Het loon van...
Vorige

1 van 824

Volgende

Hoeveel verdient jouw burgemeester en zijn schepenen?

Ben jij tevreden over de burgemeester in jouw gemeente? Dan ben je misschien ook benieuwd hoeveel die verdient. De burgemeester wordt in zijn of haar takenpakket geholpen door verschillende schepenen. Wat is het loon van een schepen? Kom het hier te weten!

Sommige burgemeesters zijn al wat bekender dan anderen. Hun salaris is echter niet altijd zo bekend. Naargelang de gemeente en het aantal inwoners dat ze als burgemeester samen met het schepencollege besturen, verschilt ook hun loon. Hieronder een overzicht.

Burgemeester van Gent en Antwerpen: 132.641,87 EUR

"Het loon van de schepenen is gekoppeld aan dat van de burgemeester", legt een ambtenaar op het Agentschap voor Binnenlands Bestuur uit. "Om te achterhalen hoeveel een schepen verdient, moet je dus eerst weten hoeveel de burgemeester verdient. Dat salaris wordt in de Gemeentewet uitgedrukt als een percentage van het brutojaarloon van de leden van het Vlaams Parlement. Het percentage varieert al naargelang het aantal inwoners."

Brutojaarlonen burgemeesters Vlaamse gemeenten

INWONERSAANTAL GEMEENTE PERCENTAGE VAN PARLEMENTAIRE VERGOEDING BRUTO JAARWEDDE BURGEMEESTER (100%) GEÏNDEXEERDE BURGEMEESTERSWEDDE PER 1.7.2016 OCMW-VOORZITTER EN SCHEPENEN PER 1.7.2016
300 inwoners en minder 25.8788% € 13.848,00 € 22 719,04 € 13 631,42
van 301 tot 500 inwoners 28,6168% € 15.313,14 € 25 122,73 € 15 073,64
van 501 tot 750 inwoners 31,3409% € 16.779,83 € 27 514,22 € 16 508,53
van 751 inwoners tot 1.000 inwoners 38,6376% € 18.726,82 € 30 723,22 € 18 433,93
van 1.001 inwoners tot 1.250 inwoners   38,6376% € 20.6675,37 € 33 920,01 € 20 351,00
van 1.251 inwoners tot 1.500 inwoners 39,7772% € 21.285,18 € 34 920,01 € 21 552,60
van 1.501 inwoners tot 2.000 inwoners 40,9169% € 21.895,04 € 35 921,01 € 21 552,60
van 2.001 inwoners tot 2.500 inwoners 42,3902% € 22.683,42 € 37 214,42 € 22 328,65
van 2.501 tot 3.000 inwoners 44.0997% € 23.598,19 € 38 715,19 € 23 229,11
van 3.000 inwoners tot 4.000 inwoners 46,0316% € 24.631,97 € 40 411,21 € 24 246,73
van 4.001 inwoners tot 5.000 inwoners 47,7411% € 25.546,74 € 41 911,98 € 25 147,19
van 5.001 inwoners tot 6.000 inwoners 52,7448% € 28.224,11 € 46 304,47 € 27 782,68
van 6.001 inwoners tot 8.000 inwoners 56,1496% € 30.046,12 € 49 293,82 € 29 567,29
van 8.001 inwoners tot 10.000 inwoners 60,0412% € 32.128,65 € 52 710,26 € 31 626,15
van 10.001 inwoners tot 15.000 inwoners 68,8250% € 36.828,95 € 60 421,57 € 36 252,94
van 15.001 inwoners tot 20.000 inwoners 73,7311% € 39.454,25 € 64 728,64 € 38 837,18
van 20.001 inwoners tot 25.00 inwoners 87,8797% € 47.025,31 € 77 149,72 € 46 289,83
van 25.001 inwoners tot 35.000 inwoners 93,6475% € 50.111,71 € 82 213,28 € 49 327,97
van 35.001 inwoners tot 50.000 inwoners 99,1374% € 53.049,41 € 87 032,87 € 55 219,72
van 50.001 inwoners tot 80.000 inwoners 116,2602% € 62.212,00 € 102 065,00 € 76 548,75
van 80.001 inwoners tot 150.000 inwoners 140,1516% € 7 4.996,52 € 123 039,30 € 92 279,47
meer dan 150.000 inwoners 151,0987% € 80.849,61 € 132 641,87 € 99 481,40

Ken je het aantal inwoners van je stad, dan kan je met bovenstaande tabel vrij makkelijk achterhalen hoeveel jouw burgemeester per jaar verdient. Enkele voorbeelden:

Gemeente Aantal inwoners op januari 2015 Burgemeester Brutojaarloon
Mesen 1.037 Sandy Evrard € 30.723,22
Merksplas 8.693 Frank Wilryckx € 52.710,26
Opwijk 14.140 Albert Beerens € 60.421,57
Maaseik 25.115 Jan Creemers € 82.213,28
Dendermonde 44.938 Piet Buyse € 87.032,87
Hasselt 76.331 Hilde Claes € 102.065,00
Leuven 98.376 Louis Tobback € 123.039,30
Brugge 117.886 Renaat Landuyt € 123.039,30
Gent 253.266 Daniël Termont € 132.641,87
Antwerpen 513.570 Bart De Wever € 132.641,87

Wedde schepen: van 17.000 tot 95.000 euro bruto per jaar

Niet alleen het loon van de burgemeester, maar ook het aantal inwoners bepaalt mee hoeveel een schepen verdient aan zijn of haar mandaat. Telt een gemeente (minder dan) 50.000 inwoners, dan verdienen de schepenen 60% van het brutojaarloon van de burgemeester. Is de gemeente groter, dan wordt dit 75%. De schepenen uit het stadsbestuur van Antwerpen en Gent verdienen op jaarbasis dus zo'n 99.481,40 euro. In een kleine gemeente als Mesen (ca. 1.000 inwoners), verdienen de schepenen slechts 20.352,00 euro bruto per jaar.

Het spreekt voor zich dat burgemeesters en schepenen van die kleinere gemeenten onmogelijk kunnen leven van hun mandaat en dus vaak nog een extra job hebben. Hoewel de discussie over die jobcumuls regelmatig oplaait, is er tot nu toe geen wet die beperkingen oplegt. Daardoor kan dus elke burgemeester of schepen, ongeacht de grootte van de gemeente, naar hartelust jobs combineren. Wat de cumulatie van openbare mandaten betreft, is er wel een regel. De som van de wedde van de burgemeester of schepen en de wedden, vergoedingen en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard mag niet hoger zijn dan 150 procent van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement.

Daarnaast moeten burgemeesters en schepenen, net als regerings- en parlementsleden, een lijst met mandaten neerleggen bij het Rekenhof. Die maatregel geldt sinds 2005 en is bedoeld om belangenvermenging tegen te gaan. Je kan de mandatenlijst hier raadplegen.

Extra's?

Tot slot hebben burgemeester en schepenen net als gewone ambtenaren recht op vakantiegeld en een eindejaarspremie. De berekening ervan gebeurt op dezelfde manier als van gemeentepersoneel van niveau A. Andere voordelen zoals een hospitalisatieverzekering krijgen de burgemeester en de schepenen niet. Onkosten, bijvoorbeeld voor gsm of vervoer, worden uiteraard wel terugbetaald. Let wel, de kosten moeten verband houden met de uitoefening van het mandaat en moeten noodzakelijk zijn. Het is aan de burgemeester en de schepenen om dit aan te tonen. Bij ontslag is er geen enkele uittredingsvergoeding voorzien.

Meer info over de salarissen van burgemeesters en schepenen vind je op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

29 juli 2019
Aanbevolen jobs

Hoeveel verdient jouw burgemeester en zijn schepenen?

Ben jij tevreden over de burgemeester in jouw gemeente? Dan ben je misschien ook benieuwd hoeveel die verdient. De burgemeester wordt in zijn of haar takenpakket geholpen door verschillende schepenen. Wat is het loon van een schepen? Kom het hier te weten!

Sommige burgemeesters zijn al wat bekender dan anderen. Hun salaris is echter niet altijd zo bekend. Naargelang de gemeente en het aantal inwoners dat ze als burgemeester samen met het schepencollege besturen, verschilt ook hun loon. Hieronder een overzicht.

Burgemeester van Gent en Antwerpen: 132.641,87 EUR

"Het loon van de schepenen is gekoppeld aan dat van de burgemeester", legt een ambtenaar op het Agentschap voor Binnenlands Bestuur uit. "Om te achterhalen hoeveel een schepen verdient, moet je dus eerst weten hoeveel de burgemeester verdient. Dat salaris wordt in de Gemeentewet uitgedrukt als een percentage van het brutojaarloon van de leden van het Vlaams Parlement. Het percentage varieert al naargelang het aantal inwoners."

Brutojaarlonen burgemeesters Vlaamse gemeenten

INWONERSAANTAL GEMEENTE PERCENTAGE VAN PARLEMENTAIRE VERGOEDING BRUTO JAARWEDDE BURGEMEESTER (100%) GEÏNDEXEERDE BURGEMEESTERSWEDDE PER 1.7.2016 OCMW-VOORZITTER EN SCHEPENEN PER 1.7.2016
300 inwoners en minder 25.8788% € 13.848,00 € 22 719,04 € 13 631,42
van 301 tot 500 inwoners 28,6168% € 15.313,14 € 25 122,73 € 15 073,64
van 501 tot 750 inwoners 31,3409% € 16.779,83 € 27 514,22 € 16 508,53
van 751 inwoners tot 1.000 inwoners 38,6376% € 18.726,82 € 30 723,22 € 18 433,93
van 1.001 inwoners tot 1.250 inwoners   38,6376% € 20.6675,37 € 33 920,01 € 20 351,00
van 1.251 inwoners tot 1.500 inwoners 39,7772% € 21.285,18 € 34 920,01 € 21 552,60
van 1.501 inwoners tot 2.000 inwoners 40,9169% € 21.895,04 € 35 921,01 € 21 552,60
van 2.001 inwoners tot 2.500 inwoners 42,3902% € 22.683,42 € 37 214,42 € 22 328,65
van 2.501 tot 3.000 inwoners 44.0997% € 23.598,19 € 38 715,19 € 23 229,11
van 3.000 inwoners tot 4.000 inwoners 46,0316% € 24.631,97 € 40 411,21 € 24 246,73
van 4.001 inwoners tot 5.000 inwoners 47,7411% € 25.546,74 € 41 911,98 € 25 147,19
van 5.001 inwoners tot 6.000 inwoners 52,7448% € 28.224,11 € 46 304,47 € 27 782,68
van 6.001 inwoners tot 8.000 inwoners 56,1496% € 30.046,12 € 49 293,82 € 29 567,29
van 8.001 inwoners tot 10.000 inwoners 60,0412% € 32.128,65 € 52 710,26 € 31 626,15
van 10.001 inwoners tot 15.000 inwoners 68,8250% € 36.828,95 € 60 421,57 € 36 252,94
van 15.001 inwoners tot 20.000 inwoners 73,7311% € 39.454,25 € 64 728,64 € 38 837,18
van 20.001 inwoners tot 25.00 inwoners 87,8797% € 47.025,31 € 77 149,72 € 46 289,83
van 25.001 inwoners tot 35.000 inwoners 93,6475% € 50.111,71 € 82 213,28 € 49 327,97
van 35.001 inwoners tot 50.000 inwoners 99,1374% € 53.049,41 € 87 032,87 € 55 219,72
van 50.001 inwoners tot 80.000 inwoners 116,2602% € 62.212,00 € 102 065,00 € 76 548,75
van 80.001 inwoners tot 150.000 inwoners 140,1516% € 7 4.996,52 € 123 039,30 € 92 279,47
meer dan 150.000 inwoners 151,0987% € 80.849,61 € 132 641,87 € 99 481,40

Ken je het aantal inwoners van je stad, dan kan je met bovenstaande tabel vrij makkelijk achterhalen hoeveel jouw burgemeester per jaar verdient. Enkele voorbeelden:

Gemeente Aantal inwoners op januari 2015 Burgemeester Brutojaarloon
Mesen 1.037 Sandy Evrard € 30.723,22
Merksplas 8.693 Frank Wilryckx € 52.710,26
Opwijk 14.140 Albert Beerens € 60.421,57
Maaseik 25.115 Jan Creemers € 82.213,28
Dendermonde 44.938 Piet Buyse € 87.032,87
Hasselt 76.331 Hilde Claes € 102.065,00
Leuven 98.376 Louis Tobback € 123.039,30
Brugge 117.886 Renaat Landuyt € 123.039,30
Gent 253.266 Daniël Termont € 132.641,87
Antwerpen 513.570 Bart De Wever € 132.641,87

Wedde schepen: van 17.000 tot 95.000 euro bruto per jaar

Niet alleen het loon van de burgemeester, maar ook het aantal inwoners bepaalt mee hoeveel een schepen verdient aan zijn of haar mandaat. Telt een gemeente (minder dan) 50.000 inwoners, dan verdienen de schepenen 60% van het brutojaarloon van de burgemeester. Is de gemeente groter, dan wordt dit 75%. De schepenen uit het stadsbestuur van Antwerpen en Gent verdienen op jaarbasis dus zo'n 99.481,40 euro. In een kleine gemeente als Mesen (ca. 1.000 inwoners), verdienen de schepenen slechts 20.352,00 euro bruto per jaar.

Het spreekt voor zich dat burgemeesters en schepenen van die kleinere gemeenten onmogelijk kunnen leven van hun mandaat en dus vaak nog een extra job hebben. Hoewel de discussie over die jobcumuls regelmatig oplaait, is er tot nu toe geen wet die beperkingen oplegt. Daardoor kan dus elke burgemeester of schepen, ongeacht de grootte van de gemeente, naar hartelust jobs combineren. Wat de cumulatie van openbare mandaten betreft, is er wel een regel. De som van de wedde van de burgemeester of schepen en de wedden, vergoedingen en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard mag niet hoger zijn dan 150 procent van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement.

Daarnaast moeten burgemeesters en schepenen, net als regerings- en parlementsleden, een lijst met mandaten neerleggen bij het Rekenhof. Die maatregel geldt sinds 2005 en is bedoeld om belangenvermenging tegen te gaan. Je kan de mandatenlijst hier raadplegen.

Extra's?

Tot slot hebben burgemeester en schepenen net als gewone ambtenaren recht op vakantiegeld en een eindejaarspremie. De berekening ervan gebeurt op dezelfde manier als van gemeentepersoneel van niveau A. Andere voordelen zoals een hospitalisatieverzekering krijgen de burgemeester en de schepenen niet. Onkosten, bijvoorbeeld voor gsm of vervoer, worden uiteraard wel terugbetaald. Let wel, de kosten moeten verband houden met de uitoefening van het mandaat en moeten noodzakelijk zijn. Het is aan de burgemeester en de schepenen om dit aan te tonen. Bij ontslag is er geen enkele uittredingsvergoeding voorzien.

Meer info over de salarissen van burgemeesters en schepenen vind je op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

29 juli 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook