Thuiswerken
Vorige

1 van 295

Volgende
Volgend artikel:

Thuiswerkers meer tevreden over vervlechting tussen werk en privé

Hoe goed scoor jij op mobiliteit?

mobiliteit
Mobiliteit is een hot topic in België. Het staat hoog op de agenda van de politieke partijen, er wordt nu echt werk gemaakt van bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding, het grootste infrastructuurproject in jaren. Bovendien heeft de coronacrisis veel werknemers en organisaties gedwongen om hun oude routines aan te passen.

Niet iedereen is zich bewust van de impact van mobiliteit, zowel aan de zijde van de werkgever als die van de werknemer. Om die laatsten een volledig en objectief beeld te geven van hun eigen werkmobiliteit heeft Jobat in samenwerking met Antwerp Management School (AMS) en De Lijn het Mobiliteitskompas ontwikkeld.

Het Mobiliteitskompas houdt rekening met alle aspecten die betrekking hebben op de woon-werkverplaatsing: het traject en de beleving ervan. Maar ook met factoren die betrekking hebben op de werkcontext: zelfcontrole over waar en wanneer je werkt én de heersende bedrijfscultuur inzake mobiliteit. Hoe goed scoor jij op dit vlak? Hoe verhoud jij je tegenover andere werknemers? En wat kan jij doen om je werkmobiliteit te verbeteren?

Ontdek het meteen! Hoe scoor jij op het Jobat Mobiliteitskompas?

Coronacrisis

Om het Mobiliteitskompas kracht bij te zetten, werd voorafgaand een onderzoek gevoerd naar de mobiliteit in Vlaanderen, waarbij precies 9.474 respondenten werden bevraagd. Door het uitbreken van de coronacrisis – toch wel een ‘game-changing’ gebeurtenis voor alle werknemers en werkgevers – moeten de resultaten van deze studie binnen deze context worden geïnterpreteerd.

In een andere studie peilde onderzoeksbureau Ipsos naar de impact van Covid-19 op de manier waarop mensen zich verplaatsten. Daaruit bleek al dat vooral het openbaar vervoer gemeden werd: 28% zou minder vaak de trein nemen en 32% minder vaak tram, bus of metro. Een omgekeerde beweging werd vastgesteld voor verplaatsingen te voet of per fiets. Bovendien beweerde slechts 19% opnieuw terug te zullen vallen op zijn/haar oude gewoontes, eens de coronacrisis volledig achter de rug is.

Bepaal jij zelf hoe vaak je van thuis werkt?

Mobiliteitsscore

Wie in Vlaanderen scoort nu het beste? Vlaams-Brabant (6,6) heeft samen met Brussel (6,8) de hoogste mobiliteitsscore, zo blijkt. Dit is te verklaren door het hoog aantal hoger opgeleiden en managementfuncties die actief zijn in de provincie – hoe hoger opgeleid, des te meer mogelijkheid om thuis te werken – alsook omwille van de moeilijkheden uit het verleden, waardoor men hier meer openstaat voor flexibel werken.

Terwijl Limburg (6,0) en West-Vlaanderen (6,0) minder last hebben van files en onregelmatigheden, scoren zij toch minder goed, vooral als gevolg van de andere aspecten van mobiliteit: de subjectieve beleving, de organisatiecultuur enzovoort. De mobiliteitsscores van Antwerpen (6,3) en Oost-Vlaanderen (6,3) situeren zich daartussen.

Lees ook: De mobiliteitsscore haarfijn uitgelegd

Arbeiders scoren op vrijwel elke dimensie het laagst, zo blijkt tevens. Ondanks zij meestal minder kilometers moeten afleggen naar hun werk scoren zij toch lager op de dimensies ‘afstand’ en ‘duurtijd’. Dat is te verklaren door het feit dat zij veel minder kunnen thuiswerken. Bedienden en ambtenaren zijn dan wel langer onderweg, zij moeten dat traject niet elke dag afleggen. Zo gaf 53% van de respondenten aan dat zij op het moment van de studie – tijdens de Covid-19 pandemie – 1 of meer dagen per week thuis werkten, gemiddeld 3,1 dagen per week. 32% werkt(e) zelfs elke dag van thuis.

Ambtenaren maken op hun beurt het verschil met bedienden op de objectieve (reistijd en afstand) en subjectieve beleving van de woon-werkverplaatsing. Bedienden scoren wél hoger op de houding van de leidinggevende en het begrip dat die heeft om werktijden en -plaats aan te passen aan de persoonlijke situatie, iets wat sowieso vaker voorkomt bij hogere profielen. Hun mate van zelfcontrole over waar en wanneer te werken, is het grootst.

Hoe scoor jij? Dankzij het Jobat Mobiliteitskompas kom je er meteen achter!

(kv) - Bron: Jobat Mobiliteitsrapport 2020

15 september 2020
Anderen bekeken ook