Brutoloon gelijk, nettoloon verschillend: hoe kan dat?

loon

Ik ben veranderd van job en verdien bruto net evenveel als vroeger. Toch is mijn nettoloon verschillend. Hoe kan dat?

De bedragen die je werkgever inhoudt op je loon maken dat je brutoloon niet gelijk is aan je nettoloon. Bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen zijn de hoofdbrokken die van je brutoloon afgehouden worden. Na deze eerste inhoudingen hou je dus een nettoloon over.

Van dit nettoloon kunnen overigens in tweede instantie nog bijdragen betaald worden. Zo zijn er bijvoorbeeld de werknemersbijdragen voor maaltijdcheques, groepsverzekeringen of bedrijfswagens.

Veranderingen in je persoonlijk leven kunnen een verandering op het eerste deel veroorzaakt hebben. Bijdragen van het tweede type kunnen eveneens een vermindering van je nettoinkomen tot gevolg hebben. In principe is het wel zo dat in identieke omstandigheden (zelfde gezinssituatie, zelfde loonpakket, zelfde arbeidsduur, etc.) een gelijk brutoloon een gelijk nettoloon zou moeten opleveren.

”in 

Meer info over Hoeveel ben ik waard? , Loonbrief

21/09/2009