Waar vind ik jobs?
Vorige

1 van 557

Volgende

Is de taalgrens ook een arbeidsgrens?

24 januari 2011
Nooit eerder verliepen de onderhandelingen tussen Vlaamse en Waalse politici zo stroef. Zou het water op de arbeidsmarkt even diep zijn, vroegen we ons af. Hoe reageert de Oudenaardse aannemer op een sollicitant uit de Borinage? Of de poetsvrouw uit Waremme op een jobaanbod in Borgloon? Onze reporter reisde van West naar Oost en hield drie keer halt op de taalgrens.
Vlaanderen vs. Wallonië
Een job in Vlaanderen is ook 'un job' in Wallonië.

Het ei van Columbus?

De Vlaamse economie boert goed. Zo goed dat de Vlaamse arbeidsmarkt met structurele tekorten kampt. Krek de omgekeerde situatie in Wallonië: een sputterende economie en hoge werkloosheidscijfers. Een ei van Columbus heb je bij dit flagrant onevenwicht niet nodig. Dat is toch wat je denkt. Toch duurde het tot 2008 vooraleer arbeidsmobiliteit een sleutelbegrip werd in het federaal sociaaleconomisch woordenboek.

Echt warm lopen Vlamingen en Walen nochtans niet om voor een job de taalgrens over te steken. Van de meer dan 2,7 miljoen Vlaamse werknemers werkt amper 0,9 procent in Wallonië. Walen maken de oversteek iets vlugger. Van de 1,3 miljoen werkende Walen pendelt 3,3 procent dagelijks naar Vlaanderen. Die cijfers komen uit de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie.

Het Paradijs

Tijdens onze doorsteek van het Zuid-West-Vlaamse Menen naar de Henegouwse buurgemeente Moeskroen passeren we het gehucht ‘Het Paradijs’. Een hoopvolle start van onze tocht. In de buurt van het Moeskroense IRM-centrum neemt de symboliek echter een onverwachte wending. Van het paradijs belanden we plots in de Schermutselingenstraat.

In het Synerjob-centrum is daar weinig van te merken. Rony De Wasch, Vlaams teamleider, werkt hier sinds de opstart in 2008. In het begin was het vooral de Romaanse mentaliteit die hem overviel. "Ik kom uit de Vlaamse privésector en daar is de sfeer toch iets terughoudender. Walen begroeten elkaar met een kus. Op de Vlaamse werkvloer is dat niet bepaald een traditie. Vlamingen geven elkaar amper een hand. Maar we hebben ons aangepast, we werken tenslotte in Wallonië."

Taalbad

Voor De Wasch en zijn collega’s is tweetaligheid een evidentie. Voor Walen op de Vlaamse arbeidsmarkt is het een van de grootste struikelblokken, meer nog dan de afstand. Het Waals ministerie van onderwijs organiseert sinds een tiental jaar dan wel taalbadscholen met volledige tweetaligheid, werkzoekenden ouder dan dertig kregen die vorming niet.

De Wasch: "Talenkennis is hier een onderdeel van de vorming. Bij iedere technische opleiding hoort een pakket Nederlands: basiskennis en technische taal."

Ver van huis

Naast de taal is ook het woon-werkverkeer voor nogal wat Waalse werklozen een onderschat obstakel. Martine Mas: "Een jonge werkloze lasser vond een job in Oostende, wat eigenlijk niet binnen ons werkterrein ligt. De man had zelf geen vervoer, geen rijbewijs. Zijn moeder bracht hem elke dag naar het werk, honderd kilometer ver. Voor wie een reguliere en stabiele job heeft, is het bezit van een wagen haast een evidentie. Voor sommige laaggeschoolde werklozen is dat helemaal niet zo."

Dan is het weinig begrijpelijk dat de rijtijden van De Lijn en de Waalse vervoersmaatchappij TEC op de taalgrens niet op elkaar afgestemd zijn en nog minder op de werktijden in een vroege of late shift.

"In de bouwsector is de afstand eerder een probleem voor de werkgever dan voor de sollicitant zelf", zegt Nancy Dhondt van het IRM-centrum Halle. "Als woon-werkverkeer wordt vergoed, haalt de personeelschef er de rekenmachine bij om te controleren of het kostenplaatje niet te hoog oploopt. Zo’n reacties kunnen mensen die al moeilijk aan werk geraken ontmoedigen."

(bs) 

Kaart: Vlaamse vs. Waalse pendelaars
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook