Ziekte
Vorige

1 van 132

Volgende

Heeft langdurige afwezigheid wegens ziekte een invloed op mijn vakantiedagen?

Ik ben langdurig afwezig geweest wegens ziekte. Heeft dit een invloed op mijn vakantiedagen?
#

Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gepresteerde en de met arbeid gelijkgestelde maanden gedurende het vakantiedienstjaar (het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin je vakantie neemt). Bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige vakantiedienstjaar heb je recht op twintig wettelijke vakantiedagen.

Werkelijk gepresteerde dagen zijn in de eerste plaats dagen waarop je effectief gewerkt hebt. Niettemin worden de dagen van arbeidsonderbreking waarvoor de wet een recht op loon voorziet eveneens als werkelijke gepresteerde dagen beschouwd. Als bediende heb je de eerste dertig dagen van ziekte recht op gewaarborgd loon. Deze maand telt dus volledig mee.

Recht op vakantie zonder werk te hebben verricht

Het vakantiebesluit bevat ook een limitatieve lijst van met arbeid gelijkgestelde periodes die recht openen op vakantie hoewel geen arbeid wordt verricht. De dagen van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte of ongeval vallen hieronder. De duur van gelijkstelling wordt wel beperkt tot de eerste twaalf maanden van de arbeidsongeschiktheid. Deze termijn vangt aan de eerste dag van afwezigheid wegens ziekte.

De eerste maand van gewaarborgd loon die als werkelijk gepresteerd wordt beschouwd, verlengt deze termijn niet. Elke nieuwe arbeidsonderbreking die te wijten is aan een ongeval of ziekte die zich voordoet binnen de veertien dagen na werkhervatting wordt beschouwd als de voortzetting van de vorige arbeidsonderbreking, tenzij bewezen wordt dat de tweede schorsingsperiode een andere oorzaak heeft.

Tijdens je ziekte heb je dus vakantierechten opgebouwd alsof je nooit het werk hebt verlaten, voor zover je niet langer dan één jaar afwezig bent geweest.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

29 januari 2010
Aanbevolen jobs

Heeft langdurige afwezigheid wegens ziekte een invloed op mijn vakantiedagen?

Ik ben langdurig afwezig geweest wegens ziekte. Heeft dit een invloed op mijn vakantiedagen?
#

Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gepresteerde en de met arbeid gelijkgestelde maanden gedurende het vakantiedienstjaar (het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin je vakantie neemt). Bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige vakantiedienstjaar heb je recht op twintig wettelijke vakantiedagen.

Werkelijk gepresteerde dagen zijn in de eerste plaats dagen waarop je effectief gewerkt hebt. Niettemin worden de dagen van arbeidsonderbreking waarvoor de wet een recht op loon voorziet eveneens als werkelijke gepresteerde dagen beschouwd. Als bediende heb je de eerste dertig dagen van ziekte recht op gewaarborgd loon. Deze maand telt dus volledig mee.

Recht op vakantie zonder werk te hebben verricht

Het vakantiebesluit bevat ook een limitatieve lijst van met arbeid gelijkgestelde periodes die recht openen op vakantie hoewel geen arbeid wordt verricht. De dagen van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte of ongeval vallen hieronder. De duur van gelijkstelling wordt wel beperkt tot de eerste twaalf maanden van de arbeidsongeschiktheid. Deze termijn vangt aan de eerste dag van afwezigheid wegens ziekte.

De eerste maand van gewaarborgd loon die als werkelijk gepresteerd wordt beschouwd, verlengt deze termijn niet. Elke nieuwe arbeidsonderbreking die te wijten is aan een ongeval of ziekte die zich voordoet binnen de veertien dagen na werkhervatting wordt beschouwd als de voortzetting van de vorige arbeidsonderbreking, tenzij bewezen wordt dat de tweede schorsingsperiode een andere oorzaak heeft.

Tijdens je ziekte heb je dus vakantierechten opgebouwd alsof je nooit het werk hebt verlaten, voor zover je niet langer dan één jaar afwezig bent geweest.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

29 januari 2010
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook