Ontslagen worden
Vorige

1 van 194

Volgende
Volgend artikel:

Mag je ex-baas je e-mail lezen?

Wat mag een werkgever vertellen over jouw vertrek of ontslag?

vertrek exit
Een werkgever mag communiceren over het eventuele vertrek of ontslag van een medewerker. Al moet de meegedeelde informatie minimaal blijven.

Dat blijkt uit een recente beslissing van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de privacy-waakhond in ons land. Die instantie heeft zich onlangs uitgesproken over de communicatie die een werkgever had gericht aan zijn personeel met betrekking tot het vertrek van een werkneemster.

De werkgever had via het intranet meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk was beëindigd door de werkgever. Maar de betreffende werkneemster vond dat deze mededeling de schijn wekte dat zij zou ontslagen zijn wegens dringende reden, en ze trok met haar klacht naar de GBA. Die gaf de betrokken werkneemster uiteindelijk gelijk.

CHECK: Het ene ontslag is het andere niet

Wat mag wel?

Een werkgever kan effectief rechtsgeldig communiceren over het vertrek van een werknemer en het moment van vertrek. De Europese GDPR-wetgeving rond de privacy van persoonsgegevens biedt hiertoe een rechtmatige grondslag. Maar de persoonsgegevensverwerking moet minimaal zijn, en daar ging de werkgever in de fout.

De vermelding dat de werkgever haar had ontslagen én de vermelding van een onmiddellijk vertrek, ging volgens de GBA verder dan nodig om het doel te bereiken. De werkgever kreeg een waarschuwing van de GBA en diende de mededeling te corrigeren.

Andere kanalen

Met andere woorden: indien je baas of werkgever je vertrek of ontslag wenst mee te delen aan het ganse personeel, dan beperkt hij zich best tot het hoogstnoodzakelijke: de naam van de werknemer en de datum van vertrek.

Dit geldt niet enkel voor mededelingen via het intranet, maar bijvoorbeeld ook voor andere kanalen. Zoals wanneer de werkgever in een out-of-office-bericht de uitdiensttreding van een ex-werknemer meedeelt aan derden.

E-GIDS: Het ontslag volgens de letter van de wet

(William Visterin)

25 augustus 2023