Bedrijfswagen
Vorige

1 van 115

Volgende

Wat zijn de gevolgen van een verplichte cursus eco-driving?

12 augustus 2019
Mijn werkgever wil dat ik een cursus eco-driving volg. Kan ik sancties krijgen als ik daarna niet zuiniger rij?
eco-driving

Je werkgever zoekt zoals vele bedrijven naar manieren om de operationele kosten te drukken. Bij een kostenanalyse komt het wagenpark onvermijdelijk in het vizier. Vaak neemt men eerder drastische maatregelen om de kosten te beperken: bedrijfswagens worden afgeschaft, de leasetermijn wordt verlengd of bedrijfswagens worden vervangen door goedkopere en minder verbruikende wagens met een lagere CO2-uitstoot. Zulke wijzigingen liggen doorgaans gevoelig bij werknemers omdat de bedrijfswagen voor velen een statussymbool is.

Het aanbieden van een cursus eco-driving kan een interessant alternatief zijn. Bestuurders van bedrijfswagens leren defensief en anticiperend rijden zodat de verkeersveiligheid verhoogt (minder schadegevallen) en brandstof wordt bespaard (lagere brandstoffactuur). Bedrijven kunnen zo kosten besparen zonder te raken aan de bedrijfswagen zelf. Het effect van eco-driving op de kost van het wagenpark lijkt alvast veelbelovend. Uit een onderzoek dat in 2006 werd gedaan op initiatief van de Bond Beter Leefmilieu bleek dat voor personenwagens op lange termijn 10 procent op de brandstofkosten kon worden bespaard.

Kan je baas je bedrijfswagen afpakken?

De vraag van je werkgever om een cursus eco-driving te volgen, is zeker gerechtvaardigd. Daarom ben je ook verplicht om die cursus te volgen. Elke werknemer moet immers gevolg geven aan de wettige instructies van zijn werkgever waardoor geen enkele juridische of ethische norm wordt geschonden. De weigering om een cursus eco-driving te volgen (op kosten van de werkgever uiteraard), kan gekwalificeerd worden als insubordinatie. Daarvoor kan je eventueel tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden.

Je begaat geen contractuele fout wanneer je na het volgen van de cursus niet zuiniger rijdt. Je werkgever kan dan wel naar andere besparingsmaatregelen grijpen. Tenzij een specifiek model met aanduiding van de motor contractueel is vastgelegd, zou hij - volgens meerderheidsrechtspraak - je bedrijfswagen kunnen vervangen door een wagen van hetzelfde of een evenwaardig model met een lichtere motor. Je bedrijfswagen afschaffen zonder passende compensatie is onmogelijk zonder je akkoord. Evenmin kan je werkgever je opleggen om een deel van de brandstoffactuur te betalen als dit voorheen nooit het geval was.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian).   

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook