Welke soorten bonus bestaan er?

bonus

Een deel van je loon kan variabel zijn, wat betekent dat het afhangt van jouw prestaties of die van je team.

Er zijn verschillende soorten bonussen:

 • Prestatiebonus
  Bij deze bonus is het bedrag volledig afhankelijk van je persoonlijke prestatie.
 • Teambonus
  Een teambonus is een beloning voor een hele groep werknemers. Het kan hierbij gaan van een groep die hetzelfde werk doet tot een volledige afdeling van het bedrijf.
 • Profit sharing of winstdeelname
  Winstdeelname is een bonus die 2 tot 10 procent van je basissalaris kan bedragen. Die wordt toegekend aan alle werknemers, die grosso modo hetzelfde bedrag krijgen.
 • Loonbonus
  Als een vooraf bepaalde collectieve doelstelling wordt behaald, kan een groep personeelsleden een loonbonus krijgen. De werknemermoet hier geen belastingen op betalen zolang deze in 2010 de 2.299 euro niet overschrijdt. Vanaf 2011 bedraagt het maximum 2.358 euro.

Meer info over Variabel loon

08/09/2008