Alcohol
Vorige

1 van 37

Volgende
Volgend artikel:

Eindejaarsfeestje en alcohol op het werk: wat mag? Wat mag niet?

Kan ik een alcoholcontrole op het werk weigeren?

Ik heb gehoord dat werkgevers het recht krijgen om alcoholcontroles uit te voeren op de werkvloer. Kan ik weigeren om in het zakje te blazen?

Op één april hebben de sociale partners binnen de nationale arbeidsraad een overeenkomst bereikt over een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming. Deze CAO vereist dat de ondernemingen een preventief alcohol- en drugsbeleid uitwerken tegen één april van volgend jaar. De bedoeling van het beleid is het disfunctioneren op het werk ten gevolge van alcohol- of druggebruik collectief te voorkomen en te verhelpen.

Het testen op alcohol of drugs kan hiervan een onderdeel zijn maar dit betekent uiteraard niet dat je fysiek kan gedwongen worden om een ademtest af te leggen. Toch lijkt de afname van een ademtest wel geoorloofd als je werkgever een waslijst van spelregels respecteert.

Je werkgever moet in het arbeidsreglement de regels doen opnemen die gehanteerd moeten worden bij het testen op alcohol, waaronder de mogelijkheid tot afname van een ademtest, de beoogde werknemers, de afnameprocedures, de tot testen bevoegde personen, de controletijdstippen en de mogelijke gevolgen van een positief testresultaat.

Voorts mag je werkgever enkel een ademtest afnemen om na te gaan of je geschikt bent het werk uit te voeren, moeten er redelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van drankmisbruik, moet je vooraf je instemming hebben gegeven, mag het testresultaat niet verwerkt worden in een gegevensbestand, en moet bij het afnemen van de ademtest de nodige discretie worden in acht genomen.

Worden deze regels gerespecteerd, dan bega je een fout als je de ademtest zonder wettige reden weigert. Dit kan aanleiding geven tot sancties.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian).       

7 augustus 2019

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook