Ouderschap
Vorige

1 van 100

Volgende

Iederéén vrij op woensdag? Het kan

Woensdag is een van de populairste thuisdagen voor werknemers. Geen wonder, met kinderen die in de namiddag thuis zijn en de moeilijkheidsgraad van het vinden van opvang. Hoe kan je ’s woensdags vrij nemen?

Voor hetzelfde kind kan je zowel tijdskrediet als ouderschapsverlof vragen. Maar tijdskrediet kan je maar voor maximaal 51 maanden nemen over je loopbaan. Hiervan wordt ook het ‘tijdskrediet voor andere motieven’ afgetrokken. Ouderschapsverlof staat daar los van en kan tot 4 maanden (VTE) per kind genomen worden. Weet wel wat je vraagt, want er zijn namelijk nog enkele verschillen wat betreft de voorwaarden. Zo is er een verschil afhankelijk van de leeftijd van je kind.

Tijdskrediet: zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar

Als werknemer kan je met een kind jonger dan 8 jaar tijdskrediet aanvragen om je loopbaan voltijds te onderbreken of te verminderen met de helft of 1/5. Dat wil zeggen dat je kan vragen om woensdag een volledige dag thuis te zijn.

“De werkgever en de onderneming mogen hier uiteraard niet de dupe van worden. Zijn er in het bedrijf minder dan 10 werknemers tewerkgesteld, dan kan je werkgever dit weigeren. In bedrijven met meer dan 10 werknemers is er een drempel: als meer dan 5% van de werknemers tijdskrediet heeft, moet je wachten tot er een plaats vrijkomt. Daarnaast heeft je werkgever de mogelijkheid om het tijdskrediet uit te stellen met maximaal 6 maanden omwille van onder andere organisatorische redenen. De keuze van de dag moet je in onderling akkoord afspreken met je werkgever”, vertelt Annelies Bries, juridisch adviseur bij Acerta.

Wil je uitsluitend op woensdagnamiddag thuis zijn, dan staat dit gelijk aan een 1/10 werkvermindering. Deze mogelijkheid is niet voorzien in tijdskrediet, waardoor je werkgever dit zonder meer kan weigeren.

Een belangrijke, niet te vergeten voorwaarde: in een bedrijf met 20 werknemers of minder moet je 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij de werkgever, in een bedrijf met meer dan 20 werknemers, 3 maanden vooraf.

Ouderschapsverlof: zorgen voor een kind jonger dan 12 jaar

Neem je ouderschapsverlof op, dan is het wel mogelijk om alleen op woensdagnamiddag thuis te zijn. In tegenstelling tot andere vormen van ouderschapsverlof kan 1/10 ouderschapsverlof altijd schriftelijk en binnen een maand na je verzoek worden geweigerd. De 1/5, voltijdse of halftijdse variant zorgt dan wel weer voor meer zekerheid. Al zijn er bij alle vormen van ouderschapsverlof enkele voorwaarden qua anciënniteit (minstens 12 maanden in de loop van de 15 maanden voor de aanvraag) en tewerkstelling. De werkgever kan het ouderschapsverlof ook uitstellen met 6 maanden om het functioneren van de onderneming te kunnen garanderen. Bij 1/10 ouderschapsverlof heeft hij deze mogelijkheid niet omdat daar al het akkoord van de werkgever nodig is.

Hoe dan ook moet je een bepaalde termijn respecteren. De aanvraag moet tussen de 3 tot 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum van het ouderschapsverlof gebeuren. Indien je werkgever toch akkoord gaat zonder de termijn te respecteren, leg je dit best samen op papier vast. Elk tijdskrediet of ouderschapsverlof moet overigens schriftelijk vastgesteld zijn via een bijlage bij de arbeidsovereenkomst waar de tijdelijke tewerkstellingsbreuk in aangeduid is.

Iedereen vrij op woensdag?

Woensdag is een populaire dag voor tijdskrediet en het is niet de bedoeling dat het leven op de werkvloer in het midden van de week stilvalt. Daarom is er voorzien dat in bedrijven waar minder dan 10 werknemers tewerkgesteld zijn dat de werkgever de aanvraag kan weigeren.

Gaat het om een bedrijf met meer dan 10 werknemers, dan is er een drempel voorzien. Vanaf het moment dat het totaal aantal werknemers in tijdskrediet de drempel van 5% (of een ander vastgelegd percentage) bereikt, komt er een voorkeurs- en planningsmechanisme in werking. Op dat moment zal de volgende werknemer die een aanvraag doet, moeten wachten tot er een plaats vrijkomt. De berekening hiervoor gebeurt op basis van het aantal werknemers in dienst op 30 juni van het jaar voorgaand op de aanvraag.

Maar… Deze regeling is ook alleen van toepassing op tijdskrediet, niet op ouderschapsverlof. Dat betekent dat je als werknemer altijd 1/5 ouderschapsverlof kan aanvragen op woensdag. Je werkgever kan dit niet weigeren, maar wel uitstellen met 6 maanden.

(mr)

24 oktober 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook