Verzekeringen
Vorige

1 van 12

Volgende

Kan ik de baas mijn autokosten laten betalen?

Stel dat je geen bedrijfswagen hebt, maar wél veel op de baan bent voor je werkgever met je eigen wagen. Kan je je baas dan de rekening van onderhoudskosten en andere doorschuiven, of niet? We vroegen het aan advocaat Stijn Demeestere.
#

‘Er bestaat geen wet die je werkgever verplicht om alle kosten ten laste te nemen of terug te betalen die verbonden zijn aan de uitvoering van de arbeid’, aldus Demeestere.

Hulpmiddelen

Wel verplicht artikel 20,1° van de Arbeidsovereenkomstenwet je werkgever om je in staat te stellen je werk naar behoren te kunnen uitvoeren, op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, in het bijzonder door “de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen” van de werknemer.

Deze wet legt niet zozeer een verplichting op om bepaalde beroepskosten te vergoeden, wél om concrete hulpmiddelen ter beschikking te stellen zodat je deze niet zelf moet aanschaffen. Onder hulpmiddelen verstaat men niet alleen het arbeidsgereedschap, maar ook alle andere hulpmiddelen die ter beschikking worden gesteld met het oog op de uitvoering van de overeengekomen arbeid. Een bedrijfswagen kan hier in het licht van de concrete omstandigheden dus ook onder vallen.

Uitzondering

Je werkgever zou op die manier kunnen oordelen dat het omwille van de aard van je functie, die veelvuldige verplaatsingen vereist, nodig is om je een bedrijfswagen ter beschikking te stellen. Het is je werkgever die over de opportuniteit oordeelt. Rechters hebben hier hoogstens een marginale toetsingsbevoegdheid.

In de mate je werkgever dit niet nodig achtte, zou je enkel bij manifeste tekortkomingen aan deze wettelijke verplichting een vergoeding voor gemaakte kosten kunnen verkrijgen. Dit zal slechts uitzonderlijk het geval zijn, wanneer je werkgever ervoor geopteerd heeft je geen wagen ter beschikking te stellen terwijl dit toch een absoluut noodzakelijk hulpmiddel was voor de uitvoering van je arbeid. Dit zou voor de hand liggend zijn indien je bijvoorbeeld truckchauffeur bent.

In de arbeidsovereenkomst?

Weet dat je je slechts zelden op de Arbeidsovereenkomstenwet zal kunnen beroepen om een terugbetaling van de autokosten te bekomen die je hebt gemaakt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In de regel zal je werkgever slechts verplicht zijn om je autokosten te vergoeden indien een collectieve arbeidsovereenkomst hem deze verplichting oplegt of indien hij zich daartoe verbonden heeft in een arbeidsovereenkomst of een bedrijfsreglement.

Sommige juristen houden wel eens voor dat je recht hebt op een forfaitaire kostenvergoeding van 0,3412 euro per kilometer wanneer je met je eigen wagen professionele verplaatsingen maakt voor het werk. Deze zienswijze lijkt me slechts correct wanneer je werkgever zich tot betaling van deze kilometervergoeding heeft verbonden.

Deze misvatting vloeit wellicht voort uit de RSZ-wetgeving volgens dewelke deze kilometervergoeding als zogenaamde kost ten laste van de werkgever vrijgesteld is van sociale bijdragen. Het is echter niet omdat deze vergoeding, indien ze wordt betaald, vrijgesteld is van sociale bijdragen dat je er daarom automatisch recht op hebt.

(sd) – Met dank aan advocaat Stijn Demeestere. 

7 september 2015
Aanbevolen jobs

Kan ik de baas mijn autokosten laten betalen?

Stel dat je geen bedrijfswagen hebt, maar wél veel op de baan bent voor je werkgever met je eigen wagen. Kan je je baas dan de rekening van onderhoudskosten en andere doorschuiven, of niet? We vroegen het aan advocaat Stijn Demeestere.
#

‘Er bestaat geen wet die je werkgever verplicht om alle kosten ten laste te nemen of terug te betalen die verbonden zijn aan de uitvoering van de arbeid’, aldus Demeestere.

Hulpmiddelen

Wel verplicht artikel 20,1° van de Arbeidsovereenkomstenwet je werkgever om je in staat te stellen je werk naar behoren te kunnen uitvoeren, op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, in het bijzonder door “de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen” van de werknemer.

Deze wet legt niet zozeer een verplichting op om bepaalde beroepskosten te vergoeden, wél om concrete hulpmiddelen ter beschikking te stellen zodat je deze niet zelf moet aanschaffen. Onder hulpmiddelen verstaat men niet alleen het arbeidsgereedschap, maar ook alle andere hulpmiddelen die ter beschikking worden gesteld met het oog op de uitvoering van de overeengekomen arbeid. Een bedrijfswagen kan hier in het licht van de concrete omstandigheden dus ook onder vallen.

Uitzondering

Je werkgever zou op die manier kunnen oordelen dat het omwille van de aard van je functie, die veelvuldige verplaatsingen vereist, nodig is om je een bedrijfswagen ter beschikking te stellen. Het is je werkgever die over de opportuniteit oordeelt. Rechters hebben hier hoogstens een marginale toetsingsbevoegdheid.

In de mate je werkgever dit niet nodig achtte, zou je enkel bij manifeste tekortkomingen aan deze wettelijke verplichting een vergoeding voor gemaakte kosten kunnen verkrijgen. Dit zal slechts uitzonderlijk het geval zijn, wanneer je werkgever ervoor geopteerd heeft je geen wagen ter beschikking te stellen terwijl dit toch een absoluut noodzakelijk hulpmiddel was voor de uitvoering van je arbeid. Dit zou voor de hand liggend zijn indien je bijvoorbeeld truckchauffeur bent.

In de arbeidsovereenkomst?

Weet dat je je slechts zelden op de Arbeidsovereenkomstenwet zal kunnen beroepen om een terugbetaling van de autokosten te bekomen die je hebt gemaakt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In de regel zal je werkgever slechts verplicht zijn om je autokosten te vergoeden indien een collectieve arbeidsovereenkomst hem deze verplichting oplegt of indien hij zich daartoe verbonden heeft in een arbeidsovereenkomst of een bedrijfsreglement.

Sommige juristen houden wel eens voor dat je recht hebt op een forfaitaire kostenvergoeding van 0,3412 euro per kilometer wanneer je met je eigen wagen professionele verplaatsingen maakt voor het werk. Deze zienswijze lijkt me slechts correct wanneer je werkgever zich tot betaling van deze kilometervergoeding heeft verbonden.

Deze misvatting vloeit wellicht voort uit de RSZ-wetgeving volgens dewelke deze kilometervergoeding als zogenaamde kost ten laste van de werkgever vrijgesteld is van sociale bijdragen. Het is echter niet omdat deze vergoeding, indien ze wordt betaald, vrijgesteld is van sociale bijdragen dat je er daarom automatisch recht op hebt.

(sd) – Met dank aan advocaat Stijn Demeestere. 

7 september 2015
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook