Nooit studeerden zoveel jongeren voor een zorgberoep

Vlaanderen en Brussel samen tellen 16.626 studenten in Nederlandstalige opleidingen Verpleegkunde. Een absoluut record, zegt Zorgambassadeur Lon Holtzer. Ook andere zorgrichtingen trekken steeds meer studenten aan.

25 oktober 2013

Delen

Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer
”We moeten bekijken wat mogelijk is om zorgkundigen die onvrijwillig deeltijds werken een volledig statuut te geven.” (Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur)

Werken in de zorg is de voorbije jaren een stuk aantrekkelijker geworden. Steeds meer studenten kiezen voor een opleiding Verpleegkunde. In Vlaanderen en Brussel is hun aantal het voorbije jaar met 8 procent gestegen. “We tellen nu 16.626 studenten in Nederlandstalige opleidingen. Dat zijn er bij mijn weten nog nooit zoveel geweest”, zegt Lon Holtzer.

In Limburg en Brussel stijgt het aantal studenten verpleegkunde het sterkst. Volgens Lon Holtzer is dat het gevolg van de promotie voor zorgberoepen na wat Ford Genk overkwam. In Noord-Limburg is er ook een extra opleiding verpleegkunde bijgekomen.

In Brussel zorgen vooral zij-instromers voor een sterke toename van het aantal studenten. Zij-instromers zijn werknemers uit een andere sector die de overstap naar de zorg maken. Aan de HUB zijn zelfs zes 50-plussers gestart met een opleiding.

Vraag blijft groot

Op de arbeidsmarkt heeft het succes van de opleiding alvast een positief effect. Tussen september 2011 en september 2013 is het aantal vacatures voor verpleegkundigen gedaald van 1.755 naar 1.290.

Werk is er nog voldoende, maar er blijven steeds minder vacante jobs openstaan. Dat is niet meer gebeurd sinds 2006. Al spelen hier ook besparingen in ziekenhuizen mee. Volgens berekeningen van Zorgnet Vlaanderen zouden daardoor 700 jobs verdwenen zijn.

“Ziekenhuizen merken dat ze bij de selectie opnieuw iets strenger kunnen zijn, maar zowel in de woonzorgcentra als in de geestelijke gezondheidszorg is de vraag veel groter dan het aanbod”, aldus Lon Holtzer.

Onvrijwillig deeltijds

Naast verpleegkundige zit ook het beroep van zorgkundige en verzorgende in de lift. Zorgkundigen voeren een aantal handelingen uit van verpleegkundigen. Ze werken ook onder hun toezicht, in ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuisverpleging. Verzorgenden werken vooral in de thuiszorg. Naast verzorging doen zij ook boodschappen, helpen ze bij het huishouden en houden ze mensen gezelschap.

Eind 2012 telden Vlaanderen en Brussel 54.700 geregistreerde zorgkundigen. Dat is een kwart meer dan begin 2010. Die sterke stijging is deels het gevolg van verzorgenden die zich hebben laten registreren als zorgkundige. Maar daarnaast is er uiteraard een flinke toename geweest van het aantal jobs voor zorgkundigen.

Omdat ze worden ingeschakeld op momenten dat de zorgvraag het grootst is, meestal ‘s ochtends en ‘s avonds, werken veel zorgkundigen deeltijds. Daar zijn ze niet allemaal even blij mee, beseft Lon Holtzer. “Er zijn er veel die graag deeltijds werken omwille van de combinatie werk-gezin, maar er zijn ook zorgkundigen die onvrijwillig deeltijds werken. Ze zoeken een voltijdse job maar vinden die niet meteen. Dat staat wat haaks op de noodkreet om personeel in de zorgsector. We moeten bekijken wat mogelijk is om die mensen een volledig statuut te geven.”

Opleidingen

In het BSO en TSO bereiden de opleidingen Personenzorg jongeren voor op jobs in zorg en welzijn. Beide opleidingen trekken jaar na jaar meer studenten aan. Over een periode van vijf jaar gaat het om stijging van 9 procent.

Midden 2013 werkten er 17.547 verzorgenden in Vlaamse en Brusselse diensten voor gezinszorg. Zowel de opleiding Personenzorg als gespecialiseerde VDAB-opleidingen leiden naar dit beroep.

Werkzoekenden en werknemers die zich willen heroriënteren, kunnen via inleefmomenten (www.ikgaervoor.be) proeven van een job in zorg of welzijn. Wie interesse heeft, kan bij VDAB terecht voor verschillende zorg- en welzijnsopleidingen.

Minder vroedvrouwen

Naast de typische zorgberoepen biedt de dienst ook opleidingen kinderopvang en opvoeder aan. Al die opleidingen zijn de voorbije twee jaar gegroeid, met kinderopvang (+100%) en verpleegkunde (+23%) als uitschieters.

Andere zorgopleidingen die een stijging kennen, zijn onder andere medische beeldvorming, ergotherapie, medische laboratoriumtechnologie en orthopedagogie.

De enige opleiding die niet mee profiteert, is vroedkunde. Die telt dit jaar 7,5 procent minder studenten dan vorig jaar. “Vroedvrouwen vinden niet zo gemakkelijk werk. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken”, meent Lon Holtzer.

(wv) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?