Waar vind ik jobs?
Vorige

1 van 544

Volgende

Collectief voor individualisten: freelancen in teamverband

Als freelancer werken via payrolling, betekent je sociale werknemersvoordelen behouden. Het kan ook méér zijn: bij de coöperatieve vennootschap SMart maak je deel uit van teams met freelancers die op maat van klanten worden samengesteld. Jobat ging een kijkje nemen in de Gentse vestiging: “Gent is bij uitstek een stad die openstaat voor collectiviteit.”
“Het teamgegeven is héél belangrijk voor een freelancer. Zo zijn klanten die niet met één freelancer willen werken altijd zeker van een back-up.” (Thomas Blondeel en Sara Gommers, SMart Gent)

We ontmoeten freelancer slash Smart-vennote Sarah Gommers en projectmanager Thomas Blondeel op Dok Noord, de hippe place to be voor allerhande nieuwlichters. De formule van een cvba met sociaal oogmerk (cvba-so) slaat aan bij freelancers die meer willen dan omzet draaien.

“Strategisch management is mijn specialiteit”, zegt Sarah Gommers. “Ik ben altijd zelfstandige geweest, met opdrachten voor multinationals als Google, waarbij ik tijdelijk samenwerkte met andere freelancers om opdrachten binnen te halen. Een tiental jaar geleden begon ik een muziekproducer en een zangeres te managen. Die zaten allebei bij SMart en zo ging ook voor mij de bal aan het rollen.”

“Ben je starter, al zelfstandige of combineer je jobs, dan is SMart een interessant alternatief. Ik wilde SMart ook voor mijn klanten doen werken. Voor FOS Scouting ontwikkelen we een inschrijvingsplatform met een ICT’er, een designer en een administratief medewerker. Ons team heeft er drie maanden werk aan, mét uitzicht op verlenging. Het teamgegeven is héél belangrijk voor een freelancer. Zo zijn klanten die niet met één freelancer willen werken altijd zeker van een back-up.”

Hou je meer over?

“Mijn eigen kinderen zijn student-ondernemers, maar een zelfstandigenstatuut willen ze niet”, vervolgt Sarah. “De administratieve verplichtingen, lasten én de bestaansonzekerheid zijn ons te groot als zelfstandige. Wie als éénmanszaak start, krijgt daar nogal eens spijt van. Het doelpubliek van SMart is dus groot: mensen in de opstapfase, ‘Ghentrepreneurs’ of student-ondernemers én diehards die al lang freelancen. Alle tussenvormen zijn mogelijk, zoals bijberoep. Zo kun je je idealen blijven nastreven.”

Maar hou je ook meer over via SMart? “Dat is dubbel”, zegt Thomas Blondeel. “Als je als freelancer via SMart werkt, val je onder het werknemerssysteem. Je betaalt op je omzet 6,5 procent beheerskosten voor de administratieve verrichtingen zoals de aangifte van je prestatie, loonberekening en boekhouding. Dankzij het loongarantiefonds betalen we je loon tijdig uit. De risico’s worden gedekt door een uitgebreid pakket verzekeringen. Door de lasten en lusten te delen binnen de coöperatie heb je een veilige cocon waarin je kunt focussen op je job.”

Buitengekend in Gent

Sinds begin 2017 sloten al 10.000 vennoten-aandeelhouders aan: iedereen die gebruikmaakt van de administratieve basisdienst van SMart. Freelancers in communicatie, zorg, IT en ook nog artistieke beroepen – de oorspronkelijke doelgroep. “We betrekken iedereen bij onze werking, brengen je met anderen in contact en streven naar maximale bescherming”, zegt Thomas. “Dat we vandaag een cvba met sociaal oogmerk zijn, is een overblijfsel van de vroegere vzw-werking. Iedere stakeholder kan een of meer aandelen kopen, elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering. Winst wordt opnieuw geïnvesteerd … voor veel freelancers is dat oké, ze willen meer veiligheid en zekerheid, niet per se winstmaximalisatie.”

Payrollen via een collectief: 5 voordelen

Als freelancer betaal je op je omzet een bepaald percentage aan beheerskosten voor de administratieve verrichtingen. Tegenover deze (extra) kosten staan een aantal voordelen:

  1. Je klant is zekerder van back-up en zal minder koudwatervrees hebben om met jou in zee te gaan. Omdat meer en meer opdrachten uitbesteed worden, zal freelancen nog aan belang winnen. Een collectief biedt je een extra paraplu bij opdrachtenschaarste.
  2. Werkgevers werken graag met freelancers via payrolling wanneer ze zelf aan team picking kunnen doen en mee de pooling kunnen vormgeven via een online platform. Zo maakt het klassieke onderscheid werknemer/zelfstandige steeds vaker plaats voor een volwaardige, praktische derde weg. Collectief als nieuwe standaard voor freelancers?
  3. Ook in een collectief bepaal je net als een zelfstandige of een individuele payroller zelf je factuurbedrag. Net als in een gewoon payrollingsysteem is het enige wezenlijke verschil met een zelfstandige dat je voor je aan een opdracht mag beginnen die per e-mail moet laten goedkeuren door je opdrachtgever (in de vorm van een ‘dimona-aangifte’).
  4. Loon- en werkgeversrisico: ook al betaalt de opdrachtgever niet of pas maanden later, jij krijgt je loon netjes op tijd gestort dankzij een collectief loongarantiefonds.
  5. Innovatie: SMart lanceerde een testproject met een tiental vennoten om freelancers met een grote omzet een vast loon uit te betalen. De voorwaarden bepalen ze zelf. Zo vallen de nadelen van een korteduurcontract weg en krijgen ze volwaardige werknemersvoordelen, terwijl ze toch ‘echt’ blijven freelancen. Als individu kun je mee kleur geven aan het collectief, ook al lever je maar een kleine bijdrage of back-up – er kan altijd iets groters uit voortvloeien.

(wdh) - Info, netwerking en workshops: Smartbe.be 

Thomas Blondeel en Sara Gommers van SMart Gent
Sarah besluit: “Veel freelancers leven in ‘hun’ klantenkring waar er af en toe eentje bijkomt. Valt er plots een basisklant weg, dan is dat niet niks. Ik ben voorstander van collectief ondernemen, voor meer waardering, netwerken en jobtevredenheid. De mogelijkheden zijn heel divers. Vorig jaar werd in Gent buitengekend.be opgericht, hét ontdekkingsplatform voor en over buitengewone mensen, winkels, cafés, restaurants en meer. Zoiets heb ik voorlopig alleen in Gent leren kennen. Als creatieve stad is dit een ideale voedingsbodem voor SMart.” 14 juni 2017
Aanbevolen jobs