Sociaal verlof
Vorige

1 van 47

Volgende

Wanneer is het té warm om te werken?

Hittegolf, ook op het werk. Mag je thuis blijven als het te warm is op kantoor?

Eerst een misverstand uit de wereld helpen: met een gewone thermometer kan je nooit te weten komen of het al dan niet te warm is op het werk.

De arbeidsgeneesheer heeft hiervoor een vochtige globethermometer. Dit toestel houdt rekening met de temperatuur, de luchtsnelheid (wind, tocht) en de luchtvochtigheid. Al die factoren samen bepalen of een werkgever maatregelen moet nemen op de werkplek.

Het resultaat van die meting is dus geen gewone temperatuur, maar een waarde die het totale werkklimaat beschrijft. De zogenaamde WBGT-waarden, afgeleid van Wet Bulb Globe Temperature.

Nieuwe maximumwaarden

Vanaf 1 juli 2012 gelden er nieuwe maximumwaarden, de werkgever moet ook nieuwe maatregelen nemen, met veel meer nadruk op preventie.

Het 'Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming' (ARAB) gaf een overzicht van de maatregelen die een werkgever moest nemen als het te warm of te koud was om te werken. Een KB van begin juli heeft deze maatregelen nu aangepast en overgeheveld naar de welzijnscodex. 

Gewone temperatuur telt niet

De gemeten WBGT-waarden zijn ongeveer 5°C lager dan de temperatuur op een gewone thermometer. Hoe droger de lucht, hoe heter het moet zijn om de maximale WBGT-waarden te overschrijden. Voorbeeld: de drempelwaarde voor werknemers die lichte of zeer lichte arbeid verrichten (zoals kantoorwerk of handenarbeid terwijl men zit, nvdr.), is bepaald op 29 WBGT. Dit komt overeen met een luchttemperatuur van 29°C, aan een luchtvochtigheid van 100%. Zit de luchtvochtigheid rond de 75%, dan moet de luchttemperatuur al 31 à 32°C bedragen om aan 29 WBGT te komen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de temperatuur van de werkplaats. Dus niet om de buitentemperatuur, behalve voor werknemers die buiten werken, natuurlijk.

Soort werk Voorbeeld Werkbelasting Max WBGT-waarde
Licht of zeer licht werk Secretariaatswerk of handenarbeid aan een tafel Tot 234 watt 29
Halfzwaar werk Staande arbeid 235 tot 360 watt 26
Zwaar werk Grondwerken 361 tot 468 watt 22
Zeer zwaar werk Beklimmen van ladders en trappen > 468 watt 18

De werkbelasting wordt berekend in watt van de per seconde te produceren energie, nodig om het werk uit te voeren. De werkbelasting in de tabel is de fysieke belasting voor een continu werk van 8 uur. 

Maatregelen

Als bovenstaande maximumwaarden worden overschreden, moet je werkgever - in samenspraak met de arbeidsgeneesheer - zo snel mogelijk de passende maatregelen nemen.

Bijvoorbeeld: 

  • De werknemers die rechtstreeks aan de zon zijn blootgesteld beschermingsmiddelen geven (zonnebril, zonnecrème, hoofddeksel, schaduwruimte, …).
  • Zorgen voor voldoende koele frisdrank (kosteloos).
  • Binnen de 48 uur kunstmatige verluchting in de werklokalen voorzien.
  • Het aanpassen van de werkroosters
Afwisseling in het werk Licht werk (*) Halfzwaar werk (*) Zwaar werk (*) Zeer zwaar werk (*)
45 min werk - 15 min rust 29.5 27 23 19
30 min werk - 30 min rust 30 28 24.5 21

(*: in WBGT-waarden)

Zomaar beslissen om thuis te blijven mag dus niet.

(mr) 

25 juli 2019
Aanbevolen jobs

Wanneer is het té warm om te werken?

Hittegolf, ook op het werk. Mag je thuis blijven als het te warm is op kantoor?

Eerst een misverstand uit de wereld helpen: met een gewone thermometer kan je nooit te weten komen of het al dan niet te warm is op het werk.

De arbeidsgeneesheer heeft hiervoor een vochtige globethermometer. Dit toestel houdt rekening met de temperatuur, de luchtsnelheid (wind, tocht) en de luchtvochtigheid. Al die factoren samen bepalen of een werkgever maatregelen moet nemen op de werkplek.

Het resultaat van die meting is dus geen gewone temperatuur, maar een waarde die het totale werkklimaat beschrijft. De zogenaamde WBGT-waarden, afgeleid van Wet Bulb Globe Temperature.

Nieuwe maximumwaarden

Vanaf 1 juli 2012 gelden er nieuwe maximumwaarden, de werkgever moet ook nieuwe maatregelen nemen, met veel meer nadruk op preventie.

Het 'Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming' (ARAB) gaf een overzicht van de maatregelen die een werkgever moest nemen als het te warm of te koud was om te werken. Een KB van begin juli heeft deze maatregelen nu aangepast en overgeheveld naar de welzijnscodex. 

Gewone temperatuur telt niet

De gemeten WBGT-waarden zijn ongeveer 5°C lager dan de temperatuur op een gewone thermometer. Hoe droger de lucht, hoe heter het moet zijn om de maximale WBGT-waarden te overschrijden. Voorbeeld: de drempelwaarde voor werknemers die lichte of zeer lichte arbeid verrichten (zoals kantoorwerk of handenarbeid terwijl men zit, nvdr.), is bepaald op 29 WBGT. Dit komt overeen met een luchttemperatuur van 29°C, aan een luchtvochtigheid van 100%. Zit de luchtvochtigheid rond de 75%, dan moet de luchttemperatuur al 31 à 32°C bedragen om aan 29 WBGT te komen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de temperatuur van de werkplaats. Dus niet om de buitentemperatuur, behalve voor werknemers die buiten werken, natuurlijk.

Soort werk Voorbeeld Werkbelasting Max WBGT-waarde
Licht of zeer licht werk Secretariaatswerk of handenarbeid aan een tafel Tot 234 watt 29
Halfzwaar werk Staande arbeid 235 tot 360 watt 26
Zwaar werk Grondwerken 361 tot 468 watt 22
Zeer zwaar werk Beklimmen van ladders en trappen > 468 watt 18

De werkbelasting wordt berekend in watt van de per seconde te produceren energie, nodig om het werk uit te voeren. De werkbelasting in de tabel is de fysieke belasting voor een continu werk van 8 uur. 

Maatregelen

Als bovenstaande maximumwaarden worden overschreden, moet je werkgever - in samenspraak met de arbeidsgeneesheer - zo snel mogelijk de passende maatregelen nemen.

Bijvoorbeeld: 

  • De werknemers die rechtstreeks aan de zon zijn blootgesteld beschermingsmiddelen geven (zonnebril, zonnecrème, hoofddeksel, schaduwruimte, …).
  • Zorgen voor voldoende koele frisdrank (kosteloos).
  • Binnen de 48 uur kunstmatige verluchting in de werklokalen voorzien.
  • Het aanpassen van de werkroosters
Afwisseling in het werk Licht werk (*) Halfzwaar werk (*) Zwaar werk (*) Zeer zwaar werk (*)
45 min werk - 15 min rust 29.5 27 23 19
30 min werk - 30 min rust 30 28 24.5 21

(*: in WBGT-waarden)

Zomaar beslissen om thuis te blijven mag dus niet.

(mr) 

25 juli 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook