Waar vind ik jobs?
Vorige

1 van 596

Volgende

Duitsland creëert honderdduizend ‘1 euro’-jobs

De Duitse regering creëerde 100.000 zogenaamde één-eurojobs voor asielzoekers. Het zijn jobs waarbij men één euro belastingvrije vergoeding ontvangt per uur werk. Kan een dergelijk systeem ook toegepast worden in België?
#

De Duitse regering heeft een aantal maatregelen genomen voor een vlottere integratie van de 1,1 miljoen asielzoekers die het voorbije jaar in het land zijn gearriveerd. Onder meer de creatie van 100.000 één-eurojobs, het zijn opdrachten die niet binnen de grenzen van de traditionele arbeidsmarkt vallen. Denk aan de uitvoering van allerlei klussen in de opvangcentra voor vluchtelingen, onderhoudswerkzaamheden of dienstverlening voor oudere personen. Het voorbije jaar werden in Duitsland 230.000 één-eurobanen geregistreerd.

In afwachting van een beslissing over hun dossier, kunnen asielzoekers op die manier geïntegreerd worden in het maatschappelijke leven. “De banen bieden aan de asielzoekers de kans om in afwachting van een beslissing over hun dossier – wat ongeveer zes maanden in beslag kan nemen – een nuttige activiteit te vinden,” kondigde bondskanselier Angela Merkel aan. In Duitsland krijgen asielzoekers normaal pas toegang tot een vacature wanneer geen kandidaat uit eigen land of de Europese Unie kan worden gevonden. Die regel wordt nu echter voor een periode van drie jaar opgeschort.

Kunnen vluchtelingen werken in België?

Wie in België wil werken, moet in principe een arbeidskaart hebben. Erkende vluchtelingen genieten op dit vlak echter van een vrijstelling, net zoals EU-inwoners. Wie dus na het doorlopen van de asielprocedure erkend wordt als vluchteling, kan zonder problemen aan de slag als hij of zij in het bezit is van een geldig verblijfsdocument.

Wie de asielprocedure nog niet volledig heeft doorlopen (zoals de asielzoekers in de Duitse één-eurojobs), moet een arbeidskaart C kunnen voorleggen. Die kan men 4 maanden na de asielaanvraag aanvragen, als in tussentijd nog geen beslissing over de asielaanvraag werd genomen. Wie een arbeidskaart C verkrijgt, kan aan het werk mits een geldig verblijfsdocument. Wordt op het einde van de asielprocedure beslist dat hij of zij niet als vluchteling erkend wordt, dan vervalt uiteraard het recht op werk én verblijf.

Een regeling zoals de Duitse één-eurojobs is bij ons dus niet mogelijk, maar eens een asielzoeker of kandidaat-vluchteling in België over een arbeidskaart beschikt, heeft hij of zij wel recht op een normaal loon. De kaart geldt voor eender welk beroep bij eender welke werkgever, en is geldig voor één jaar.

Vrijwilligerswerk

Asielzoekers die geen arbeidskaart kunnen voorleggen, kunnen wel vrijwilligerswerk uitvoeren. Dat is vrijwillig en onbezoldigd werk in een organisatie die geen winst nastreeft (het gaat dus niet om vriendendiensten). Zo werden de asielzoekers die op de opvangboot verblijven in de Haven van Gent onlangs ingeschakeld om de buurt schoon te maken en op te ruimen.

Het kabinet van minister van Werk en Economie Kris Peeters bevestigt dat de wet van 22 mei 2014 de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk door vreemdelingen grondig hervormd en uitgebreid heeft. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan immers een belangrijke schakel vormen in de integratie van vreemdelingen in onze maatschappij, kan de talenten van nieuwkomers volop inzetten, hun toegang tot arbeid vergemakkelijken, voor een zinvolle dagbesteding zorgen tijdens de asielprocedure en tevens een draagvlak creëren bij de lokale bevolking.

Voor het vrijwilligerswerk kunnen de asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen een vergoeding ontvangen. Let wel, het gaat hier juridisch niet om loon, maar om een kostenvergoeding, die forfaitair of reëel, op basis van bewijsstukken, wordt bepaald. In feite kunnen asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen op die manier toch van een kleine vergoeding genieten. Het kabinet van Kris Peeters waarschuwt dat hiermee voorzichtig moet omgesprongen worden: het is belangrijk dat het gaat om écht vrijwilligerswerk, en niet om het inzetten van goedkope arbeidskrachten.

Je vindt meer informatie over vrijwilligerswerk voor vluchtelingen op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

(mr) 

10 mei 2016
Aanbevolen jobs

Duitsland creëert honderdduizend ‘1 euro’-jobs

De Duitse regering creëerde 100.000 zogenaamde één-eurojobs voor asielzoekers. Het zijn jobs waarbij men één euro belastingvrije vergoeding ontvangt per uur werk. Kan een dergelijk systeem ook toegepast worden in België?
#

De Duitse regering heeft een aantal maatregelen genomen voor een vlottere integratie van de 1,1 miljoen asielzoekers die het voorbije jaar in het land zijn gearriveerd. Onder meer de creatie van 100.000 één-eurojobs, het zijn opdrachten die niet binnen de grenzen van de traditionele arbeidsmarkt vallen. Denk aan de uitvoering van allerlei klussen in de opvangcentra voor vluchtelingen, onderhoudswerkzaamheden of dienstverlening voor oudere personen. Het voorbije jaar werden in Duitsland 230.000 één-eurobanen geregistreerd.

In afwachting van een beslissing over hun dossier, kunnen asielzoekers op die manier geïntegreerd worden in het maatschappelijke leven. “De banen bieden aan de asielzoekers de kans om in afwachting van een beslissing over hun dossier – wat ongeveer zes maanden in beslag kan nemen – een nuttige activiteit te vinden,” kondigde bondskanselier Angela Merkel aan. In Duitsland krijgen asielzoekers normaal pas toegang tot een vacature wanneer geen kandidaat uit eigen land of de Europese Unie kan worden gevonden. Die regel wordt nu echter voor een periode van drie jaar opgeschort.

Kunnen vluchtelingen werken in België?

Wie in België wil werken, moet in principe een arbeidskaart hebben. Erkende vluchtelingen genieten op dit vlak echter van een vrijstelling, net zoals EU-inwoners. Wie dus na het doorlopen van de asielprocedure erkend wordt als vluchteling, kan zonder problemen aan de slag als hij of zij in het bezit is van een geldig verblijfsdocument.

Wie de asielprocedure nog niet volledig heeft doorlopen (zoals de asielzoekers in de Duitse één-eurojobs), moet een arbeidskaart C kunnen voorleggen. Die kan men 4 maanden na de asielaanvraag aanvragen, als in tussentijd nog geen beslissing over de asielaanvraag werd genomen. Wie een arbeidskaart C verkrijgt, kan aan het werk mits een geldig verblijfsdocument. Wordt op het einde van de asielprocedure beslist dat hij of zij niet als vluchteling erkend wordt, dan vervalt uiteraard het recht op werk én verblijf.

Een regeling zoals de Duitse één-eurojobs is bij ons dus niet mogelijk, maar eens een asielzoeker of kandidaat-vluchteling in België over een arbeidskaart beschikt, heeft hij of zij wel recht op een normaal loon. De kaart geldt voor eender welk beroep bij eender welke werkgever, en is geldig voor één jaar.

Vrijwilligerswerk

Asielzoekers die geen arbeidskaart kunnen voorleggen, kunnen wel vrijwilligerswerk uitvoeren. Dat is vrijwillig en onbezoldigd werk in een organisatie die geen winst nastreeft (het gaat dus niet om vriendendiensten). Zo werden de asielzoekers die op de opvangboot verblijven in de Haven van Gent onlangs ingeschakeld om de buurt schoon te maken en op te ruimen.

Het kabinet van minister van Werk en Economie Kris Peeters bevestigt dat de wet van 22 mei 2014 de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk door vreemdelingen grondig hervormd en uitgebreid heeft. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan immers een belangrijke schakel vormen in de integratie van vreemdelingen in onze maatschappij, kan de talenten van nieuwkomers volop inzetten, hun toegang tot arbeid vergemakkelijken, voor een zinvolle dagbesteding zorgen tijdens de asielprocedure en tevens een draagvlak creëren bij de lokale bevolking.

Voor het vrijwilligerswerk kunnen de asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen een vergoeding ontvangen. Let wel, het gaat hier juridisch niet om loon, maar om een kostenvergoeding, die forfaitair of reëel, op basis van bewijsstukken, wordt bepaald. In feite kunnen asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen op die manier toch van een kleine vergoeding genieten. Het kabinet van Kris Peeters waarschuwt dat hiermee voorzichtig moet omgesprongen worden: het is belangrijk dat het gaat om écht vrijwilligerswerk, en niet om het inzetten van goedkope arbeidskrachten.

Je vindt meer informatie over vrijwilligerswerk voor vluchtelingen op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

(mr) 

10 mei 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook