Bedrijfswagen
Vorige

1 van 112

Volgende
Volgend artikel:

Betaal jij voortaan meer voor je bedrijfswagen? Nieuwe regels sinds 1 juli 2023

Betaalt je baas jouw laadpaal?

Betaalt je baas jouw laadpaal
Wanneer een werkgever een bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt van een werknemer betaalt de werkgever een zogenaamde CO2-bijdrage. De werknemer van zijn kant wordt belast voor het privégebruik van het voertuig. Het belastbaar voordeel wordt geraamd op basis van de cataloguswaarde van het voertuig, de gebruikte brandstof en het CO2-uitstootgehalte van het voertuig. Voor 100% elektrische voertuigen geldt, net als voor de sociale zekerheid, een minimumbedrag.

Een werkgever kan bijdragen in de kosten voor de paal en het opladen van de bedrijfswagen, stelt Isabelle Caluwaerts, juriste bij Partena Professional. Al moet dit schriftelijk worden vastgelegd, zoals in een car policy. Als de baas het opladen van het voertuig terugbetaalt, wordt er best aangetoond dat het enkel om stroom voor de wagen gaat.

Zo is het verstandig om (bijvoorbeeld via een smart cable) aan te tonen dat alleen de hoeveelheid elektriciteit voor het opladen van het elektrische voertuig werd terugbetaald. “Er zal dus een instrument nodig zijn dat een onderscheid kan maken tussen het verbruik voor het opladen van het voertuig en het algemene verbruik van de werknemer”, aldus Caluwaerts.

De werkgever kan de werknemer ook toestaan om zijn bedrijfsvoertuig op te laden aan een oplaadpunt op het bedrijfsterrein of hij kan een oplaadkaart verstrekken die kan worden gebruikt bij openbare oplaadpunten.

Lees ook: Wordt jouw bedrijfswagen elektrisch?

En de kosten van de laadpaal?

Voor deze verschillende vormen van brandstofvoorziening via elektriciteit moet dus een schriftelijk akkoord tussen de werkgever en de werknemer worden gesloten, waarin ook eventuele beperkingen worden aangegeven. Denk aan een verbod op het opladen van andere voertuigen dan het voertuig dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld.

“Dit schriftelijke akkoord zal mogelijke discussies met de werknemer vermijden én zal ook gebruikt worden wanneer de RSZ of de fiscus meer inlichtingen vraagt voor de socialezekerheidsbijdragen of het bedrag van het belastbaar voordeel,” vervolgt Isabelle Caluwaerts.

Naast de stroom is er ook de laadpaal zelf. Op kosten van de werkgever kan bij de werknemer thuis dus ook een oplaadpunt worden geïnstalleerd.

“De werkgever kan dus ook die installatiekosten voor zijn rekening nemen. Om te bepalen op welk voordeel de werknemer zal worden belast, wordt de werkgever in dat geval aangeraden om, bij gebrek aan duidelijke wettelijke bepalingen, een zogenaamde ruling, een fiscaal akkoord dus, aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën.”

Ontdek: De 10 populairste bedrijfswagens van het moment

Wat als je vertrekt bij je werkgever?

Als het oplaadpunt bij de werknemer thuis is geïnstalleerd, wat gebeurt er dan als de werknemer de onderneming verlaat of verhuist? De werkgever zorgt er ook hier best voor dat schriftelijk is vastgelegd wat er met de laadpaal gebeurt die op zijn kosten werd geïnstalleerd, raadt de juriste aan.

“Er moet in het bijzonder worden gepreciseerd of de laadpaal al dan niet kosteloos eigendom blijft van de ex-werknemer die de onderneming verlaat, of hij al dan niet op kosten van de werknemer moet worden gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd in geval van verhuizing van de werknemer en aanverwante afspraken.”

Of hoe dus best alles goed op voorhand wordt afgesproken en vastgelegd.

Enkel nog elektrische bedrijfswagens? 8 vragen beantwoord

(William Visterin)

5 april 2023
Anderen bekeken ook