Kan ik ontslag nemen door een zware fout van mijn werkgever?

ontslag doos

Als je bij je werkgever weg wilt omdat je meent dat hij ernstig tekortgeschoten is tegenover jou, dan kan je de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegging of zonder wederzijdse toestemming.

Dat kan in de volgende gevallen:

  • de werkgever leeft zijn sociale verplichtingen niet na: hij betaalt je loon niet, doet geen aangifte bij de RSZ.
  • de werkgever doet afbreuk aan je waardigheid: hij pest je.
  • je moet werken in onveilige of onhygiënische arbeidsomstandigheden.
  • je werkgever wijzigt je arbeidsvoorwaarden grondig: je loon, je werktijden, je functie.

Meer info over Ontslag , Ontslag nemen

27/09/2013