Iemand belooft me mondeling een job. Is dat bindend?

22 september 2010
Een werkgever belooft me mondeling dat ik de job krijg. Is dit bindend?

Antwoord van Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian             

Een arbeidsovereenkomst ontstaat op het ogenblik dat de sollicitant en het bedrijf effectief met elkaar een arbeidsovereenkomst willen sluiten en een akkoord wordt bereikt over de uit te oefenen functie en het loon dat zal worden betaald.

Een eerste belangrijke vraag is te weten vanaf wanneer partijen geacht worden met elkaar een arbeidsovereenkomst te willen sluiten. Bij de aanwerving van een werknemer moeten daarbij verschillende opeenvolgende fasen worden onderscheiden. Het omschrijven van een openstaande functie, het plaatsen van een advertentie en het ingaan op een advertentie zijn alle voorafgaande stappen die nog niet wijzen op een akkoord om een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Eenvoudige besprekingen die louter de mogelijkheid tot aanwerving willen onderzoeken, maken evenmin een aanbod tot tewerkstelling uit. Het bedrijf moet een concreet werkaanbod formuleren dat de sollicitant vervolgens aanvaardt.

Van een concreet werkaanbod is slechts sprake wanneer de te verrichten arbeid en het te betalen loon bepaalbaar zijn. Het is niet vereist dat de arbeid precies is bepaald maar het moet wel bepaalbaar zijn. Een uitdrukkelijke aanduiding van het bedrag van het loon is evenmin vereist. Het volstaat dat overeengekomen is dat een loon zal worden betaald en dat het loon bepaalbaar is.

Overigens is zelfs zonder enige aanduiding over het te betalen loon, het loon volgens het Hof van Cassatie nog steeds bepaalbaar vermits in de regel minstens het verschuldigde baremaloon of minimumloon als overeengekomen loon moet worden beschouwd. Naast het loon moeten ook alle andere eventuele voordelen bepaalbaar zijn zoals de aansluiting bij een groepsverzekering, de toekenning van maaltijdcheques enzovoort.

Een geschreven contract is niet vereist

Wordt een concreet werkaanbod door de sollicitant aanvaardt, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst, zelfs indien de werkgever het eventuele ontwerp van arbeidsovereenkomst nog niet heeft ondertekend. Een geschreven arbeidsovereenkomst is dus niet vereist voor het ontstaan van de arbeidsovereenkomst.

Ook de afwezigheid van akkoord over andere arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld de aanvangsdatum of het al dan niet inlassen van een proefbeding), verhindert het ontstaan van een arbeidsovereenkomst niet.

Als je toch niet mag beginnen werken, moet het bedrijf je een opzegvergoeding betalen.

Wanneer de werkgever na aanvaarding van het werkaanbod om één of andere reden beslist om toch niet met de werknemer in zee te gaan, moet hij in principe – hoe vreemd ook – een opzeggingstermijn in acht nemen. Wordt geen opzeggingstermijn gerespecteerd, wat in de praktijk de regel is, beëindigt hij op onregelmatige wijze de arbeidsovereenkomst en is de werknemer gerechtigd op een opzeggingsvergoeding.

Bij afwezigheid van geschreven arbeidsovereenkomst, bedraagt de opzeggingsvergoeding doorgaans drie maanden loon.

Aanbevolen jobs