E-mail
Vorige

1 van 89

Volgende

Mag mijn baas mijn professionele mail lezen?

11 februari 2009
Al heeft je baas het recht om privé-mailverkeer op de werkvloer te verbieden, hij mag niet zomaar je mailbox raadplegen.

De regels over deze controlemogelijkheid zijn opgenomen in een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst, de CAO nr. 81 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, die geldt voor alle ondernemingen. Je baas dient deze regels verder uit te werken in een zogenaamde ‘internetpolicy’.

Reden van controle vermelden

Zo moet hij aangeven waarom hij (eventueel via zijn IT-verantwoordelijke) overgaat tot controle van het internet- en mailgebruik in de onderneming. Hij kan dit bijvoorbeeld doen om feiten te voorkomen die strijdig zijn met de goede zeden, om de financiële belangen van de onderneming te beschermen of om de veiligheid en de goede technische werking van zijn IT-netwerksystemen te waarborgen.

Informeren over controlesysteem

Hij dient er bovendien voor te zorgen dat de mogelijke inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemers beperkt blijft en ten slotte moet hij de werknemers vooraf informeren over de installatie van een controlesysteem.

Je rechtstreekse collega’s hebben in principe geen toegang tot je mailbox. Je baas zou wel kunnen vragen dat deze mailbox, die in principe enkel professioneel gebruikt wordt, toegankelijk wordt gemaakt wanneer je een lange tijd afwezig bent.

i.s.m. Securex           
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook