Bazen
Vorige

1 van 394

Volgende

TEST: Heb jij een klik met je baas?

Ruim een op de drie werknemers is niet tevreden over de leiderschapsvaardigheden van zijn of haar leidinggevende, blijkt uit onderzoek van Securex. De leidinggevenden daarentegen kennen zichzelf een betere score toe. Om de kwaliteit van de relatie met je baas in te schatten, kunnen deze drie vragen zeker helpen.

“Er zijn maar weinig thema’s die binnen de wereld van organisaties meer aandacht trekken dan het thema leiderschap. De boeken en studies hierover zijn onuitputtelijk”, oppert Frank Vander Sijpe, director HR-research bij Securex. Geen enkele leiderschapstheorie kon, volgens hem, een diepgaande toetsing overleven. Een aantal elementen keren wel steeds terug. Cruciaal is volgens Vander Sijpe de kwaliteit van de relatie tussen de leidinggevende en zijn medewerker.

Die kwaliteit kun je, volgens hem, pragmatisch in kaart brengen via deze drie ‘power’-vragen:

1. Weet mijn leidinggevende waarover hij of zij praat?

In tegenstelling tot wat sommigen zouden denken, blijkt het belangrijk dat een leidinggevende een zekere affiniteit, ervaring en basiskennis heeft over de activiteit die hij aanstuurt. “Dit lijkt ook logisch: leidinggeven aan een IT-afdeling vereist basiskennis van het vakdomein IT”, illustreert hij. Anderzijds betekent dit niet dat je als leidinggevende dit domein in al zijn specialismen dient te beheersen.

“In de huidige wereld van hooggeschoolde en diepgaande specialisten, permanente en snelle kennisvernieuwing is dit een schier onmogelijke opdracht. Leiderschap komt dus neer op minder controle en sturing, maar impliceert werken op vertrouwen gekoppeld aan verantwoordelijkheid.”

2. Kan ik mijn leidinggevende vertrouwen?

Het spreekwoord zegt ‘vertrouwen komt te voet, maar vertrekt te paard’. Vertrouwen bouwt men langzaam op. “Of een medewerker zijn leidinggevende al of niet vertrouwt, hangt af van een aantal elementen in zijn gedrag”, stelt hij. Competentie is daar dus één van, al spelen andere zaken ook mee:

  • Walk the talk: geeft mijn leidinggevende ook zelf het voorbeeld in wat hij verwacht van anderen?
  • Consistentie: heeft mijn leidinggevende een visie op langere termijn en handelt hij daar ook naar?
  • Vertrouwelijke informatie: kan ik met hem bepaalde zaken in vertrouwen bespreken?
  • Kwetsbaar opstellen: geeft mijn leidinggevende toe dat ook hij niet alles weet?

3. Heeft mijn leidinggevende het beste met mij voor?

Soms dient een leidinggevende beslissingen te nemen die op het eerste gezicht ingaan tegen het belang van een medewerker. “Het kan gaan om een correctiegesprek, een vermanende nota of zelfs een ontslag”, illustreert hij. Maar als deze maatregelen hun doel bereiken, dan zal het respect voor de leidinggevende niet aangetast worden. Integendeel. “Leidinggevenden aan wie men goede herinneringen overhoudt, zijn vaak diegene die mensen tot bepaalde inzichten en beslissingen brachten”, aldus Vander Sijpe.

Kortom, het gaat niet om de vraag of je jouw leidinggevende sympathiek vindt. “Wel of hij finaal in bepaalde situaties de juiste dingen doet en consistente beslissingen neemt.”


(William Visterin) - Bron: MARK Magazine

12 augustus 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook