Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 354

Volgende

Geen 2 maanden gewaarborgd loon meer

De extra maand loon die werkgevers vanaf 1 januari 2016 zouden moeten ophoesten als een werknemer ziek is, komt er niet. En dat is slecht nieuws voor zieke werknemers: in plaats van hun normale loon krijgen ze een lagere ziekte-uitkering van de overheid.
#

Vandaag ontvangt een bediende die ziek valt de eerste maand zijn normaal loon van de werkgever. Bij arbeiders is dat slechts twee weken. Daarna springt het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) bij, die ziekte-uitkering ligt lager dan je normale loon. In het regeerakkoord van de federale regering staat dat werkgevers bij ziekte minstens twee maanden het normale loon moeten doorbetalen. Hierdoor zou het statuut van arbeiders en bedienden meer gelijk worden getrokken én zou er bij het RIZIV 345 miljoen worden bespaard. Het zou werkgevers ook aanzetten tot meer preventie.

Afgeschaft op vraag van werkgevers

Maar de maatregel, die bakken kritiek kreeg van de werkgevers, werd afgeschaft voordat hij in voege trad. De regering belooft wel dat werkgevers op andere manieren zullen worden 'geresponsabiliseerd'.

Dat het niet om een onbelangrijke discussie gaat, tonen de cijfers aan. Bedrijven krijgen maar moeilijk vat op het ziekteverzuim. De cijfers blijven al 12 jaar stijgen, maar in 2014 piekten ze als nooit tevoren. Voor het eerst is de langdurige afwezigheid (langer dan een maand) ook omvangrijker dan het kortdurend verzuim. 5,12% van de arbeidstijd gaat verloren, zo berekende SD Worx.

Slecht nieuws voor werknemers

Dat de regering terugkomt op haar beslissing om bedrijven bij ziekte te verplichten 2 maanden het normale loon uit te betalen, is slecht nieuws voor zieke werknemers: zij hadden anders vanaf 2016 meer geld gekregen.

Een werknemer - arbeider of bediende – die arbeidsongeschiktheid is, krijgt een gewaarborgd loon uitbetaald vanaf de eerste kalenderdag van zijn of haar arbeidsongeschiktheid.

De eerste weken van de ziekte betaalt de werkgever het normale loon uit. Een arbeider krijgt zijn ‘gewaarborgd’ loon twee weken, een bediende een hele maand. Na die periode krijg je als werknemer een ziekte-uitkering. Het bedrag van de ziekte-uitkering hangt af van verschillende factoren. Als werknemer spelen je gezinssituatie en je laatst verdiende brutoloon een rol. De maximale ziekte-uitkering is zo’n 60% van je laatst verdiende brutoloon. Dat bedrijven geen 2 maanden het normale loon moeten uitbetalen is dus nadelig voor alle zieke werknemers, voor arbeiders nog meer dan voor bedienden.

De vakbonden zijn teleurgesteld. “De twee maanden gewaarborgd loon waren het enige lichtpuntje voor werknemers in het regeerakkoord. De werkgevers halen hun slag weer thuis, na het competitiviteitspact, de indexsprong en de taxshift”, zegt het ACV.

Bedrijven besparen 800 miljoen euro

De bedrijven zijn dan weer tevreden. “Zo wordt een aanzienlijke loonkostverhoging (meer dan 800 miljoen euro) afgewend voor de werkgevers”, zegt het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO). “De kost van het gewaarborgd loon voor bedienden zou anders verdubbelen en dat van arbeiders verviervoudigen. Deze maatregel had op zich ook weinig met preventie te maken en dreigde bovendien het aanwervings- en tewerkstellingsgedrag van werkgevers negatief te beïnvloeden, zeker voor mensen met een bepaald ziekteverleden, een zwakkere gezondheid en oudere werknemers (die niet noodzakelijk vaker, maar doorgaans wel langer ziek zijn). Niet de beste optie in tijden waarin we dringend meer mensen langer aan de slag willen krijgen en houden”, aldus het VBO.

(mr)

22 september 2015
Aanbevolen jobs

Geen 2 maanden gewaarborgd loon meer

De extra maand loon die werkgevers vanaf 1 januari 2016 zouden moeten ophoesten als een werknemer ziek is, komt er niet. En dat is slecht nieuws voor zieke werknemers: in plaats van hun normale loon krijgen ze een lagere ziekte-uitkering van de overheid.
#

Vandaag ontvangt een bediende die ziek valt de eerste maand zijn normaal loon van de werkgever. Bij arbeiders is dat slechts twee weken. Daarna springt het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) bij, die ziekte-uitkering ligt lager dan je normale loon. In het regeerakkoord van de federale regering staat dat werkgevers bij ziekte minstens twee maanden het normale loon moeten doorbetalen. Hierdoor zou het statuut van arbeiders en bedienden meer gelijk worden getrokken én zou er bij het RIZIV 345 miljoen worden bespaard. Het zou werkgevers ook aanzetten tot meer preventie.

Afgeschaft op vraag van werkgevers

Maar de maatregel, die bakken kritiek kreeg van de werkgevers, werd afgeschaft voordat hij in voege trad. De regering belooft wel dat werkgevers op andere manieren zullen worden 'geresponsabiliseerd'.

Dat het niet om een onbelangrijke discussie gaat, tonen de cijfers aan. Bedrijven krijgen maar moeilijk vat op het ziekteverzuim. De cijfers blijven al 12 jaar stijgen, maar in 2014 piekten ze als nooit tevoren. Voor het eerst is de langdurige afwezigheid (langer dan een maand) ook omvangrijker dan het kortdurend verzuim. 5,12% van de arbeidstijd gaat verloren, zo berekende SD Worx.

Slecht nieuws voor werknemers

Dat de regering terugkomt op haar beslissing om bedrijven bij ziekte te verplichten 2 maanden het normale loon uit te betalen, is slecht nieuws voor zieke werknemers: zij hadden anders vanaf 2016 meer geld gekregen.

Een werknemer - arbeider of bediende – die arbeidsongeschiktheid is, krijgt een gewaarborgd loon uitbetaald vanaf de eerste kalenderdag van zijn of haar arbeidsongeschiktheid.

De eerste weken van de ziekte betaalt de werkgever het normale loon uit. Een arbeider krijgt zijn ‘gewaarborgd’ loon twee weken, een bediende een hele maand. Na die periode krijg je als werknemer een ziekte-uitkering. Het bedrag van de ziekte-uitkering hangt af van verschillende factoren. Als werknemer spelen je gezinssituatie en je laatst verdiende brutoloon een rol. De maximale ziekte-uitkering is zo’n 60% van je laatst verdiende brutoloon. Dat bedrijven geen 2 maanden het normale loon moeten uitbetalen is dus nadelig voor alle zieke werknemers, voor arbeiders nog meer dan voor bedienden.

De vakbonden zijn teleurgesteld. “De twee maanden gewaarborgd loon waren het enige lichtpuntje voor werknemers in het regeerakkoord. De werkgevers halen hun slag weer thuis, na het competitiviteitspact, de indexsprong en de taxshift”, zegt het ACV.

Bedrijven besparen 800 miljoen euro

De bedrijven zijn dan weer tevreden. “Zo wordt een aanzienlijke loonkostverhoging (meer dan 800 miljoen euro) afgewend voor de werkgevers”, zegt het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO). “De kost van het gewaarborgd loon voor bedienden zou anders verdubbelen en dat van arbeiders verviervoudigen. Deze maatregel had op zich ook weinig met preventie te maken en dreigde bovendien het aanwervings- en tewerkstellingsgedrag van werkgevers negatief te beïnvloeden, zeker voor mensen met een bepaald ziekteverleden, een zwakkere gezondheid en oudere werknemers (die niet noodzakelijk vaker, maar doorgaans wel langer ziek zijn). Niet de beste optie in tijden waarin we dringend meer mensen langer aan de slag willen krijgen en houden”, aldus het VBO.

(mr)

22 september 2015
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook