Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 266

Volgende

Wat bepaalt jouw verdiende loon?

Wat bepaalt jouw verdiende loon
Het gemiddeld maandelijkse brutoloon in België bedraagt 3.748 euro. Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat, dat is gebaseerd op een rondvraag bij 114.000 werkende Belgen. Op een jaar tijd is het brutoloon grotendeels gelijk gebleven, los van indexaanpassingen en extralegale voordelen. Maar wat bepaalt allemaal je loon?

Ook al worden in het Jobat Salariskompas lonen hoger dan 10.000 euro eruit gehaald, toch trekken veelverdieners zo’n loongemiddelde van 3.748 euro traditioneel naar boven. Daarom vermelden we ook de mediaan en die ligt volgens Jobat op 3.302 euro bruto. Concreet betekent dit dat de helft van de ondervraagden minder verdient dan 3.302 euro en de andere helft meer verdient dan dat bedrag. Maar wat bepaalt je loon?

1. Functie & sector

Zoals elk jaar blijkt uit het Salariskompas dat managementprofielen (gemiddeld 6.152 euro bruto per maand) het meest verdienen, gevolgd door research & development (4.344 euro), ingenieurs (4.242 euro) en juristen (4.129 euro). Als medewerker in de horeca verdien je het minst (2.798 euro).

Maar er zijn ook grote verschillen in sectoren. Chemie & farma en energie & milieu blijven de best betalende sectoren, gevolgd door bank en verzekeringen. In de horecasector verdien je dus het minst, gevolgd door toerisme, sport & recreatie.

2. Opleiding

Met een masteropleiding verdien je 4.478 euro bruto, gemiddeld per maand. Als professionele bachelor is dat gemiddeld 3.535 euro, en als werknemer zonder hoger onderwijs is dat 3.088 euro gemiddeld. Het verschil tussen lonen voor masters enerzijds, en bachelors en mensen zonder diploma hoger onderwijs anderzijds is dit jaar wel iets kleiner.

Extra: Hoeveel meer verdien je met een hoger diploma?

3. Anciënniteit

Anciënniteit heeft een grote impact op je loon. Het gemiddelde startloon (geen of minder dan 1 jaar ervaring) bedraagt 2.657 euro bruto per maand. Na 30 jaar ervaring is dat 4.797 euro bruto gemiddeld, goed voor een toename van zowat 80 procent. Vooral tussen 5 en 15 jaar ervaring stijgt het loon in verhouding het meest.

Ontdek: Anciënniteit van a tot z
Salariskompas banner 600x250

4. Je werkgever: locatie en grootte

Over heel het land bekeken, kan je in Brussel nog altijd rekenen op het zwaarste loonzakje: in de hoofdstad verdien je gemiddeld ruim een vijfde meer dan in Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk onder meer te maken met het feit dat in Brussel heel wat (hoofdkantoren van) grote bedrijven gevestigd zijn. Want hoe groter de werkgever (en daarmee vaak ook: hoe gespecialiseerder de jobs), gemiddeld hoe hoger het loon.

Lees ook: Brussel betaalt het best

5. Je statuut & geslacht

Het gemiddelde brutoloon voor de werkende Belg bedraagt dus 3.748 euro, maar verschilt van statuut. Zo ligt het bij bedienden op 3.815 euro, bij arbeiders op 2.961 euro, bij overheidspersoneel (zowel contractuele als statutaire ambtenaren) situeert het gemiddelde loon zich op 4.199 euro bruto.

Ook tussen mannen en vrouwen is er een verschil. Zo verdienen mannen gemiddeld 672 euro meer dan vrouwen. Al komt dat ook doordat mannen vaak beter zijn vertegenwoordigd in functies, denk aan directieleden of ingenieurs, die in verhouding hogere lonen uitkeren.

Opvallend is dat zowel qua statuut als geslacht de loonverschillen groter worden naargelang de loopbaan vordert. Zo stijgen de lonen van bedienden en overheidswerknemers sneller dan die van arbeiders. Ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen neemt toe, vooral na 11 à 15 jaar ervaring. Bij de start van de loopbaan is het verschil tussen man en vrouw 325 euro, na een loopbaan van dertig jaar of meer is dat 1.114 euro bruto. Maar ook hier: gemiddeld.

Check het Jobat Salariskompas: vergelijk je loon met dat van anderen

(William Visterin) - Bron: Jobat Salarisrapport 2022

25 april 2022
Aanbevolen jobs

Wat bepaalt jouw verdiende loon?

Wat bepaalt jouw verdiende loon
Het gemiddeld maandelijkse brutoloon in België bedraagt 3.748 euro. Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat, dat is gebaseerd op een rondvraag bij 114.000 werkende Belgen. Op een jaar tijd is het brutoloon grotendeels gelijk gebleven, los van indexaanpassingen en extralegale voordelen. Maar wat bepaalt allemaal je loon?

Ook al worden in het Jobat Salariskompas lonen hoger dan 10.000 euro eruit gehaald, toch trekken veelverdieners zo’n loongemiddelde van 3.748 euro traditioneel naar boven. Daarom vermelden we ook de mediaan en die ligt volgens Jobat op 3.302 euro bruto. Concreet betekent dit dat de helft van de ondervraagden minder verdient dan 3.302 euro en de andere helft meer verdient dan dat bedrag. Maar wat bepaalt je loon?

1. Functie & sector

Zoals elk jaar blijkt uit het Salariskompas dat managementprofielen (gemiddeld 6.152 euro bruto per maand) het meest verdienen, gevolgd door research & development (4.344 euro), ingenieurs (4.242 euro) en juristen (4.129 euro). Als medewerker in de horeca verdien je het minst (2.798 euro).

Maar er zijn ook grote verschillen in sectoren. Chemie & farma en energie & milieu blijven de best betalende sectoren, gevolgd door bank en verzekeringen. In de horecasector verdien je dus het minst, gevolgd door toerisme, sport & recreatie.

2. Opleiding

Met een masteropleiding verdien je 4.478 euro bruto, gemiddeld per maand. Als professionele bachelor is dat gemiddeld 3.535 euro, en als werknemer zonder hoger onderwijs is dat 3.088 euro gemiddeld. Het verschil tussen lonen voor masters enerzijds, en bachelors en mensen zonder diploma hoger onderwijs anderzijds is dit jaar wel iets kleiner.

Extra: Hoeveel meer verdien je met een hoger diploma?

3. Anciënniteit

Anciënniteit heeft een grote impact op je loon. Het gemiddelde startloon (geen of minder dan 1 jaar ervaring) bedraagt 2.657 euro bruto per maand. Na 30 jaar ervaring is dat 4.797 euro bruto gemiddeld, goed voor een toename van zowat 80 procent. Vooral tussen 5 en 15 jaar ervaring stijgt het loon in verhouding het meest.

Ontdek: Anciënniteit van a tot z
Salariskompas banner 600x250

4. Je werkgever: locatie en grootte

Over heel het land bekeken, kan je in Brussel nog altijd rekenen op het zwaarste loonzakje: in de hoofdstad verdien je gemiddeld ruim een vijfde meer dan in Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk onder meer te maken met het feit dat in Brussel heel wat (hoofdkantoren van) grote bedrijven gevestigd zijn. Want hoe groter de werkgever (en daarmee vaak ook: hoe gespecialiseerder de jobs), gemiddeld hoe hoger het loon.

Lees ook: Brussel betaalt het best

5. Je statuut & geslacht

Het gemiddelde brutoloon voor de werkende Belg bedraagt dus 3.748 euro, maar verschilt van statuut. Zo ligt het bij bedienden op 3.815 euro, bij arbeiders op 2.961 euro, bij overheidspersoneel (zowel contractuele als statutaire ambtenaren) situeert het gemiddelde loon zich op 4.199 euro bruto.

Ook tussen mannen en vrouwen is er een verschil. Zo verdienen mannen gemiddeld 672 euro meer dan vrouwen. Al komt dat ook doordat mannen vaak beter zijn vertegenwoordigd in functies, denk aan directieleden of ingenieurs, die in verhouding hogere lonen uitkeren.

Opvallend is dat zowel qua statuut als geslacht de loonverschillen groter worden naargelang de loopbaan vordert. Zo stijgen de lonen van bedienden en overheidswerknemers sneller dan die van arbeiders. Ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen neemt toe, vooral na 11 à 15 jaar ervaring. Bij de start van de loopbaan is het verschil tussen man en vrouw 325 euro, na een loopbaan van dertig jaar of meer is dat 1.114 euro bruto. Maar ook hier: gemiddeld.

Check het Jobat Salariskompas: vergelijk je loon met dat van anderen

(William Visterin) - Bron: Jobat Salarisrapport 2022

25 april 2022
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook