Vorige

1 van 7

Volgende
Volgend artikel:

Wordt jouw loon geïndexeerd? Bereken het hier!

BEREKEN: Hoeveel krijg jij als je je bedrijfswagen inruilt voor cash?

3 oktober 2018
car for cash
Sinds 1 januari 2018 is het mogelijk om je bedrijfswagen af te staan en in te ruilen tegen een vergoeding die niet belast wordt als loon maar zoals een bedrijfswagen, volgens het zogenaamde ‘cash for car’-principe. De vraag die iedereen zich hierbij natuurlijk stelt: hoeveel cash levert mij dit op? Wel, die berekening kan je makkelijk hieronder maken …

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een ‘downsizing’ van je bedrijfswagen, wél om een volledige inlevering van die bedrijfswagen zelf, in ruil voor een zogenaamde mobiliteitsvergoeding dat de werknemer naar eigen goeddunken kan besteden.

Voorwaarden

De inlevering gebeurt op vrijwillige basis. De werknemer kan het aanvragen en de werkgever kan het toestaan, of niet. De invoering zou kunnen in de gehele onderneming, in een afdeling of voor een bepaalde categorie.

Het moet gaan om een bedrijfswagen die voordien naast het professioneel gebruik ook voor persoonlijk gebruik (privé- en/of woon-werkgebruik) werd aangewend.

De regeling is enkel mogelijk mits:

  • de onderneming reeds 36 maanden een systeem van terbeschikkingstelling van een bedrijfswagensysteem heeft;
  • de begunstigde minstens 12 maanden het voordeel bedrijfswagen genoot.

De regeling geldt, in principe, niet voor nieuw in dienst genomen begunstigden (maar er zijn uitzonderingen voorzien).

Bereken

Hoe groot jouw mobiliteitsvergoeding is bij de inlevering van jouw bedrijfswagen, vind je hieronder.

In samenwerking met Attentia
De resultaten van deze simulatie zijn louter informatief en zijn afhankelijk van de gegevens die u invoert. Attentia is niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van eender welke aard. 

Mobiliteitsvergoeding

Door de keuze voor omzetting in een mobiliteitsvergoeding:

  • eindigt het voordeel bedrijfswagen (en ook de terbeschikkingstelling van een tankkaart) vanaf de eerste dag van de maand waarin de mobiliteitsvergoeding wordt toegekend;
  • vervallen de bestaande verplichtingen tot de toekenning van een vergoeding woon-werkverkeer.

De mobiliteitsvergoeding mag niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen, enzovoort.

De grootte van de mobiliteitsvergoeding (op jaarbasis) is gelijk aan de waarde voor de begunstigde van het gebruiksvoordeel van de wagen. Deze waarde wordt vastgesteld op:

  • 6/7e van de cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen (min een eventuele eigen bijdrage in de wagenkost);
  • te verhogen met 20% indien de werkgever voorheen de brandstofkosten van de bedrijfswagen ten laste nam;
  • vermenigvuldigd met 20%.

Deze mobiliteitsvergoeding zal telkens op 1 januari worden aangepast aan de evolutie van de koopkracht.

Indien tijdens de toekenning van de mobiliteitsvergoeding toch nog een woon-werkverkeervergoeding of een tankkaart zouden worden toegekend, dan wordt deze onderworpen aan RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

De mobiliteitsvergoeding vormt een belastbaar voordeel dat forfaitair wordt vastgelegd op het laatst geldende belastbaar voordeel van alle aard van de ingeruilde bedrijfswagen, met toepassing van de depreciatiefactor geldend bij inlevering van de bedrijfswagen maar zonder fiscale vrijstelling woon-werkverkeer van 390 euro per jaar.

De werkgever zal op de mobiliteitsvergoeding nog steeds de patronale CO2-bijdrage moeten betalen. Deze wordt forfaitair bepaald op het laatste geldende bedrag dat voor de wagen berekend werd op het ogenblik van de vervanging door de mobiliteitsvergoeding, en dit voor de ganse duur dat de mobiliteitsvergoeding wordt toegekend.

In de vennootschapsbelasting zullen voor de werkgever nog steeds de verworpen uitgaven bestaan zoals met de bedrijfswagen het geval was. Het gaat om:

  • enerzijds, in principe 25%, van de mobiliteitsvergoeding;
  • anderzijds, 17% van het belastbaar voordeel mobiliteitsvergoeding(of 40% indien er toch nog een tankkaart zou zijn).

(sm/kv) - In samenwerking met Attentia Tax & Legal. 

In samenwerking met Attentia 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 15135 andere jobs