Ziekte
Vorige

1 van 139

Volgende
Volgend artikel:

Werken tijdens of na kanker: Jobat ondersteunt Rentree

Te koud om te werken?

De werknemers in onze onderneming klagen wel eens dat het te koud is om te werken. Bestaat er een wettelijke temperatuurslimiet waaronder niet meer moet gewerkt worden?
#

Wanneer de temperatuur op de werkplaats daalt, wordt het meestal lastiger om het werk nog optimaal uit te voeren. Dit algemene principe geldt zowel voor kantoorwerk, als voor zwaar lichamelijk werk. De temperatuur vanaf dewelke de kou echter echt zware hinder teweegbrengt, verschilt naargelang het type werk.

Wettelijk bepaald

Ook de wetgever heeft rekening gehouden met dit principe en heeft minimumtemperaturen vastgelegd. 

Soort werk Voorbeeld Werkbelasting Minimale luchttemperatuur
Zeer licht werk Secretariaatswerk < 117 watt 18°C
Licht werk Handenarbeid aan een tafel 117 tot 234 watt 16°C
Halfzwaar werk Staande arbeid 235 tot 360 watt 14°C
Zwaar werk Grondwerken 361 tot 468 watt 12°C
Zeer zwaar werk Beklimmen van ladders en trappen > 468 watt 10°C

Vanaf 1 juli 2012 gelden deze nieuwe minimumwaarden. De werkgever moet ook nieuwe maatregelen nemen, met veel meer nadruk op preventie.

Het 'Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming' (ARAB) gaf een overzicht van de maatregelen die een werkgever moest nemen als het te warm of te koud was om te werken. Een KB van begin juli heeft deze maatregelen nu aangepast en overgeheveld naar de welzijnscodex.

De werkbelasting wordt berekend in watt van de per seconde te produceren energie, nodig om het werk uit te voeren. De werkbelasting in de tabel is de fysieke belasting voor een continu werk van 8 uur.)

Actie

Als bovenstaande minimumwaarden worden overschreden, moet je werkgever - in samenspraak met de arbeidsgeneesheer - zo snel mogelijk de passende maatregelen nemen.

Bijvoorbeeld:

  • Zorgen voor voldoende warme dranken (kosteloos)
  • Het aanpassen van de werkroosters

Soms toch kouder

Onder bepaalde voorwaarden mag het in lokalen waarin niet continu gewerkt wordt, toch kouder worden: 

  • na advies van de arbeidsgeneesheer en akkoord van het comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
  • de werknemers moeten regelmatig in verwarmde lokalen kunnen vertoeven;
  • de werknemers moeten uitgerust zijn met aangepaste beschermingsmiddelen.

Voor het bijzondere geval waar het geen koude van klimatologische oorsprong, maar wel van technologische oorsprong betreft (bijvoorbeeld gekoelde ruimten of koelcellen), gelden dezelfde minimumtemperaturen. Dan moet de werkgever onder meer passende werkkledij voorzien en kosteloos warme dranken ter beschikking stellen van de werknemers. Daarnaast kan de arbeidsgeneesheer een rusttijd voorschrijven die in een behoorlijk verwarmd lokaal moet doorgebracht worden.

18 januari 2017
Anderen bekeken ook