Vorige

1 van 250

Volgende
Volgend artikel:

Hoeveel wil jij verdienen op je eerste job?

Mijn functie verandert. Mijn loon ook?

3 maart 2010
Als gevolg van een reorganisatie verdwijnt een deel van mijn functie. Heeft dat effect op mijn loon?
Verandert je loon bij aanpassing van je functie?

De functie en het loon dat met uw werkgever werd overeengekomen kan in principe slechts met wederzijds akkoord worden gewijzigd. Uw werkgever kan dus niet sleutelen aan uw functie en loon zonder uw akkoord. Dat is een basisprincipe maar moet toch worden genuanceerd.

Zeker in tijden van algemeen voelbare economische crisis oordeelt de rechtspraak geregeld dat een onderneming het recht heeft om rationalisatiemaatregelen te nemen om haar voortbestaan en werkverschaffing te verzekeren, zelfs wanneer deze herstructurering wijzigingen voor het personeel met zich meebrengt. In die optiek mag een werknemer bepaalde aanpassingen van zijn arbeidsvoorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de onderneming, niet weigeren. Afhankelijk van de beweegredenen van uw werkgever om een reorganisatie door te voeren, kan u inderdaad verplicht zijn een wijziging in uw functie te aanvaarden.

Loondaling enkel bij akkoord

Het evenwicht tussen het ondernemingsbelang en uw persoonlijk belang wordt echter te zeer verstoord wanneer u daarenboven zou verplicht worden loonverlies te aanvaarden ook al is een deel van uw functie weggevallen. Eenzijdig uw loon wijzigen naar aanleiding van de wijziging van uw functie lijkt me, daarin gesteund door rechtspraak, een brug te ver.

De functiewijziging kan daarom slechts gepaard gaan met een loondaling indien u zich er uitdrukkelijk mee akkoord verklaart of indien in het kader van de reorganisatie een cao wordt gesloten met de vakbonden die uitdrukkelijk voorziet in een loonaanpassing gekoppeld aan een functiewijziging. Wanneer u gevraagd zou worden om een overeenkomst te ondertekenen, moet u erover waken dat nergens, al dan niet subtiel, een verband wordt gelegd tussen uw functiewijziging en aangepaste bezoldiging. Indien u zulk een overeenkomst ondertekent, riskeert u anders onbewust akkoord te gaan met een loonaanpassing.

Om elk misverstand of onzekerheid te vermijden, zou u aan uw werkgever kunnen duidelijk maken dat uw eventuele akkoord met de functiewijziging in geen enkel opzicht kan geïnterpreteerd worden als een akkoord met een loondaling.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 17705 andere jobs