Proefperiode
Vorige

1 van 6

Volgende

Contract getekend maar beter aanbod gekregen. Kan je nog weg?

Nadat ik mijn contract heb getekend, kreeg ik van een andere firma een beter aanbod. Kan ik nog weg?
#

De wet bepaalt nergens dat de uitvoering van de overeenkomst reeds begonnen moet zijn, om ze te kunnen beëindigen. De rechtspraak is dan ook van mening dat de bepalingen met betrekking tot het ontslag in deze hypothese onverkort van toepassing zijn.

Vraag eerst aan de werkgever waarmee je reeds een overeenkomst hebt getekend om deze in gemeenschappelijk akkoord te beëindigen (liefst schriftelijk). Meestal vormt dit geen probleem, omdat een werkgever geen werknemer zal willen tewerkstellen die niet meer gemotiveerd is voor de job.

Maar wat moet je doen indien hij weigert de overeenkomst in onderling overleg te verbreken?

Indien er een proefperiode werd voorzien in je overeenkomst, is een beëindiging voor begin van uitvoering enkel mogelijk mits betaling van een verbrekingsvergoeding. Een arbeidsovereenkomst mag immers tijdens de eerste maand van de proef (bedienden) of tijdens de eerste 7 dagen van de proef (arbeiders) niet verbroken worden, tenzij er een verbrekingsvergoeding betaald wordt. Aangezien bij een beëindiging voor begin van uitvoering de verbreking per definitie nog vóór het einde van deze minimumperiode gebeurt, zal steeds een vergoeding verschuldigd zijn.

Indien er geen proefperiode voorzien werd in je overeenkomst, heb je de keuze tussen een verbreking met of zonder opzegtermijn.

Wat als je kiest voor een beëindiging via opzegtermijn?

Als (een deel van) de opzegtermijn in de periode tussen de ondertekening van de arbeidsovereenkomst en de effectieve indiensttreding valt, loopt de opzegtermijn hoewel je op dat moment niet effectief presteert en is er ook geen vergoeding verschuldigd. Valt (een deel van) de opzegtermijn na de effectieve begindatum van het contract, dan moeten deze dagen gepresteerd worden of moet er een vergoeding voor deze dagen betaald worden.

Wat als je kiest voor een beëindiging met verbrekingsvergoeding?

Dan zijn dezelfde principes van toepassing als bij een verbreking tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Hou er echter wel rekening mee dat de firma waarmee je een eerste contract tekende ook een bijkomende schadevergoeding zou kunnen eisen (bijvoorbeeld, indien ze door je verbreking voor het begin van uitvoering een belangrijk onderaannemingscontract zou verliezen).

in samenwerking met Securex 27 december 2012
Aanbevolen jobs

Contract getekend maar beter aanbod gekregen. Kan je nog weg?

Nadat ik mijn contract heb getekend, kreeg ik van een andere firma een beter aanbod. Kan ik nog weg?
#

De wet bepaalt nergens dat de uitvoering van de overeenkomst reeds begonnen moet zijn, om ze te kunnen beëindigen. De rechtspraak is dan ook van mening dat de bepalingen met betrekking tot het ontslag in deze hypothese onverkort van toepassing zijn.

Vraag eerst aan de werkgever waarmee je reeds een overeenkomst hebt getekend om deze in gemeenschappelijk akkoord te beëindigen (liefst schriftelijk). Meestal vormt dit geen probleem, omdat een werkgever geen werknemer zal willen tewerkstellen die niet meer gemotiveerd is voor de job.

Maar wat moet je doen indien hij weigert de overeenkomst in onderling overleg te verbreken?

Indien er een proefperiode werd voorzien in je overeenkomst, is een beëindiging voor begin van uitvoering enkel mogelijk mits betaling van een verbrekingsvergoeding. Een arbeidsovereenkomst mag immers tijdens de eerste maand van de proef (bedienden) of tijdens de eerste 7 dagen van de proef (arbeiders) niet verbroken worden, tenzij er een verbrekingsvergoeding betaald wordt. Aangezien bij een beëindiging voor begin van uitvoering de verbreking per definitie nog vóór het einde van deze minimumperiode gebeurt, zal steeds een vergoeding verschuldigd zijn.

Indien er geen proefperiode voorzien werd in je overeenkomst, heb je de keuze tussen een verbreking met of zonder opzegtermijn.

Wat als je kiest voor een beëindiging via opzegtermijn?

Als (een deel van) de opzegtermijn in de periode tussen de ondertekening van de arbeidsovereenkomst en de effectieve indiensttreding valt, loopt de opzegtermijn hoewel je op dat moment niet effectief presteert en is er ook geen vergoeding verschuldigd. Valt (een deel van) de opzegtermijn na de effectieve begindatum van het contract, dan moeten deze dagen gepresteerd worden of moet er een vergoeding voor deze dagen betaald worden.

Wat als je kiest voor een beëindiging met verbrekingsvergoeding?

Dan zijn dezelfde principes van toepassing als bij een verbreking tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Hou er echter wel rekening mee dat de firma waarmee je een eerste contract tekende ook een bijkomende schadevergoeding zou kunnen eisen (bijvoorbeeld, indien ze door je verbreking voor het begin van uitvoering een belangrijk onderaannemingscontract zou verliezen).

in samenwerking met Securex 27 december 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook