Inhoud contract
Vorige

1 van 45

Volgende

Waar moet ik op letten voor ik mijn contract teken?

Ik heb onlangs een contractvoorstel gekregen. Waar moet ik op letten voor ik teken?
#

De Belgische arbeidswetgeving beschermt elke werknemer als zwakkere partij in de onderhandelingspositie met de werkgever. De arbeidswetten voorzien, onder meer, minimumlonen, een maximale wekelijkse arbeidsduur, wettelijke vakantie, gewaarborgd loon bij ziekte en opzeggingstermijnen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze beschermende regels zijn van toepassing, zelfs indien je contract hieromtrent niets bepaalt of een strijdige bepaling bevat.

Toch betekent dit niet dat je een contractvoorstel klakkeloos moet ondertekenen. Het blijft uiteraard belangrijk dat het voorstel op een correcte en volledige wijze de tussen partijen gemaakte afspraken weergeeft.

Je moet zeker nagaan of het volgende basispakket van arbeidsvoorwaarden in het contractvoorstel staat:

  • het bedrag van het bruto maandloon (of uurloon) en eventuele bonusregeling,
  • de overeengekomen voordelen: bedrijfsgsm, maaltijdcheques, bedrijfswagen (tankkaart, type of budget, bedrag eventuele persoonlijke tussenkomst), aansluiting bij een pensioenplan en/of een hospitalisatieverzekering,
  • je wekelijkse arbeidsduur en eventueel werkrooster (vaak wordt verwezen naar het arbeidsreglement),
  • de vaste plaats van tewerkstelling,
  • de aanvangsdatum en duurtijd van je arbeidsovereenkomst, en
  • de functietitel waarbij het nuttig kan zijn om een kopie van de functieomschrijving te ontvangen.

Proefbeding

Vaak voorziet een contractvoorstel voor pas afgestudeerden ook in een proefbeding. Een proefbeding verleent aan beide partijen de mogelijkheid om na de eerste maand van tewerkstelling de samenwerking stop te zetten met een korte opzeggingstermijn van 7 dagen. Indien je job zou tegenvallen, kan je dus snel stoppen. Ook je werkgever kan je echter snel ontslaan wanneer hij ontevreden is over je prestaties. Mocht je dit een probleem vinden, kan je dit bij je toekomstige werkgever voorzichtig aankaarten. Hou echter voor ogen dat dit slecht onthaald kan worden en meestal geweigerd wordt. Ik zou er geen breekpunt van maken.

Tot slot kan je maar beter zeker van je keuze zijn alvorens te ondertekenen. Eenmaal je het voorstel hebt ondertekend, ben je erdoor gebonden. Je kan dan slechts ontslag nemen met inachtneming van een opzeggingstermijn, zelfs vóór de datum van indiensttreding. Dit wordt vaak over het hoofd gezien met tal van problemen voor gevolg.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

10 september 2010
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook