Kledij
Vorige

1 van 81

Volgende

Mag je werkgever tatoeages en piercings verbieden?

vrouw met piercings en tattoos
Is het verboden om op je werk met een mouwloze blouse rond te lopen, als op je arm de draak van Game of Thrones getatoeëerd staat?

Tatoeages en piercings zijn de laatste jaren aan een felle opmars bezig. De antidiscriminatiewet bevat een lijst van verboden gronden waarop zeker niet gediscrimineerd mag worden. Zowel sollicitanten als werknemers mogen niet anders behandeld worden op grond van geslacht, ras, leeftijd, politieke overtuiging, taal, fysieke of genetische kenmerken ...

In principe moeten sollicitanten en werknemers op bovenvermelde gronden gelijk behandeld worden. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden mag één groep werknemers op het vlak van bijvoorbeeld leeftijd of geslacht anders behandeld worden dan een andere groep werknemers.

Tatoeages of piercings: opletten!

Tatoeages, piercings en kapsels vallen niet onder het begrip “fysieke kenmerken” en zijn dus geen beschermde gronden. Niet alle sollicitanten en werknemers met tatoeages en piercings moeten dus hetzelfde behandeld worden.

“Een fysiek kenmerk is immers een kenmerk dat aangeboren is of buiten de wil van de persoon tot stand gekomen is, zoals bijvoorbeeld geboortevlekken, brandwonden, verminkingen,…”, vertelt Iris Tolpe, Director Legal van Securex.

Mag niet zomaar verboden worden

“Nochtans, een ongelijke behandeling voor sollicitanten en werknemers met tatoeages en piercings is niet zomaar toegelaten. Elke ongelijke behandeling zonder verantwoording kan leiden tot discriminatie en kan dus beschouwd worden als foutief gedrag”, aldus Iris Tolpe van Securex.

“Dit betekent dat tatoeages, piercings of vreemde kapsels niet zomaar verboden mogen worden of mogen leiden tot ontslag. Doet de werkgever dit wel, dan kan hij veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding of kan de clausule die dit verbod instelt, nietig verklaard worden.”

De reden is doorslaggevend

Als een werkgever tatoeages, piercings of speciale kapsels wil beperken of verbieden, dan moet die zich aan de algemene principes rond gelijke behandeling houden.

  1. De maatregel moet objectief en redelijk gerechtvaardigd zijn.
    Zo legitimeert hygiëne en veiligheid het verbieden van piercings of juwelen. Ook het economisch belang of de reputatie van een onderneming kan een reden zijn om tatoeages, piercings of excessieve kapsels te verbieden.
     
  2. Verder moet het verbod proportioneel zijn met het beoogde doel.
    Zo zal de werkgever vooraf duidelijke richtlijnen moeten opstellen met betrekking tot tatoeages en piercings. Bovendien moeten deze richtlijnen relevant zijn voor de functie.

Voorbeeld

Een verbod op het dragen van piercings is toegelaten omwille van hygiënische redenen en voedselveiligheid. Dit verbod mag in principe niet gelden voor de werknemers die de administratie doen.

Een werkgever kan omwille van de reputatie en het economisch belang van de onderneming zichtbare tatoeages of piercings verbieden, maar enkel als dit verbod uitsluitend geldt voor de werknemers die in contact komen met klanten of leveranciers.

(mr) 

26 september 2017
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook