Moet je de schade betalen als je iets stukmaakt op je werk?

4 oktober 2011
Indien je op het werk bij de uitvoering van je arbeidsovereenkomst iets hebt stukgemaakt, draai je niet automatisch op voor de schade. De wetgever heeft de werknemer immers willen beschermen tegen de verhoogde risico’s van aansprakelijkheid waaraan hij tijdens het werk blootstaat en die een zware financiële last voor hem kunnen betekenen.

Dit betekent niet dat een werknemer nooit aansprakelijk is. Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werknemer aansprakelijk is voor zijn bedrog, zijn zware schuld en voor lichte schuld als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Bedrog of opzettelijke fout veronderstelt steeds de wil om te schaden. Er zal zonder discussie sprake zijn van bedrog indien de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, oplichting of eigendommen van de werkgever opzettelijk vernielt.

Zware of lichte fout

Een zware fout veronderstelt een niet noodzakelijk opzettelijke maar wel dusdanig grove en extreme fout dat zij niet goed te praten is. Het Arbeidshof van Antwerpen oordeelde reeds dat een vrachtwagenchauffeur aansprakelijk is wanneer hij niet heeft opgemerkt dat zijn vrachtwagen te hoog was voor een viaduct en hierdoor tegen de viaduct is gereden met belangrijke schade aan de wagen tot gevolg.

Een eerder gewoonlijke fout blijkt uit een herhaling van foutieve handelingen die wijzen op een gebrek aan beroepsernst. Het moet gaan om een bewuste herhaling van handelingen of nalatigheden van dezelfde aard zonder dat ze noodzakelijkerwijze identiek moeten zijn. Het versturen van honderden privé e-mails tijdens de werkuren werd door de Arbeidsrechtbank van Brussel bijvoorbeeld aanzien als een vaak voorkomende lichte fout.

Je zal dus de schade maar moeten vergoeden als je die opzettelijk hebt toegebracht, of als de schade te wijten is aan een grove nalatigheid of wanneer je reeds meermaals soortgelijke schade hebt veroorzaakt.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian) 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook