Verlof- en Afwezigheden
Vorige

1 van 247

Volgende
Volgend artikel:

6 tips om na vakantie weer gemotiveerd aan het werk te gaan

Wat als je ongewettigd afwezig bent?

ongewettigd afwezig
"Je bent al enige tijd niet meer naar je werk gegaan en hebt ook je werkgever niet op de hoogte gebracht van je afwezigheid. Welke acties kan je werkgever ondernemen tegen deze ongewettigde afwezigheid?"

1. Procedure

Als je niet komt opdagen op het werk en je de procedure om afwezigheden te melden zoals beschreven in het arbeidsreglement niet volgt, kan je werkgever volgende procedure starten:

1. Hij stuurt je een aangetekende brief, waarin hij vermeldt dat je op een bepaalde datum niet aanwezig was op het werk en waarin hij je vraagt om je afwezigheid te rechtvaardigen.

2. Als je binnen de termijn, voorgesteld in de eerste aanmaningsbrief, niet reageert zal je werkgever je opnieuw een aangetekende brief sturen waarin hij verwijst naar de vorige brief en de inhoud van die vorige brief nogmaals aanhaalt, namelijk:

-de datum vanaf wanneer je niet meer aanwezig bent en 
-de vraag om de rechtvaardiging van je afwezigheid
-de (redelijke) termijn die je nog krijgt om je afwezigheid te rechtvaardigen.

3. Als je opnieuw binnen de gestelde termijn niet reageert (ofwel door je werk niet te hervatten of door je afwezigheid niet te rechtvaardigen), zal je een laatste aangetekende brief van je werkgever ontvangen met:

-de herhaling van datum van afwezigheid en 
-de vaststelling dat je zelf eenzijdig je arbeidsovereenkomst hebt verbroken. Bijgevolg is je werkgever je geen verbrekingsvergoeding verschuldigd. Meer zelfs, hij zou kunnen eisen dat jij hem een verbrekingsvergoeding betaalt.

Opmerking: 
I.p.v. een eenzijdige verbreking vast te stellen, kan je werkgever desgevallend een ontslag om dringende reden overwegen. Uiteraard zullen de feitelijke omstandigheden hier een doorslaggevende rol spelen.

Hier mag hij de regels i.v.m. deze specifieke beëindigingsvorm niet uit het oog verliezen. Zo moet hij de kennisgeving van het ontslag aan jou betekenen ten laatste de derde werkdag nadat het feit, dat aanleiding geeft tot het ontslag om dringende reden, met zekerheid gekend is. D.w.z. binnen de 3 werkdagen na het verstrijken van de termijn vermeld in de tweede aangetekende brief.

2. Betaling

De ongewettigde afwezigheid is geen wettelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst. Je hebt geen recht op loon tijdens deze afwezigheid.

31 juli 2019
Anderen bekeken ook