. “Je bent altijd in beweging, je moet de kinderen vaak optillen en neerzetten en dat belast de rug. Op regelmatige basis kunnen we wel de rugschool gebruiken”, stelt ze. “Als je wilt werken in een kinderdagverblijf heb je een stevige motivatie nodig, bovenop flexibiliteit en stressbestendigheid. Je moet ook in staat zijn om diverse taken te combineren. Het belangrijkste is dat je kinderen graag ziet, de liefde moet groot zijn.”

(bv) 

13 november 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook