Stress
Vorige

1 van 481

Volgende

Hoe omgaan met emoties op het werk?

Op emoties hebben we weinig vat, maar ze hebben wel veel invloed op onze werkzaamheden. Toch proberen we onze emoties nog te dikwijls te verdringen, met opgekropte frustraties, ruzie, of stress en zelfs een burn-out tot gevolg.
Emoties op het werk
"Emoties worden vaak als lastig en ongewenst bestempeld. Negatieve emoties bij een enkele medewerker kan de sfeer op de hele afdeling behoorlijk verpesten. De stelregel is dan ook vaak: emoties houdt men thuis, op het werk blijft het zakelijk.” (Nell van de Ligt, stress en burn-outexperte)

Sommige werknemers staan zodanig onder druk van hun job dat hun privéleven eronder gaat lijden. Soms leidt stress op het werk tot depressie en zelfs zelfmoord. Zo pleegden in september 2009 heel wat werknemers van France Telecom zelfmoord na de bekendmaking van de herstructureringsplannen.

Managen van emoties

“Het is niet gemakkelijk om als manager met al die verschillende emoties om te gaan”, vertelt stress en burn-outexpert Nell van de Ligt. “Soms begrijpt een baas de emoties van een ander niet, of ziet hij of zij het probleem niet. Wellicht denkt hij wel eens: ‘Ik heb toch met volwassenen te maken, die moeten zelf hun boontjes kunnen doppen. Wat heeft het werk met al die persoonlijke gevoelens te maken?’“

“Al dat ‘sentiment’ kost een manager veel tijd en energie. Hij heeft hiervoor eigenlijk niet gekozen. Een baas is immers bezig met het runnen van de afdeling en als hij zich bezig moet gaan houden met emoties, heeft hij minder tijd voor zijn eigen werk.

Veel managers vinden dan ook dat emoties niet op het werk thuishoren. Emoties worden vaak als lastig en ongewenst bestempeld. Negatieve emoties bij een enkele medewerker kan de sfeer op de hele afdeling behoorlijk verpesten. De stelregel is dan ook vaak: emoties houdt men thuis, op het werk blijft het zakelijk.”

Emoties kan je niet uitschakelen

Maar dit is zeer moeilijk, aldus Nell van de Ligt. “Een mens kan zijn emoties nooit helemaal uitschakelen. Emoties zijn nu eenmaal een onderdeel van het mens-zijn. Men kan proberen om emoties te negeren of weg te drukken, maar als er echt iets mis is, blijven ze terugkomen.

Emoties hebben ook een belangrijke functie: ze bepalen immers hoe iemand het werk en de werksituatie beleeft. Emoties en gevoelens zijn een graadmeter voor hoe een medewerker naar zijn professioneel leven kijkt. Bovendien kan er veel afgelezen worden aan emoties.”

7 werksignalen van emoties

 1. Emoties laten zien of een persoon een ‘hart voor de zaak’ heeft. Ze geven aan hoe het werk beleefd wordt.
 2. Emoties geven aan of iets als positief of negatief ervaren wordt.
 3. Emoties zeggen iets over de inspiratie en motivatie van de medewerker.
 4. Emoties zeggen iets over de actiebereidheid en inzet van de medewerker.
 5. Emoties geven aan hoe weerbaar en veerkrachtig de medewerker is.
 6. Emoties zeggen iets over de werksfeer op de afdeling, de onderlinge samenwerking en de interne verhoudingen.
 7. Emoties geven aan of de medewerker werkdruk ervaart, gestresseerd is en of er dus een risico is op ziekteverzuim.

Tips voor managers: belangrijke graadmeters

“Emoties zijn persoonlijke signalen en belangrijke graadmeters. Een manager kan hier zijn voordeel mee doen. Door het leren lezen van deze emoties kan bijvoorbeeld ziekteverzuim worden voorkomen. Je kan als manager negatieve emoties bespreken, omzetten en sturen. Dat heeft een positief effect op de afdeling, de werksfeer, de financiën, de bedrijfsresultaten én de hoogte van het verzuim”, vertelt Nell van de Ligt.

Tips voor werknemers

Organisatie
Als werknemer is belangrijk om je werk goed te organiseren. Deel je tijd goed in, geef de voorkeur aan dringende taken en stel de minder dringende uit. Probeer je tijd zo efficiënt mogelijk in te delen, zodat je kan functioneren zonder je te moeten vergalopperen. Als je denkt dat er iets is dat het uitvoeren van je werk kan verbeteren, twijfel dan niet en ga naar je baas.

Assertiviteit
Het opkroppen van frustraties of negatieve emoties kan op lange termijn alleen maar leiden tot stress of conflictsituaties. Stel het aankaarten van problemen niet uit: hoe langer je ze laat aanslepen, hoe kleiner de kans dat ze opgelost kunnen worden. Neem hierbij een assertieve houding aan en slik niet zomaar alles wat je wordt voorgelegd. Soms is het nodig om niet zomaar akkoord te gaan met de taken die er van je geëist worden. Vaak leidt een goed gesprek tot een voor beide partijen aanvaardbaar compromis.

Persoonlijkheid
Probeer in je communicatie met je collega's en met je baas zo rustig en correct mogelijk te zijn, maar laat merken dat je ook een eigen mening hebt en daarvoor durft opkomen. Als je je persoonlijkheid toont, is de kans groter dat er met je rekening gehouden wordt. Je ontgoochelingen voor jezelf houden is niet altijd goed voor je gemoedstoestand en voor het functioneren op het werk.

(mr) - Bron: Ligtpunt.nl en Infonu.nl 

Nell van de Ligt is stress- en burn-outexpert. Nadat ze zelf een burn-out heeft gehad, is ze op zoek gegaan naar wat stress en burn-out nu precies inhouden. Op www.ligtpunt.nl kan je haar gratis e-boekje ‘7 tips om ziekteverzuim door stress en burn-out te voorkomen’ aanvragen. 

28 mei 2013
Aanbevolen jobs

Hoe omgaan met emoties op het werk?

Op emoties hebben we weinig vat, maar ze hebben wel veel invloed op onze werkzaamheden. Toch proberen we onze emoties nog te dikwijls te verdringen, met opgekropte frustraties, ruzie, of stress en zelfs een burn-out tot gevolg.
Emoties op het werk
"Emoties worden vaak als lastig en ongewenst bestempeld. Negatieve emoties bij een enkele medewerker kan de sfeer op de hele afdeling behoorlijk verpesten. De stelregel is dan ook vaak: emoties houdt men thuis, op het werk blijft het zakelijk.” (Nell van de Ligt, stress en burn-outexperte)

Sommige werknemers staan zodanig onder druk van hun job dat hun privéleven eronder gaat lijden. Soms leidt stress op het werk tot depressie en zelfs zelfmoord. Zo pleegden in september 2009 heel wat werknemers van France Telecom zelfmoord na de bekendmaking van de herstructureringsplannen.

Managen van emoties

“Het is niet gemakkelijk om als manager met al die verschillende emoties om te gaan”, vertelt stress en burn-outexpert Nell van de Ligt. “Soms begrijpt een baas de emoties van een ander niet, of ziet hij of zij het probleem niet. Wellicht denkt hij wel eens: ‘Ik heb toch met volwassenen te maken, die moeten zelf hun boontjes kunnen doppen. Wat heeft het werk met al die persoonlijke gevoelens te maken?’“

“Al dat ‘sentiment’ kost een manager veel tijd en energie. Hij heeft hiervoor eigenlijk niet gekozen. Een baas is immers bezig met het runnen van de afdeling en als hij zich bezig moet gaan houden met emoties, heeft hij minder tijd voor zijn eigen werk.

Veel managers vinden dan ook dat emoties niet op het werk thuishoren. Emoties worden vaak als lastig en ongewenst bestempeld. Negatieve emoties bij een enkele medewerker kan de sfeer op de hele afdeling behoorlijk verpesten. De stelregel is dan ook vaak: emoties houdt men thuis, op het werk blijft het zakelijk.”

Emoties kan je niet uitschakelen

Maar dit is zeer moeilijk, aldus Nell van de Ligt. “Een mens kan zijn emoties nooit helemaal uitschakelen. Emoties zijn nu eenmaal een onderdeel van het mens-zijn. Men kan proberen om emoties te negeren of weg te drukken, maar als er echt iets mis is, blijven ze terugkomen.

Emoties hebben ook een belangrijke functie: ze bepalen immers hoe iemand het werk en de werksituatie beleeft. Emoties en gevoelens zijn een graadmeter voor hoe een medewerker naar zijn professioneel leven kijkt. Bovendien kan er veel afgelezen worden aan emoties.”

7 werksignalen van emoties

 1. Emoties laten zien of een persoon een ‘hart voor de zaak’ heeft. Ze geven aan hoe het werk beleefd wordt.
 2. Emoties geven aan of iets als positief of negatief ervaren wordt.
 3. Emoties zeggen iets over de inspiratie en motivatie van de medewerker.
 4. Emoties zeggen iets over de actiebereidheid en inzet van de medewerker.
 5. Emoties geven aan hoe weerbaar en veerkrachtig de medewerker is.
 6. Emoties zeggen iets over de werksfeer op de afdeling, de onderlinge samenwerking en de interne verhoudingen.
 7. Emoties geven aan of de medewerker werkdruk ervaart, gestresseerd is en of er dus een risico is op ziekteverzuim.

Tips voor managers: belangrijke graadmeters

“Emoties zijn persoonlijke signalen en belangrijke graadmeters. Een manager kan hier zijn voordeel mee doen. Door het leren lezen van deze emoties kan bijvoorbeeld ziekteverzuim worden voorkomen. Je kan als manager negatieve emoties bespreken, omzetten en sturen. Dat heeft een positief effect op de afdeling, de werksfeer, de financiën, de bedrijfsresultaten én de hoogte van het verzuim”, vertelt Nell van de Ligt.

Tips voor werknemers

Organisatie
Als werknemer is belangrijk om je werk goed te organiseren. Deel je tijd goed in, geef de voorkeur aan dringende taken en stel de minder dringende uit. Probeer je tijd zo efficiënt mogelijk in te delen, zodat je kan functioneren zonder je te moeten vergalopperen. Als je denkt dat er iets is dat het uitvoeren van je werk kan verbeteren, twijfel dan niet en ga naar je baas.

Assertiviteit
Het opkroppen van frustraties of negatieve emoties kan op lange termijn alleen maar leiden tot stress of conflictsituaties. Stel het aankaarten van problemen niet uit: hoe langer je ze laat aanslepen, hoe kleiner de kans dat ze opgelost kunnen worden. Neem hierbij een assertieve houding aan en slik niet zomaar alles wat je wordt voorgelegd. Soms is het nodig om niet zomaar akkoord te gaan met de taken die er van je geëist worden. Vaak leidt een goed gesprek tot een voor beide partijen aanvaardbaar compromis.

Persoonlijkheid
Probeer in je communicatie met je collega's en met je baas zo rustig en correct mogelijk te zijn, maar laat merken dat je ook een eigen mening hebt en daarvoor durft opkomen. Als je je persoonlijkheid toont, is de kans groter dat er met je rekening gehouden wordt. Je ontgoochelingen voor jezelf houden is niet altijd goed voor je gemoedstoestand en voor het functioneren op het werk.

(mr) - Bron: Ligtpunt.nl en Infonu.nl 

Nell van de Ligt is stress- en burn-outexpert. Nadat ze zelf een burn-out heeft gehad, is ze op zoek gegaan naar wat stress en burn-out nu precies inhouden. Op www.ligtpunt.nl kan je haar gratis e-boekje ‘7 tips om ziekteverzuim door stress en burn-out te voorkomen’ aanvragen. 

28 mei 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook