250 euro netto meer in februari 2009 dankzij de Vlaamse jobkorting

Je nettoloon van februari 2009 was een 250 tot 300 euro hoger dankzij de hervormde jobkorting van de Vlaamse Gemeenschap.
#

Alle werknemers en bedrijfsleiders die op 1 februari 2009 hun domicilie hebben in een gemeente in de Vlaamse Gemeenschap zullen van een forfaitaire vermindering van bedrijfsvoorheffing kunnen genieten.

Deze maatregel van de Vlaamse overheid - beter bekend als de jobkorting - is niet nieuw. Wel is ze hervormd: de korting wordt in één keer toegepast op de bedrijfsvoorheffing die is verschuldigd op het loon van februari 2009. Vroeger werd deze maandelijks afgehouden.

Bedrag van de jobkorting

Het bedrag van de jobkorting hangt af van de hoogte van je activiteitsinkomen. Je activiteitsinkomen is je netto beroepsinkomen min de renten, pensioenen en de vergoedingen die je krijgt wanneer je geen permanent inkomen meer hebt.

Activiteitsinkomen(op jaarbasis) Jobkorting
minder dan 5.500 euro 0 euro
tussen 5.500 en 22.000 euro 300 euro
meer dan 22.000 euro 250 euro
                 

Afhankelijk van je loon zal je nettoloon dus 250 of 300 euro meer bedragen in februari.

Wat als de jobkorting meer is dan mijn bedrijfsvoorheffing?

Voor sommige (lage) lonen wordt de jobkorting over twee of drie maanden verdeeld. Dit is het geval als de jobkorting hoger is dan de verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Dan wordt het saldo van de korting overgedragen naar maart en eventueel zelfs naar april 2009. Het saldo van de vermindering dat er na de betaling van april 2009 nog zou bestaan, vervalt.

Een voorbeeld om dit alles te verduidelijken. Stel dat je bruto maandloon van februari 2009 1.500,00 euro bedraagt. Volgens de administratieve richtlijnen heb je recht op een jobkorting van 300 euro. Je betaalt maandelijks echter maar 117,50 euro bedrijfsvoorheffing zodat deze korting niet in één keer kan worden toegekend. In februari zal je bijgevolg 117,50 euro netto meer ontvangen, net als in maart 2009. In april zal het saldo van 65 euro afgetrokken worden van de bedrijfsvoorheffing.

Gehuwden en samenwonenden krijgen beiden jobkorting

Gehuwden en wettelijk samenwonenden genieten elk van de korting als ze aan alle voorwaarden voldoen. Dat betekent dat vanaf het aanslagjaar 2010 - dat zijn de inkomsten van 2009 - beide partners samen een korting krijgen van 500, 550 of 600 euro. Op voorwaarde dus dat het activiteitsinkomen in 2009 voor elk van de partners minstens 5.500 euto bedraagt.

Wat als mijn loon in de loop van 2009 verandert?

Als je loon stijgt in de loop van 2009, kan het dat je in februari te veel jobkorting hebt gekregen. Of misschien krijg je door omstandigheden ineens minder loon en blijkt je activiteitsinkomen daardoor toch onder de grens van 22.000 euro te liggen. In deze geval wordt dat verrekend via het aanslagbiljet voor het aanslagjaar 2010.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian                                                      

16 februari 2009

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook