Ziekte
Vorige

1 van 142

Volgende
Volgend artikel:

Wat doet jouw baas tegen rugpijn?

Wanneer heb jij recht op aangepast werk?

Aangepast werk
Na een langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval terug op volle kracht meedraaien op de werkvloer is niet altijd zo vanzelfsprekend. In bepaalde gevallen kan aangepast werk een haalbare optie zijn. Wat zijn de voorwaarden en hoe vraag je het aan?

Van het oude naar het nieuwe normaal

Er zijn nog nooit zo veel langdurig zieken in België geweest als nu. Zo zou hun aantal de afgelopen vijftien jaar maar liefst verdubbeld zijn tot een half miljoen. De toekomst ziet er allerminst rooskleurig uit, want volgens berekeningen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en een studie van het Federaal Planbureau zou het aantal tegen 2035 zelfs kunnen oplopen tot bijna 600.000.

Deze situatie is niet alleen onhoudbaar voor de sociale zekerheid, ook voor de werknemer in kwestie is het niet altijd een eigen keuze. Vaak is de wil er nog wel om terug aan de slag te gaan, maar door fysieke, psychische, cognitieve of zintuiglijke beperkingen is terugkeer naar het oude normaal niet altijd meer mogelijk. Aangepast werk kan in bepaalde gevallen een optie zijn, al kun je dat niet zomaar eisen van je werkgever.

Ziekte FAQ: alles over jouw rechten en plichten

Hoe vraag je het aan?

1. Via je werkgever

Vragen staat vrij. Als werknemer heb je sowieso het recht om aangepast werk te vragen. Zo kun je in onderling overleg met je baas bijvoorbeeld een andere jobinhoud of werkregeling afspreken die beter matcht met je huidige capaciteiten en gezondheidstoestand. Weet wel dat je baas in principe niet verplicht is om met jouw eigen voorstel akkoord te gaan.

2. Via de preventieadviseur of bedrijfsarts van je werkgever

Een andere mogelijkheid is om vrijwillig langs te gaan bij de preventieadviseur of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkt. Hij of zij kan bekijken of je oude job nog wel haalbaar is voor jou of als eventueel bepaalde aanpassingen op het werk jou kunnen helpen. Na dit bezoek kun je doorverwezen worden naar het ziekenfonds of een regionale arbeidsbemiddelingsdienst om een Terug-naar-werktraject op te starten.

De kans bestaat dat je werkgever jou na een periode van minstens 3 maanden arbeidsongeschiktheid zelf voorstelt om een re-integratietraject binnen het bedrijf op te starten. Weiger je als werknemer daaraan mee te werken, dan zal de preventieadviseur of bedrijfsarts dit doorgeven aan de adviserende arts van het ziekenfonds die vervolgens een terug-naar-werktraject kan opstarten bij een andere werkgever.

Ontdek: Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

3. Via het ziekenfonds

Ook het ziekenfonds kan jou helpen bij het vinden van aangepast werk. In dit geval stuurt de adviserende arts jou 10 weken na de start van de arbeidsongeschiktheid een vragenlijst op om in te vullen. Op basis van die gegevens en het medisch dossier maakt hij of zij dan een inschatting van wat voor werk je nog zou kunnen doen.

Is een werkhervatting mogelijk, dan word je doorverwezen naar de Terug-naar-werkcoördinator die jou verder zal begeleiden. Je kunt ook altijd zelf contact opnemen met het ziekenfonds om bv. deeltijds of met aangepast werk terug aan de slag te gaan.

Belangrijk: vraag altijd de toestemming van de adviserende arts vóór je met een aangepaste jobfunctie terug aan de slag gaat, anders kun je je uitkering verliezen.

Extra: Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

4. Via de VDAB

Zelfs bij de VDAB kun je spontaan en vrijwillig een Terug-naar-werktraject aanvragen. De arbeidsbemiddelaar zal dan - in overleg met de adviserende arts van het ziekenfonds - een opleidingstraject samenstellen die het beste past bij je resterende capaciteiten. Daarnaast kan loopbaanbegeleiding je carrière een nieuwe wending geven.

Goed om te weten: wanneer je arbeidsbeperking erkend werd door de VDAB, heb je in bepaalde gevallen recht op tegemoetkomingen zoals bv. een tussenkomst voor verplaatsingskosten of arbeidsgereedschap en zelfs de hulp van een doventolk.

Lees ook: Waarom een collega met een beperking vaak beter presteert

(fd)

22 november 2023
Anderen bekeken ook