Loonkloof
Vorige

1 van 123

Volgende
Volgend artikel:

Loon onderhandelen voor 3 op de 4 werknemers taboe

Oplossingen om de loonkloof te dichten

wage gap
Loonkloof (de; meervoud: loonkloven): het verschil in het gemiddeld bruto uurloon tussen werknemers van verschillende geslachten, etnische achtergronden en leeftijden in dezelfde opleidingsniveaus en beroepen.

Er is al een lange weg afgelegd, maar de ongelijkheid in salaris tussen mannen en vrouwen blijft aantoonbaar. Uit het Global Gender Gap Report, een jaarlijks verslag waarin de meest recente stand van zaken uit de doeken wordt gedaan, blijkt bijvoorbeeld dat Europese vrouwen nog altijd 13% per uur minder verdienen dan mannen.

Ontdek: Loonkloof tussen man en vrouw: er is goed nieuws

In de Verenigde Staten valt vooral de kleinere kans op promotie voor vrouwen op. We worden er niet vrolijk van, van deze cijfergegevens. Daarom geven we enkele oplossingen die de overheid, het bedrijf, maar ook jijzelf kunnen hanteren om de genderkloof te doen krimpen.

Overheidsbeleid

Wetten en regels zijn van cruciaal belang om ongelijkheid tegen te gaan. Sommige overheden verplichten hun bedrijven bijvoorbeeld om de salarissen van werknemers openbaar te maken. Transparantie in salarisgegevens maakt het voor een overheid namelijk mogelijk om in te grijpen of bij te sturen. Met antidiscriminatiewetten, bijvoorbeeld.

Lees ook: Hoe artificiële intelligentie de loonkloof tussen man en vrouw vergroot

Ook het introduceren van een gelijkwaardige verhouding tussen zwangerschaps- en vaderschapsverlof kan de kloof verkleinen. Wanneer beide ouders een gedeelde verantwoordelijkheid dragen over de opvoeding van het kind, komt de last niet langer op de vrouw alleen terecht en krijgt ook zij de kans om een carrière uit te bouwen als ze dat wenst.

Ten slotte kan de overheid toezien dat kinderopvang toegankelijk én betaalbaar is. Landen die gratis of goedkope kinderopvang aanbieden, stimuleren vrouwen om een fulltimebaan aan te nemen en om na een zwangerschap terug de arbeidsmarkt op te gaan.

Ontdek: Hier zit de echte loonkloof tussen man en vrouw

Bedrijfsbeleid

Ook werkgevers kunnen inspanningen leveren om gehoor te geven aan de schreeuw naar gelijkheid. Een eerste manier om diversiteit op de werkvloer te bevorderen, bestaat erin om vrouwen te motiveren leidinggevende functies in te vullen.

Daarnaast kan het bieden van trainingen een enorme meerwaarde hebben. Denk bijvoorbeeld aan een cursus zelfvertrouwen. Vrouwelijke werknemers staan vaak minder sterk in hun schoenen wanneer het aankomt op loononderhandelingen, in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s: mannen hebben doorgaans betere onderhandelingsvaardigheden en kunnen daardoor makkelijker een loonsverhoging in de wacht slepen.

Ten slotte kan gendergerelateerde discriminatie op het werk vermeden worden door clichématige vragen uit de weg te gaan. Vraag een solliciterende vrouw niet naar haar plannen om een gezin te stichten. Veronderstel niet zomaar dat een vrouwelijke werknemer een vrije dag zal nemen wanneer haar kind ziek is, als je niet hetzelfde verwacht van haar mannelijke tegenhanger.

Lees ook: Wat doet jouw loon stijgen tijdens je loopbaan

En jij?

De genderkloof kent haar wortels in stereotypes. Genderclichés beïnvloeden de studiekeuzes van jongeren, carrièrepaden van jongvolwassenen en verdelingen van huishoudelijke taken in gezinnen. Uit een onderzoek blijkt dat vrouwen gemiddeld 8,5 uur meer tijd per week besteden in het huishouden dan hun mannelijke partner, ondanks de groei van het aantal gezinnen waarbij beide partners fulltime werken. Doorbreek die clichés!

Gelukkig met wat je verdient?

ZINNIG – Bron: Ironhack en Shiftbase

18 augustus 2023
Anderen bekeken ook