Collega's
Vorige

1 van 529

Volgende

Alles kan beter, elke stap telt

Diversiteit GFH08
Bedrijven kunnen niet genoeg inspanningen leveren om alle profielen te omarmen. Zowel voor de collega’s als voor hun financiële resultaten. Al is de weg nog lang.

In de bedrijfswereld zijn diversiteit en inclusie erg aan de orde, al is de invulling anders. Diversiteit gaat over de verschillen op zich, en dus over aantallen en percentages. Bij inclusie gaat het over hoe we met al die verschillen omgaan en dus over gedrag en waarden.

Streven naar meer inclusie op de werkplek lijkt alvast een goede zakelijke beslissing. Uit een McKinsey-rapport bleek onlangs dat bedrijven die zich in het bovenste kwart bevinden voor etnische en raciale diversiteit in het management, 35 procent meer kans hadden op een financieel rendement boven het sectorgemiddelde.

Ontdek: Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusie?

De afgelopen jaren bracht onderzoek ook een ander, meer genuanceerd voordeel van diversiteit op de werkplek aan het licht: heterogene teams zijn slimmer. Ze concentreren zich meer op feiten, verwerken die feiten ook zorgvuldiger en zijn innovatiever.

Toch is de weg naar heterogeniteit nog lang. Zeker in ons land, waar bijvoorbeeld de etnische kloof op de arbeidsmarkt veel groter is dan in onze buurlanden. Maar er zijn nog andere domeinen en vormen van diversiteit waar het stokt. Uit het onderzoek van UGent met zogenaamde praktijktesten bleek bijvoorbeeld dat oudere jobkandidaten gemiddeld 40 procent minder positieve reacties kregen op hun sollicitaties dan volstrekt gelijkwaardige kandidaten met een jongere leeftijd.

Grootste discriminatie bij aanwervingen: leeftijd

Voorloper inzake LGBTQ

Voorts kunnen een arbeidsbeperking of uiterlijke kenmerken voor ongeveer dezelfde mate van discriminatie zorgen.

“Discussies over diversiteit op de arbeidsmarkt gaan bijna altijd over achterstelling van allochtonen en vrouwen. Het lijkt op die manier alsof andere groepen geen achterstelling kennen. Of toch veel minder. En dat klopt niet”, zo liet Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan UGent, zich onlangs ontvallen.

Let wel: etniciteit is een grond voor discriminatie. Al zijn er, zo benadrukt Baert, ook grote verschillen op dit vlak. Zo krijgen sollicitanten uit het onderzoek van UGent met een Maghrebijns-Arabische of Midden-Oosterse achtergrond zo’n 45 procent minder positieve reacties dan sollicitanten zonder migratieachtergrond. Tegelijkertijd bleek er amper aanwervingsdiscriminatie bij sollicitanten uit Noord- of West-Europese minderheidsgroepen.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. In bepaalde domeinen zijn we net voorloper. Uit een studie van Digital PR Agency Reboot bleek bijvoorbeeld dat België het land is met de beste professionele vooruitzichten voor LGBTQ-personen. België doet in dit opzicht beter dan bijvoorbeeld Nederland en Zweden. Of hoe diversiteit en discriminatie per definitie een genuanceerd verhaal is, waarbij elke stap telt.

Lees ook: Waar kan je als LGBT+ best aan het werk?

De vele gezichten van diversiteit

 • Etnische, religieuze en raciale diversiteit
 • Diversiteit in geaardheid (LGBTQIA+)
 • Diversiteit in arbeidsbeperking
 • Genderdiversiteit
 • Diversiteit in leeftijd
 • Neurodiversiteit (AD(H)D, dyslexie, …)
 • ...
Extra: Waarom zouden jongeren met een beperking niet kunnen of mogen werken?

(William Visterin) - Bron: Go for happy Magazine

9 november 2022
goForHappy

Stuur mij Go for happy tips over groei en wellbeing

Aanbevolen jobs

Alles kan beter, elke stap telt

Diversiteit GFH08
Bedrijven kunnen niet genoeg inspanningen leveren om alle profielen te omarmen. Zowel voor de collega’s als voor hun financiële resultaten. Al is de weg nog lang.

In de bedrijfswereld zijn diversiteit en inclusie erg aan de orde, al is de invulling anders. Diversiteit gaat over de verschillen op zich, en dus over aantallen en percentages. Bij inclusie gaat het over hoe we met al die verschillen omgaan en dus over gedrag en waarden.

Streven naar meer inclusie op de werkplek lijkt alvast een goede zakelijke beslissing. Uit een McKinsey-rapport bleek onlangs dat bedrijven die zich in het bovenste kwart bevinden voor etnische en raciale diversiteit in het management, 35 procent meer kans hadden op een financieel rendement boven het sectorgemiddelde.

Ontdek: Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusie?

De afgelopen jaren bracht onderzoek ook een ander, meer genuanceerd voordeel van diversiteit op de werkplek aan het licht: heterogene teams zijn slimmer. Ze concentreren zich meer op feiten, verwerken die feiten ook zorgvuldiger en zijn innovatiever.

Toch is de weg naar heterogeniteit nog lang. Zeker in ons land, waar bijvoorbeeld de etnische kloof op de arbeidsmarkt veel groter is dan in onze buurlanden. Maar er zijn nog andere domeinen en vormen van diversiteit waar het stokt. Uit het onderzoek van UGent met zogenaamde praktijktesten bleek bijvoorbeeld dat oudere jobkandidaten gemiddeld 40 procent minder positieve reacties kregen op hun sollicitaties dan volstrekt gelijkwaardige kandidaten met een jongere leeftijd.

Grootste discriminatie bij aanwervingen: leeftijd

Voorloper inzake LGBTQ

Voorts kunnen een arbeidsbeperking of uiterlijke kenmerken voor ongeveer dezelfde mate van discriminatie zorgen.

“Discussies over diversiteit op de arbeidsmarkt gaan bijna altijd over achterstelling van allochtonen en vrouwen. Het lijkt op die manier alsof andere groepen geen achterstelling kennen. Of toch veel minder. En dat klopt niet”, zo liet Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan UGent, zich onlangs ontvallen.

Let wel: etniciteit is een grond voor discriminatie. Al zijn er, zo benadrukt Baert, ook grote verschillen op dit vlak. Zo krijgen sollicitanten uit het onderzoek van UGent met een Maghrebijns-Arabische of Midden-Oosterse achtergrond zo’n 45 procent minder positieve reacties dan sollicitanten zonder migratieachtergrond. Tegelijkertijd bleek er amper aanwervingsdiscriminatie bij sollicitanten uit Noord- of West-Europese minderheidsgroepen.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. In bepaalde domeinen zijn we net voorloper. Uit een studie van Digital PR Agency Reboot bleek bijvoorbeeld dat België het land is met de beste professionele vooruitzichten voor LGBTQ-personen. België doet in dit opzicht beter dan bijvoorbeeld Nederland en Zweden. Of hoe diversiteit en discriminatie per definitie een genuanceerd verhaal is, waarbij elke stap telt.

Lees ook: Waar kan je als LGBT+ best aan het werk?

De vele gezichten van diversiteit

 • Etnische, religieuze en raciale diversiteit
 • Diversiteit in geaardheid (LGBTQIA+)
 • Diversiteit in arbeidsbeperking
 • Genderdiversiteit
 • Diversiteit in leeftijd
 • Neurodiversiteit (AD(H)D, dyslexie, …)
 • ...
Extra: Waarom zouden jongeren met een beperking niet kunnen of mogen werken?

(William Visterin) - Bron: Go for happy Magazine

9 november 2022
goForHappy

Stuur mij Go for happy tips over groei en wellbeing

Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook