Hoe kan ik mijn pensioen aanvragen?

Als je op je wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat, moet je geen aanvraag indienen. De Rijksdienst voor Pensioenen doet dan al het nodige.

In alle andere gevallen kan je je pensioen ten vroegste één jaar vóór de gekozen startdatum van je pensioen aanvragen.

Je kan je aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats of rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Pensioenen (in de Zuidertoren of in een gewestelijk bureau). Je hebt hiervoor geen aparte documenten nodig. Je identiteitskaart volstaat.

Meer informatie over het pensioen vind je op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen

Meer info over Pensioen , Wettelijk pensioen

27/09/2013