Bedrijfswagen
Vorige

1 van 108

Volgende

Winterbanden voor je bedrijfswagen op kosten van de baas?

Winterbanden zijn tijdens de koudste en natste periode van het jaar geen uitzonderlijke luxe. Alhoewel: goedkoop zijn ze niet. Maar hoe zit dat met een bedrijfswagen? Betaalt je baas dan je winterbanden, of jij?
#

Een werkgever beslist vrij in zijn onderneming aan welke werknemers hij een bedrijfswagen toekent en onder welke voorwaarden. De ‘spelregels’ omtrent de toekenningsvoorwaarden en het gebruik van een bedrijfswagen, worden door de werkgever vaak vastgelegd in een zogenaamde Car Policy (de aanvraagprocedure, een lijst van wagens die kunnen gekozen worden of het budget dat de werknemer kan spenderen, onderhoud en schade van de wagen enzovoort).

Zo weten beide partijen duidelijk wat de rechten en verplichtingen zijn verbonden aan de toekenning en het gebruik van een bedrijfswagen. Dit houdt in dat de ‘spelregels’ kunnen variëren van werkgever tot werkgever.

Car policy

Indien de werkgever zich via de car policy naar zijn werknemers toe verbonden heeft winterbanden ter beschikking te stellen, zal hij deze verbintenis moeten naleven. Maar een algemene wettelijke verplichting als zou de werkgever sowieso verplicht zijn winterbanden ter beschikking te stellen, bestaat in België niet (ook al kan dit soms aanbevolen zijn in wintertijd). Nakijken wat er over de toekenning van winterbanden in de car policy van je onderneming staat, is dus de boodschap.

Wat er moet gebeuren in geval van onderhoud en schade aan de bedrijfswagen (procedure, schadeaangifte, herstel van het voertuig enzovoort), zal evenzeer vastgelegd worden in de car policy. Wanneer schade aan een bedrijfswagen is ontstaan tijdens een privéverplaatsting zal deze in principe ten laste zijn van de werknemer.

Wat bij een ongeval?

Schade die het gevolg is van een ongeval tijdens de arbeidsdag en dus tijdens uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zal in principe ten laste zijn van de werkgever behalve als de werknemer een zware fout heeft begaan zoals dronken rijden of een verkeerslicht negeren. In dit laatste geval kan hij in principe aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het voertuig. Sowieso, ook in het geval van schade, kijk steeds na wat juist werd afgesproken en vastgelegd in de car policy van het bedrijf waar je werkt.

Een werknemer die een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, moet deze tot slot als een goede huisvader beheren en onderhouden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de werknemer er zelf moet voor zorgen dat de bedrijfswagen netjes is, het oliepeil in orde is, de druk en de staat van de banden goed zijn, hij niet dronken achter het stuur mag plaatsnemen, de verkeersregels moet respecteren.

in samenwerking met Securex 2 december 2010
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook