Meer/minder verdienen Vorige

1 van 279

Volgende

Helft vastbenoemde ambtenaren wil statuut inruilen voor meer loon

Iets meer dan de helft van de vastbenoemde ambtenaren houdt vast aan zijn statuut. Wie het wil inruilen, doet dan enkel voor meer voordelen of loon. Die overheidslonen wijken trouwens minder af van de privé dan verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek van Jobat, in samenwerking met Selor en Jobpunt Vlaanderen, bij 10.949 werknemers uit overheid en privé.

12 augustus 2019

Delen

Mireille Deziron, algemeen directeur van Jobpunt Vlaanderen
Mireille Deziron, algemeen directeur van Jobpunt Vlaanderen.

Een derde van de ambtenaren vindt dat een statuut als vastbenoemde een negatief effect heeft op de prestaties. In de privé leeft dat gevoel bij zes op de tien werknemers. En enkel statutaire ambtenaren vinden bij meerderheid dat hun statuut past binnen een flexibel personeelsbeleid. Een overtuiging die door zowat de helft van hun contractuele collega’s wordt tegengesproken. Is het lot van de vaste benoeming daarmee bezegeld?

Niet noodzakelijk, vindt Marc Van Hemelrijck. Volgens de gedelegeerd bestuurder van Selor moet er wel aan het statuut gesleuteld worden. “Er moet werk gemaakt worden van een doorgedreven beoordeling. Hoeveel statutairen zijn ooit uit hun statuut gezet? Immens weinig. Er bestaan nochtans beoordelingsprincipes binnen de federale overheid. Maar die moeten doorgedreven en consequent toegepast worden. Een statuut als vastbenoemde mag niet langer als een ‘win for life’ of een verworven recht gezien worden. Het moet iets zijn waar men zich voor moet inzetten.”

Grafiek: Zou je jouw statuut als vastbenoemde willen inruilen?

Van de vastbenoemde ambtenaren wil 52 procent niet van wijken weten. 35 procent wil zijn statuut inruilen voor meer loon, 13 procent voor meer voordelen. Van een kwart van alle ambtenaren, vastbenoemd en contractueel, mag dit statuut verdwijnen, al bestaat daar vooral bij die tweede groep een draagvlak voor.

Volgens Ria Janvier, professor aan de Universiteit Antwerpen, is contractueel overheidspersoneel de slechtst beschermde categorie werknemers. “Ze mankeren niet alleen de voordelen die werknemers uit de privé hebben, zoals een groepsverzekering, ze lopen ook de voordelen mis die statutaire ambtenaren hebben, zoals het ambtenarenpensioen. Op die manier vallen ze tussen twee stoelen.”

Grafiek: In welke van de volgende categorieën situeert je brutomaandloon zich?

De stelling dat je bij de overheid minder verdient, gaat volgens het onderzoek niet op. De gemiddelde brutomaandlonen verschillen niet zoveel tussen overheid en privé. “Ambtenaren met een functie tot en met niveau hoger secundair onderwijs hebben relatief hoge weddes in vergelijking met de private sector. Zeker als je het ambtenarenpensioen en de werkzekerheid meerekent, zijn die perfect marktconform”, aldus Janvier.

Volgens Mireille Deziron, algemeen directeur van Jobpunt Vlaanderen, is de overheid ook voor pas afgestudeerde universitairen een goede betaler. “Net omdat we het moeilijk hadden om in die groep te rekruteren, hebben we die lonen opgetrokken. Op latere leeftijd daalt het loonvoordeel wat. Voor 30 tot 49-jarigen ligt het gemiddelde brutomaandloon hoger in de privésector.”

(wv)  

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?