Waarom vind ik moeilijk een job?
Vorige

1 van 299

Volgende

Wat kan je doen als onheus behandelde sollicitant?

Onbeantwoorde sollicitatiebrieven. Het is een van de meest gehoorde frustraties van sollicitanten. Ongeveer 30% van de sollicitanten krijgt zelden of nooit een antwoord op een kandidatuur. Bij mensen met een migratieachtergrond is dat ruim 40%. 55-plussers wachten zelfs in de helft van de gevallen tevergeefs op een antwoord. Wat kan je nu ondernemen als je geen antwoord krijgt? En wat als je discriminatie vermoedt?

Onbeleefdheid kan niet bestraft worden

Hoewel het natuurlijk netjes is om te antwoorden op een kandidatuur, en ook positief voor het imago van een bedrijf, kan een werkgever hier niet toe verplicht worden. Als sollicitant kan je altijd eens bellen om te informeren, maar daar blijft het bij.

Schadevergoeding wegens discriminatie

Wie het gevoel heeft dat hij of zij geen antwoord kreeg wegens discriminatie op vlak van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of nationale/etnische afstamming, kan wel stappen ondernemen. Hetzelfde geldt voor wie gediscrimineerd werd op basis van leeftijd.

Willy van Eeckhoutte, advocaat en buitengewoon hoogleraar UGent: “Wie zich gediscrimineerd voelt tijdens het sollicitatieproces, kan een forfaitaire of morele schadevergoeding vorderen, of aansturen op een boete voor de werkgever. Een forfaitaire schadevergoeding, die ongeveer 6 maandlonen bedraagt, kan bekomen worden op grond van de antidiscriminatiewet. Een morele schadevergoeding kan via de arbeidswetgeving gevorderd worden. Die laatste optie biedt meer mogelijkheden. Ook als je bijvoorbeeld gediscrimineerd wordt wegens je uiterlijk (tattoos, piercings …) of om een andere reden, kan je er beroep op doen. Het bedrag van die morele schadevergoeding bepalen, is evenwel niet evident.”

Om een boete te laten opleggen moet je klacht indienen bij de sociale inspectiedienst, maar die boete komt niet toe aan de sollicitant. Het gaat dan enkel om een principekwestie.

Hoe lever je het bewijs?

Hoe kan je nu bewijzen dat je geen antwoord kreeg omwille van je migratieachtergrond of leeftijd? Willy van Eeckhoutte: “Voor het bekomen van de forfaitaire schadevergoeding moet je enkel feiten aanvoeren die doen ‘vermoeden’ dat er sprake is van discriminatie. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een of meer personen die zich in dezelfde situatie bevinden, eveneens geen reactie kregen, terwijl andere personen wel een antwoord kregen. Als er in de onderneming niemand werkt met een migratieachtergrond of van een zekere leeftijd, kan dat ook een indicatie zijn. Voor het bekomen van de morele schadevergoeding, of het doen opleggen van de boete, moet de sollicitant wel echt het bewijs leveren, maar ook de sociale inspectiedienst of Unia kunnen naar bewijsmateriaal zoeken.”

Wat zijn de slaagkansen?

Wie gediscrimineerd werd op basis van leeftijd of migratieachtergrond, kiest het best de weg van de forfaitaire schadevergoeding op basis van de antidiscriminatiewet. Het bewijs leveren zal gemakkelijker zijn, en je weet ongeveer hoeveel de vergoeding zal bedragen. Willy van Eeckhoutte: “De morele schadevergoeding is inderdaad moeilijker wegens de bewijslast en door de onzekerheid over het bedrag van de vergoeding, maar het is wel de enige mogelijkheid als je gediscrimineerd wordt op andere gronden dan migratieachtergrond of leeftijd.”

Om een boete te laten opleggen, moet je simpelweg een klacht indienen, maar dan weet je nog niet of de sociale inspectiedienst wel een proces-verbaal zal opstellen, of dat de Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wel een administratieve geldboete zal opleggen. Die boete kan oplopen tot 800 euro, maar daar heb je als sollicitant dus niets aan.

De conclusie is alleszins dat wie gediscrimineerd wordt, zeker mogelijkheden heeft om de (potentiële) werkgever hier op aan te spreken. Discriminatie kan de werkgever dus duur te staan komen.

(mr) 

20 april 2018
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook