Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 353

Volgende

Steeds meer Belgen hebben schulden

Het aantal aanvragen tot collectieve schuldenregelingen is het voorbije jaar merkbaar gestegen bij de arbeidsrechtbanken. Vaak gaat het om mensen die hun werk verloren zijn en financieel niet meer rondkomen.
#

Sinds vorig jaar neemt het aantal nieuwe aanvragen voor collectieve schuldbemiddeling sterk toe. De FOD Justitie noteert een stijging van 9.421 in 2008 naar 10.289 eind november 2009, en het jaar is nog niet om. De rechtbanken zelf bevestigen de trend. In Antwerpen werden dit jaar tot en met eind november 1.298 van deze zaken ingeleid. Eind december 2008 stond de teller op 1.079 nieuwe dossiers.

“Ook collega’s van andere arrondissementen valt het op dat ze veel machtigingen moeten geven om onroerende goederen te verkopen. Het gaat om mensen die hun hypotheek niet meer kunnen afbetalen. Dat zijn heel triestige dossiers”, zegt Lut De Vriendt, voorzitster van de Antwerpse arbeidsrechtbank.

Arbeidsrechtbank zonder kosten

Naast geschillen over contracten en collectieve schuldenregelingen belandt ook alles wat met leefloon, financiële bijstand van het OCMW, gehandicaptenuitkeringen, werkloosheid, pensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering te maken heeft bij de arbeidsrechtbank.

De drempel om een arbeidsrechtelijke procedure in te leiden is relatief laag. Je hoeft je ex-werkgever zelfs niet te dagvaarden als je vindt dat hij je onterecht ontslagen heeft. “Een verzoekschrift volstaat en daar zijn geen kosten aan verbonden. Griffie- of rolkosten zijn er evenmin. In principe is de hele procedure gratis, tenzij je een advocaat onder de arm neemt. Daarom behandelen wij hier, bij wijze van spreken, soms dossiers die over 25 euro gaan”, zegt De Vriendt.

15 december 2009
Aanbevolen jobs

Steeds meer Belgen hebben schulden

Het aantal aanvragen tot collectieve schuldenregelingen is het voorbije jaar merkbaar gestegen bij de arbeidsrechtbanken. Vaak gaat het om mensen die hun werk verloren zijn en financieel niet meer rondkomen.
#

Sinds vorig jaar neemt het aantal nieuwe aanvragen voor collectieve schuldbemiddeling sterk toe. De FOD Justitie noteert een stijging van 9.421 in 2008 naar 10.289 eind november 2009, en het jaar is nog niet om. De rechtbanken zelf bevestigen de trend. In Antwerpen werden dit jaar tot en met eind november 1.298 van deze zaken ingeleid. Eind december 2008 stond de teller op 1.079 nieuwe dossiers.

“Ook collega’s van andere arrondissementen valt het op dat ze veel machtigingen moeten geven om onroerende goederen te verkopen. Het gaat om mensen die hun hypotheek niet meer kunnen afbetalen. Dat zijn heel triestige dossiers”, zegt Lut De Vriendt, voorzitster van de Antwerpse arbeidsrechtbank.

Arbeidsrechtbank zonder kosten

Naast geschillen over contracten en collectieve schuldenregelingen belandt ook alles wat met leefloon, financiële bijstand van het OCMW, gehandicaptenuitkeringen, werkloosheid, pensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering te maken heeft bij de arbeidsrechtbank.

De drempel om een arbeidsrechtelijke procedure in te leiden is relatief laag. Je hoeft je ex-werkgever zelfs niet te dagvaarden als je vindt dat hij je onterecht ontslagen heeft. “Een verzoekschrift volstaat en daar zijn geen kosten aan verbonden. Griffie- of rolkosten zijn er evenmin. In principe is de hele procedure gratis, tenzij je een advocaat onder de arm neemt. Daarom behandelen wij hier, bij wijze van spreken, soms dossiers die over 25 euro gaan”, zegt De Vriendt.

15 december 2009
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook